Ukrajina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Civilní letecký průmysl

Na Ukrajině existuje několik významných leteckých výrobců s velkou výrobní kapacitou. Ukrajinská strana má zájem na výrobní kooperaci se zahraničními partnery. S cílem ustanovení přímých kontaktů mezi výrobci letecké techniky z ČR a Ukrajiny organizovala v polovině října 2016 v Kyjevě česká strana (ZÚ Kyjev ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v Kyjevě a Asociací leteckých výrobců)  Česko – ukrajinské letecko – průmyslové fórum s cílem vytvoření přímých kontaktů a projednání možností spolupráce, a to včetně výrobní kooperace. Pozornost se soustředila zejména na výrobce letadel Antonova a též na společnost MOTOR SIČ. V návaznosti na fórum se předpokládá uskutečnění pracovních cest zástupců zainteresovaných ukrajinských leteckých společnosti do ČR.

 

Energetický průmysl a elektrotechnika

Energetika představuje na Ukrajině významný a strategický sektor. Předpokládá se liberalizace energetického sektoru (trhu s elektřinou apod.) s cílem narovnání cen a odbourání různých dotací. V rámci tohoto procesu bude docházet ke zdražování cen energií, poroste poptávka po systémových řešeních (elektronické systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu s elektřinou apod.), po úsporných technologiích apod. Další příležitostí je modernizace stávající energetické infrastruktury. V tomto sektoru bude možné získat financování i od některých mezinárodních finančních institucí jako je EIB, EBRD apod.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na ukrajinské straně je zájem o získání repasovaných tramvají, např. město Mariupol by mělo z ČR získat dvě repasované tramvaje. Též město Oděsa potvrdilo v lednu 2017 české straně (pracovní cesta delegace z ČR vedené nám. ministra MPO J. Kolibou) zájem o rekonstrukci kolejových tratí a tramvajového vozového parku, a to ve formě společného opravárenského podniku. Příležitosti existují též na trhu osobních vozidel, kde se v roce 2017 očekává výraznější růst poptávky.

                   

Služby

Z důvodů devalvace národní měny (hrivna) trvá zvýšená poptávka po bankovním zlatu, stříbru a dalších drahých kovech jako způsobu ochránění úspor.

 

Vodohospodářský a odpadní  průmysl

Jednou z priorit ukrajinské strany je výstavba moderních skládek, spaloven, čističek odpadních vod ve vybraných městech. České společnosti se mohou prosadit spíše jako subdodavatelé technologie pro ukrajinské generální dodavatele. V tomto sektoru existuje též lepší dostupnost financování mj. prostřednictvím mezinárodních finančních institucí jako je EBRD a EIB.

 

Zemědělství a potravinářský průmysl 

Jedná se o významný a velmi perspektivní sektor ekonomiky s významným podílem exportu. Nové investice v posledním období směřují do výroby drůbežího a vepřového masa, do rostlinné výroby, do mlékárenství apod. Dobré exportní příležitosti existují u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u potravin v oblasti zdravé výživy, různých delikates (sušené maso, sýry) apod. Tyto možnosti jsou nicméně omezeny nízkou kupní silou obyvatelstva, která zůstane v nejbližším období (v roce 2017) na současné úrovni. Příležitosti pro české potravinářské výrobky jsou zejména ve větších městech jako je Kyjev, Oděsa, Dnipro (býv. Dnetropetrovsk). Ve dnech 14. – 16. února 2017 se uskutečnila pracovní cesta ministra zemědělství ČR M. Jurečky na Ukrajinu s cílem podpory rozvoje bilaterální spolupráce ČR – Ukrajina v oblasti zemědělství a potravinářském průmyslu. V rámci cesty p. ministra se konalo v Kyjevě dne 15. února 2017 Agro - forum ČR – Ukrajina. Česká strana potvrdila připravenost pomoci při budování zpracovatelských kapacit formou dodávek špičkové technologie a zařízení, veterinárních léčiv, traktorů a zemědělských strojů apod.

                                                                                              

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou

HS 8409 - Části součásti pro motory pístové

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory   

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8416 - Hořáky pro topeniště rošty přikládací zaříz

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 3002 - Vakcíny pro veterinární medicínu

HS 3006 - Farmaceutické zboží 

HS 0410 - Jedlé výrobky živočišného původu 

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj 

HS 8430 - Stroje ost srovnávací ap pluhy frézy sněžné

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8437 - Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství

nebo při zpracování obilnin nebo sušených luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu 

HS 8438 - Stroje pro průmyslovou přípravu potravin aj 

HS 8701 - Traktory

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

Letecký průmysl

HS 8802 - Letouny a vrtulníky

HS 8803 - Otatní části a součásti letounů a vrtulníků

Vodohospodářství, odpadní průmysl

HS 3825 - Odpad,prod,chem,prům,apod,jn; komunál,odpad;splašky;odpady pozn,6,ost,

 

HS 8421 -  Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů

Služby 

HS 7111 - Kovy obecné stříbro zlato plátované platinou 

 

Privatizace představuje jednu z hlavních priorit ukrajinské vlády pro rok 2017 s tím, že Fondem státního majetku Ukrajiny bylo definováno celkem 300 privatizačních projektů zejména z oblasti zemědělství a rybářského průmyslu, strojírenství a inženýrství, ve výzkumné oblasti, v těžebním průmyslu, v dopravě a v energetice.

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Agro Animal Show, www.animal-show.kiev.ua

mezinárodní zemědělský veletrh

Termín konání: termín v roce 2018 zatím není stanoven

Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua 

Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua

Zaměření: zařízení a technologie pro zemědělství

 

KIEVBUILD, www.kievbuild.com.ua

mezinárodní stavební veletrh

Termín: 28.02. - 2. 03. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua 

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

 

INTERTOOL 2018,  www.intertool.kiev.ua

mezinárodní specializovaný veletrh

Termín: 28.02. - 2.03. 2018

Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: technologie a nářadí pro zpracování kovů

 

INTERBUDEXPO, www.buildexpo.kiev.ua mezinárodní stavební veletrh

Termín: termín v roce 2018 zatím není stanoven

Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua

Pořadatel: Kyjevskij Mižnarodnyj Kontraktovyj Jarmarok, www.kmkya.kiev.ua

Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

 

UITT, www.uitt-kiev.com

mezinárodní veletrh v oblasti cestovního ruchu

Termín:  20.-22.03. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: cestovní ruch

 

ELCOM-UKRAJINA 2017, www.elcom.ua

mezinárodní specializovaná výstava v oblasti elektrotechniky

Termín konání: termín v roce 2018 zatím není stanoven

Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua

Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua

Zaměření: energetika, elektrotechnika, úsporné technologie 

 

AQUA-THERM, www.aqua-therm.kiev.ua 

19. mezinárodní veletrh Termín: 30.05.- 02.06.2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“,  Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: vytápěcí, vodovodní zařízení, bazény, sanitární keramika

 

AGRO-2017, www.agroexpo.in.ua

29. mezinárodní zemědělský veletrh

Termín: 07. -10. 06. 2017 Místo konání: Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua

Pořadatel: Ministerstvo zemědělství Ukrajiny a agentura PromFinInvest, www.agroexpo.com.ua

Zaměření: zařízení, technologie pro zemědělství

 

SIA AutoTechServis, www.ats-expo.com.ua

25. mezinárodní kyjevský autosalón

Termín konání: 31.05. - 03. 06. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: Premier Expo, www.pe.com.ua

Zaměření: osobní, speciální, sportovní auta, náhradní díla, servis 

 

PUBLIC HEALTH, www.publichealth.com.ua

26. mezinárodní zdravotnická výstava

Termín konání: 3. - 5. 10. 2017 Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: zdravotnictví, zařízení a technologie pro zdravotnictví

 

ARMS and SECURITY 2017 www.iec-expo.com.ua

14. mezinárodní specializovaná výstava

Termín konání: 10. - 13. 10. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: International Exhibition centre, www.iec-expo.com.ua

Zaměření: zbraně, systémy, bezpečnostní technika

 

BEZPEKA/SECURITY, www.bezpeka.ua

mezinárodní specializovaná výstava bezpečnostních zařízení a systémů

Termín konání: 17. - 20. 10. 2017

Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua

Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua

Zaměření: bezpečnostní zařízení a systém

 

UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL MARKET, www.ukraine-itm.com.ua

24. mezinárodní výstava cestovního ruchu

Termín konání: 04. - 04. 10. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: cestovní ruch

 

WORLD FOOD UKRAINE, www.worldfood.com.ua  

mezinárodní specializovaná potravinářská výstava

Termín konání: 25. - 27. 10. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: potraviny, zařízení a technologie pro potravinářský průmysl

 

OIL and GAS http://oilgas-expo.com

20. mezinárodní specializovaná výstava 

Termín konání: 24. - 26. 10. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: ACCO International, http://acco.ua

Zaměření: plynárenství, zpracování nafty, zařízení a technologie

 

Mining Industry Expo - 2017 http://www.iec-expo.com.ua

mezinárodní specializovaný veletrh

Termín komání: 7. - 9. listopad 2017

Místo konání:  International Exhibition Centre v Kyjevě

Pořadatel: IEC

Zaměření: dobývací technika

 

AVIASVIT - XXI 2018 http://www.eventseye.com/fairs

mezinárodní specializovaný veletrh

Místo konání: Kiev International Exhibition Center

Termín konání: listopad 2018

Pořadatel: IEC

Zaměření: letecký průmysl

 

AQUA UKRAINE 2017 www.iec-expo.com.ua/uk/aquaua-2017.html

15. mezinárodní specializovaná výstava

Termín konání: 07. - 09. 11. 2017

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua 

Zaměření: ochrana vodních zdrojů, vodohospodářství, ekologické technologie

 

INDUSTRIAL FORUM  2017

16. mezinárodní výstava, www.iec-expo.com.ua

Termín konání: 21. - 24. 11. 2017

Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua   

Zaměření: průmyslová zařízení a technologie

 

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů v Kyjevě

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů v regionech

Největší kyjevská výstaviště

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: