Ukrajina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Zemědělský a potravinářský průmysl

Podíl na tvorbě HDP ukazuje, že se jedná o nejsilnější a do budoucna nejnadějnější sektor ukrajinské ekonomiky. Zemědělství už nyní představuje nejvýnosnější odvětví ukrajinského exportu. Dřívější i očekávané zákazy importu do Ruska nutí Ukrajinu poohlížet se stále aktivněji po nových trzích (zj. Asie, Afrika, Blízký východ). Země bude mít v budoucnu zájem zvyšovat nejen objem výroby a její produktivitu, ale i přidanou hodnotu. Dá se předpokládat, že po splnění základních předpokladů bude zemědělství atraktivní i z hlediska přímých zahraničních investic. Šanci mají i české potraviny, zejména ve střední cenové kategorii mezi ukrajinskými a prémiovými zahraničními značkami.

Energetický průmysl a elektrotechnika

Jedná se o strategický sektor ukrajinské ekonomiky, a to i s ohledem na význam pro zajištění bezpečnosti a nezávislosti země na Rusku. České výrobky mají v této oblasti výbornou pověst. Ukrajinské státní podniky se zajímají o zvýšení dodávek z ČR (modernizace a zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren, modernizace plynovodů, projekty na zvyšování propustnosti elektrických sítí mezi EU a UA, průzkum a těžba ropy a zemního plynu).  Energetika má významný růstový potenciál v souvislosti s probíhajícím zdražováním cen energií, které by se měly na základě požadavku MMF postupně dostávat na tržní úroveň. Propojenou oblastí, která bude navazovat na zdražování cen energií, bude zvyšující se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, zejména v komunálním sektoru. EIB půjčí Ukrajině na modernizaci veřejné infrastruktury a komunálních služeb 400 mil. EUR.

Vodohospodářství, odpadní průmysl                         

V souvislosti s novou environmentální legislativou roste zájem průmyslových podniků (velkých znečišťovatelů) o výstavbu čističek odpadních vod. Výstavba skládek, spaloven a čističek odpadních vod ve vybraných velkých městech je jednou z národních priorit Ukrajiny.  Existuje významný růstový potenciál ve vazbě na možnost čerpat finance prostřednictvím EBRD a EIB.

Letecký průmysl                                                                                                

V souvislosti s úvahami na oživení výroby ve státním leteckém závodě Antonov existuje na ukrajinské straně zájem o založení společných podniků se zahraničními partnery, kteří by byli schopni poskytnout financování. České firmy by se mohly zapojit ve formě subdodávek.

Jedná se o prioritní oblast národního hospodářství s velkými možnostmi růstu objemu výroby a zvyšování produktivity. Země je největší exportér slunečnicového oleje, ječmene a významný vývozce pšenice.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou

HS 8409 - Části součásti pro motory pístové

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory   

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8416 - Hořáky pro topeniště rošty přikládací zaříz

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,>1000V

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,<1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8430 - Stroje ost srovnávací ap pluhy frézy sněžné

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Automobilová doprava

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

Letecký průmysl

HS 8802 - Letouny a vrtulníky

HS 8803 - Otatní části a součásti letounů a vrtulníků

Vodohospodářství, odpadní průmysl

HS 3825 - Odpad,prod,chem,prům,apod,jn; komunál,odpad;splašky;odpady pozn,6,ost,

V rámci rozsáhlé reformy státem vlastněných podniků se Ukrajina chystá v první fázi zprivatizovat 100 největších společnosti (viz příloha). 

Aktuální sektorové příležitosti pro Ukrajinu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

KIEVBUILD, www.kievbuild.com.ua
mezinárodní stavební veletrh
Termín: 2. - 4. 03. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua 
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

INTERTOOL 2016 www.intertool.kiev.ua
17. mezinárodní specializovaný veletrh
Termín: 2. - 4. 03. 2016
Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: technologie a nářadí pro zpracování kovů

INTERBUDEXPO, www.buildexpo.kiev.ua
mezinárodní stavební festival
Termín:  23.- 26. 03. 2016
Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: Kyjevskij Mižnarodnyj Kontraktovyj Jarmarok, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

UITT, www.uitt-kiev.com
22. mezinárodní veletrh v oblasti cestovního ruchu
Termín:  30.03 - 1. 04. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

ELCOM-UKRAJINA 2016, www.elcom.ua
mezinárodní specializovaná výstava v oblasti elektrotechniky
Termín konání: 19. - 22. 04. 2016
Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: energetika, elektrotechnika, úsporné technologie 

AQUA-THERM, www.aqua-therm.kiev.ua 
18. mezinárodní veletrh
Termín: 17. - 20. 05. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“,  Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: vytápěcí, vodovodní zařízení, bazény, sanitární keramika

AGRO-2016, www.agroexpo.com.ua
28. mezinárodní zemědělský veletrh
Termín: 08. -11. 06. 2016
Místo konání: Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua
Pořadatel: Ministerstvo zemědělství Ukrajiny a agentura PromFinInvest, www.agroexpo.com.ua
Zaměření: zařízení, technologie pro zemědělství

SIA AutoTechServis, www.sia-motorshow.com.ua
24. mezinárodní kyjevský autosalón
Termín konání: 25. - 27. 05. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: Premier Expo, www.pe.com.ua
Zaměření: osobní, speciální, sportovní auta, náhradní díla, servis 

PUBLIC HEALTH, www.publichealth.com.ua
25. mezinárodní zdravotnická výstava
Termín konání: 4. - 6. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: zdravotnictví, zařízení a technologie pro zdravotnictví

ARMS and SECURITY 2016www.iec-expo.com.ua
mezinárodní specializovaná výstava
Termín konání: 11. - 14. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition centre, www.iec-expo.com.ua
Zaměření: zbraně, systémy, bezpečnostní technika

BEZPEKA/SECURITY, www.bezpeka.ua
21. mezinárodní specializovaná výstava bezpečnostních zařízení a systémů
Termín konání: 18. - 21. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua
Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua
Zaměření: bezpečnostní zařízení a systém

UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL MARKET, www.ukraine-itm.com.ua
23. mezinárodní výstava cestovního ruchu
Termín konání: 05. - 07. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: cestovní ruch

WORLD FOOD UKRAINE, www.worldfood.com.ua  
mezinárodní specializovaná potravinářská výstava
Termín konání: 26. - 28. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua
Zaměření: potraviny, zařízení a technologie pro potravinářský průmysl

OIL and GAS http://oilgas-expo.com
19. mezinárodní specializovaná výstava 
Termín konání: 24. - 27. 10. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: ACCO International, http://acco.ua
Zaměření: plynárenství, zpracování nafty, zařízení a technologie

AQUA UKRAINE 2016www.iec-expo.com.ua
14. mezinárodní specializovaná výstava
Termín konání: 08. - 10. 11. 2016
Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua 
Zaměření: ochrana vodních zdrojů, vodohospodářství, ekologické technologie

INTERAGRO, www.animal-show.kiev.ua
mezinárodní zemědělský veletrh

Termín konání:08. - 11. 11. 2016
Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua 
Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua
Zaměření: zařízení a technologie pro zemědělství

 

INDUSTRIAL FORUM  2016
15. mezinárodní výstava, www.iec-expo.com.ua

Termín konání: 22. - 25. 11. 2016
Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua   
Zaměření: průmyslová zařízení a technologie

 

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů v Kyjevě

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů v regionech

Největší kyjevská výstaviště

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: