Uganda: Vztahy země s EU

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Uganda

Crested Towers Building, 15th Floor,

Plot 17-23, Hannington Road,P.O.BOX 5244,

Kampala Uganda

Telephone: +256 312-701 000
E-mail: DELEGATION-Uganda@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

 

Dovoz z Ugandyy mil EUR

Vývoz do Ugandy mil EUR

2011

453

501

2012

413

501

2013

430

467

2014

452

481

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Uganda je typickým příjemcem rozvojové pomoci a je na ní také silně závislá. Museveniho vláda se snaží vyhovět požadavkům donorů a je tak jimi pozitivně hodnocena. Národního orientačního programu pro Ugandy nastiňuje hlavní klíčová odvětví spolupráce EU s touto zemí v průběhu období na období 2014-20 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, a to dopravní infrastruktury (sektor 1), bezpečnost potravin a zemědělství (sektor 2) a Správa věcí veřejných (sektor 3). 

Vzhledem ke své povaze vnitrozemské, Uganda je v podstatě investuje do své národní silniční sítě, zejména hlavních koridorů, které poskytují vazby se sousedními zeměmi. The 10 th EDF supports this policy through the rehabilitation and upgrading of the Northern Corridor Route – linking the country with Kenya, Rwanda and the Democratic Republic of Congo – and improving maintenance of the national road network. 10. ERF podporuje tuto politiku prostřednictvím renovace a modernizace severního koridoru - spojující zemi s Keni, Rwandy a Demokratické republice Kongo - a zlepšující údržbu národní silniční sítě.

10 th EDF funding also supports agricultural development and forestry development. Financování ERF rovněž podporuje rozvoj zemědělství a rozvoj v oblasti lesního hospodářství. A livelihoods recovery programme in Northern Uganda will be complemented by a support programme for conflict resolution and development assistance in Northern Uganda and Karamoja. Program obnovy živobytí v severní Ugandě bude doplněn o program pro řešení konfliktů a rozvojové pomoci v severní Ugandě.

A 37% share of 10 th EDF assistance is in the form of budget support, which is implemented subject to the existence of a conductive environment of sound public financial management, fight against corruption and overall positive economic governance. 37% podíl je ve formě rozpočtové podpory, který je implementován podmíněna existencí vodivého prostředí řádného řízení veřejných financí, boj proti korupci a celkově pozitivní hospodářské správy.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: