Uganda: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl

V oblasti energetiky je realizováno několik hydroenergetických projektů, které po svém dokončení zdvojnásobí instalovanou kapacitu energetické sítě (680 MW v r. 2013, z toho 2/3 je generováno vodními elektrárnami); tento stav poskytuje příležitost pro subdodávky. Plánované projekty zahrnují navýšení kapacity velkých vodních elektráren o 780 MW a malých vodních elektráren o 125 MW. Rovněž se plánuje rozšíření distribuční sítě o 600 km.

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z působení ugandských jednotek v Jižním Súdánu (za předpokladu neexistence embarga). Potenciální jsou zejména střelné zbraně využívající výbuchu, dále bomby, granáty, miny atp.

Stavební průmysl

Stavebnictví je díky vládním investicím i příspěvkům Světové banky a EU na infrastrukturní projekty nejrychleji rostoucím sektorem (růst 8 % v r. 2013); projekty zahrnují výstavbu silnic, železnic, přenosových vedení a produktovodů. Sektor nepokrývá místní poptávku, žádané jsou stavební materiály, např. cement, střešní krytiny, zpevňující tyče aj.

 

Textilní a obuvnický průmysl

Jedná se o tradiční odvětví domácí výroby, kde je předpoklad opakované poptávky po strojovém zařízení, např. při výrobě vláken, tylu aj.

Dopravní průmysl

Poptávka po dopravních prostředcích vyplývá z prioritního postavení sektorů zemědělství a stavebnictví.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Ministerstvo zdravotnictví vypracovalo dlouhodobé (National Health Policy 2011 - 2020) a střednědobé (Health Sector Strategic and Investment Plan 2011 - 2015) plány rozvoje zdravotnického sektoru; plán HSSIP předpokládá zdvojnásobení dodávek farmaceutik a zdravotnického zařízení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je základním sektorem ekonomiky, zaměstnává 80 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou čtvrtinou. Používané metody jsou překážkou růstu produktivity práce v sektoru; vláda ve svém Národním plánu rozvoje stanovila nárůst exportu ze 1,3 mild. USD v roce 2014 na 4 mild. USD v roce 2020. Toho nárůstu má být dosaženo vyšším podílem zpracování domácí zemědělské produkce, což s sebou přinese nárůst zájmu o dovoz potravinářských technologií. 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

Dopravní průmysl

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8701 - Traktory

Obranný průmysl

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9305 - Části příslušenství zbraní revolverů pistolí

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8478 - Stroje přístr pro přípravu zpracování tabáku

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8445 - Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí

HS 8447 - Stroje stavy pletací stroje na výrobu tylu ap

HS 8448 - Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap

HS 8449 - Stroje k výrobě úpravě plsti textilu netkan

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: