Uganda možný budoucí trh pro české stavební materiály

16. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Uganda možný budoucí trh pro české stavební materiály Přípravy na zahájení těžby ropy v Ugandě jsou v plném proudu. Francouzská společnost Total, která vlastní většinu koncesí na těžbu ugandské ropy, dokončuje investiční plány tak, aby zahájila těžbu v roce 2021. Uganda by tak od zahájení těžby měla získat v průběhu příštích 25 let celkově 44 mld. USD.

Je zřejmé, že tato suma bude vítanou finanční injekcí pro ugandskou ekonomiku. Jedním z hlavních odvětví, které by mělo z petrodolarů profitovat je stavebnictví. Vzhledem k relativně nerozvinutému domácímu průmyslu stavebních materiálů (zejména moderních materiálů) lze očekávat, že v budoucích letech poptávka po těchto materiálech z dovozu zásadně vzroste. České firmy by proto měly v příštích letech zařadit ugandský trh mezi své možné odbytiště.

Keňský a tanzanský investiční příběh nejsou ničím novým. Tím jak se řada zahraničních investorů a nadnárodních společností úspěšně etablovala v tomto regionu, staly se Keňa i Tanzanie postupně „zavedenými“ zeměmi na investiční mapě. Ve stínu těchto zemí se donedávna tísnila Uganda. Situace se však zdánlivě nepozorovaně mění. Podle World Investment Report, vydávaný Konferencí OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), získala Uganda v posledních třech letech největší objem zahraničních investic (PZI) v rámci východoafrického regionu.

S počtem obyvatel více než 36 milionů lidí je Uganda šestou nejlidnatější zemí v subsaharské Africe. Není to však počet obyvatel, co činí Ugandu atraktivní destinací. Uganda je totiž zároveň místem s velkým energetickým potenciálem. S objevenou zásobou 3,5 miliardy barelů ropy v okolí jezera Albert se Uganda stala místem PZI ropných společností, a to zejména francouzských a britských.

Přestože se odhady o potenciálu budoucí denní těžby liší (ze strany ugandské vlády jsou prezentované odhady velice optimistické na hranici 180 tis. barelů denně, zatímco odhady odborníků jsou daleko střízlivější na hranici 30 tis. barelů denně, díky technickým obtížím spojených s těžbou ropy v místě) a ani zahájení těžby, s kterým se počítá na rok 2021, nemusí být datem konečným, je nezpochybnitelným faktem, že ropa bude mít pozitivní vliv na ugandský ekonomický rozvoj v nejbližších letech.

Vzhledem k relativně nerozvinutému domácímu průmyslu tak bude Uganda v budoucnu nabízet zajímavé příležitosti. Sektor stavebnictví bude první, který bude výrazně těžit z ropného boomu v zemi. Příchod vedoucích pracovníků a jejich doprovodných týmu bude vyžadovat rozšíření ubytovacích kapacit. Vytíženost stávajících kapacit v rámci celého „hospitality“ odvětví je relativně nízká. Existuje však nedostatek kvalitních ubytovacích kapacit v kategoriích 4* s tím, že pouze hotely Sheraton Kampala a Kampala Serena dominují v současné době tomuto segmentu trhu.

Přičteme-li k poptávce po ubytování ze strany investorů fakt, že Uganda, která je označována za „perlu Afriky“, byla označena za atraktivní turistickou destinací tak prestižními publikacemi jako je National Geographic či Lonely Planet, lze očekávat pokračující růst přílivu turistů, který již dnes dosahuje tempa 20 %. I toto bude vyžadovat vybudování odpovídajících ubytovacích kapacit.

Potenciál stavebního boomu by se však neměl omezit jen na stavbu hotelů. Poptávka po bydlení je chronický neuspokojena a tento stav bude přetrvávat i v budoucnu vzhledem k růstu počtu obyvatel přesahujícímu 3 % ročně. Příliv petrodolarů by však mohl chronický nedostatek bytů pomoci odstranit. Připočteme-li k nedostatku bytových kapacit i zastaralou infrastrukturní síť, zejména silniční, je zřejmé, že stavebnictví by mělo z ropného boomu skutečně profitovat. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek