Uganda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

tis USD

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

USD

USD

USD

2010

3 487

1 267

4 754

2 220

2011

4 736

569

5 305

4 167

2012

8 915

1 223

10 138

7 692

2013

7 630

1 936

9 566

5 694

2014

10 480

1 960

12 440

8 520

2015

11 363

2 393

13 756

8 970

2015/I

548

201

749

347

2016/I

218

139

357

79

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 

položka VÝVOZ

hodnota tis.CZK

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

89 224

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

59 055

Oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené

17 758

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

5 147

Vozidla motorová pro dopravu nákladní

4 281

Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

3 686

Části balonů větroňů ap lodí kosmických

3 334

Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

2 977

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

2 401

Výrobky ostatní z železa oceli

2 306

 

položka DOVOZ

hodnota tis.CZK

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

10 618

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

10 448

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

5 854

Lech kobaltový aj meziprodukty kobalt výrobky

3 524

Rostliny živé ostatní řízky rouby podhoubí

2 514

Ryby čerstvé chlazené ne filé aj rybí maso

990

Vanilka

398

Zelenina ostatní čerstvá chlazená

223

Nábytek ostatní části součásti

216

Části balonů větroňů ap lodí kosmických

137

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Ugandy je velmi omezený. Příležitost lze spatřovat v oblasti konzultačních činností v průmyslovém, zejména energetickém sektoru.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České aktivity jsou v tomto ohledu doposud omezené.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Ugandské republiky o vědecko-technické spolupráci (7. 2. 1985)

Dohoda mezi Československou socialitickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi republikou československou a královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců (6.12. 1965)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Uganda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty. Přesto v Ugandě působí řada českých nevládních subjektů, které se věnují rozvojové spolupráci.

V oblasti operuje humanitární organizace ADOPCE NA DÁLKU, která byla založena Arcidiecézní charitou Praha (ADCH Praha).  Unikátním projektem v tomto směru je Česko-slovensko-ugandská nemocnice sv. Karla Lwandy v oblasti Buikwe.

V rámci oficiální zahraniční rozvojové spolupráce  ČR byl v roce 2010 realizován v Ugandě jeden rozvojový projekt. Jednalo se o projekt Rozvoj PC gramotnosti a práce s internetem v hodnotě 427 tis. Kč, který realizovalo Ministerstvo vnitra ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: