UGOL ROSSII & MINING 2016 a prezentace českých firem v Novokuzněcku v Rusku

14. 6. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

Dne 8. června 2016 se v Novokuzněcku uskutečnilo podnikatelské fórum českých a ruských firem „Česko-ruská spolupráce v oblasti těžebního průmyslu“. Akce se konala v době konání mezinárodního veletrhu dobývací techniky. Byla uspořádána Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu ve spolupráci s asociací Česká dobývací technika a Kuzbaskou obchodní a průmyslovou komorou za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie.

Od 7. do 10. června 2016 probíhal v Novokuzněcku jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v RF UGOL ROSSII & MINING 2016, zaměřený na průzkum, podzemní a povrchovou těžbu, zpracování uhlí a nerostných surovin. Podnikatelské fórum českých a ruských firem se konalo v novém hotelovém komplexu ParkInn v centru Novokuzněcka. Jeho cílem byla podpora a zefektivnění účasti českých firem na veletrhu, budování a udržení jejich obchodních kontaktů a potvrzení zájmu o spolupráci s ruskými partnery i ve vzdálených ruských regionech v období prosazování politiky záměny importu a lokalizace výroby.

Akce se zúčastnilo deset českých společností, které přímo, nebo prostřednictvím ruského partnera na veletrhu vystavovaly, nebo se veletrhu zúčastnily bez stálé expozice: ALTA, a.s., INCO engineering s.r.o., NOEN, a.s., T Machinery a.s., ENELEX spol. s r.o., Hansen Electric, spol. s r.o., Ferrit s.r.o., Jihostroj, a.s., ZAM – SERVIS s.r.o., TDS ZAMPRA spol. s r.o. Z ruské strany byli kromě zástupců firem přítomni představitelé města Novokuzněcka a Kuzbaské obchodní a průmyslové komory.  

Podnikatelské fórum bylo zahájeno starostou města Novokuzněcka, Sergejem Kuzněcovem (SK), který ve svém vystoupení vyzdvihl úspěchy a ekonomický potenciál oblasti, města a jeho rozsáhlého nerostného bohatství (uhlí a železná ruda). Nehledě na snížení cen uhlí se objem těžby nerostných surovin u novokuzněckých společností stále zvyšuje (v roce 2015 o 38 %). Některé hlubinné uhelné doly byly z ekonomických důvodů zavřeny, posílena však byla povrchová těžba. Za účelem diverzifikace průmyslové výroby byl ve městě vytvořen nový strojírenský klastr. Cílem města je pokračovat v podpoře podnikání a zajistit další růst objemu produkce (v roce 2016 se předpokládá růst o 2,2 %). Rozvoj vzájemné spolupráce mohou, dle jeho názoru, podpořit například daňové výhody při využívání ekonomické zóny „Kuzněcká svoboda“ nebo účast v uhelném a chemickém klastru, kde je možné získat dotace na kompenzaci výdajů při realizaci společných projektů.

Ve svém úvodním vystoupení generální konzul Josef Maršíček uvedl, že „cílem projektu je představit koncentrovaně české společnosti a hlavně ukázat, že jsme zde a věříme v úspěch veletrhu UGOL ROSSII & MINING a v úspěch regionu“. V rámci podnikatelského fóra byly ekonomickým konzulem GK Jekatěrinburg Lubošem Laštůvkou představeny všechny zúčastněné české společnosti a následně proběhla dvoustranná jednání českých firem s ruskými partnery.

Během návštěvy Novokuzněcka se Josef Maršíček zúčastnil oficiálního zahájení veletrhu, na který české firmy přijíždějí pravidelně více než 13 let. Uskutečnila se rovněž jednání se zástupci regionu, města a veletržní správy. Na těchto jednáních J. Maršíček vyzdvihl, že podpora byznysu je jedním ze základních směrů činnosti GK Jekatěrinburg a potvrdil připravenost dále podporovat rozvoj vzájemných ekonomických vztahů ČR s Kemerovskou oblastí (KO).

Ve spolupráci s českými firmami byl ze strany představitelů města vyjádřen zájem o společné podnikání a o výměnu zkušeností, zejména v oblasti přesného lití a mechanického opracování kovů, jako základního předpokladu rozvoje strojírenské výroby. Další perspektivní oblasti spolupráce byly uvedeny: dopravní strojírenství, farmaceutický průmysl, energetika, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, potravinářství, výroba stavebních materiálů, textilní a oděvní průmysl a zpracování komunálního odpadu.

Realizací projektu byla podpořena a zviditelněna účast českých firem v Novokuzněcku a v KO v období konání mezinárodního veletrhu UGOL ROSSII & MINING. Během jednání s místními oficiálními představiteli i se zástupci obchodní komory byl několikrát zdůrazněn zájem o dlouhodobou spolupráci s českými firmami v různých oborech průmyslové činnosti, kde může ČR nabídnout potřebné ověřené zkušenosti a technologie (na rozdíl od čínských firem).

Vzájemný obchod ČR s Kemerovskou oblastí si i v době propadu s RF udržel v minulém roce růst ve výši 12 %. V prvním čtvrtletí letošního roku byl zaznamenán dokonce růst obchodní výměny ČR s KO o více než 50 %, což je odrazem dlouhodobých obchodních vztahů českých a ruských firem v tomto ruském regionu. Tyto vazby je však, zejména v současné době, potřeba dále podporovat.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek