Uruguay: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Exportní riziko podle OECD: 3/7

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Železniční přeprava

8606 Vagóny nákladní pro žel. aj. dopravu kolejovou

Vláda se snaží modernizovat železniční přepravu. V současné době má Uruguay 2.061 km tratí, z toho však provozuje pouhých 1.673 km. Podíl železniční přepravy na celkovém přepraveném nákladu je 6,5 %, takže je zde velký prostor pro zlepšení. Železniční svršky jsou v katastrofálním stavu, stejně tak i vozový park. Poslední nové lokomotivy koupila Uruguay v roce 1995, od té doby kupují jen modernizované z Evropy. Vagónů koupila 287, část z nich z ČR, proto zde máme dobré jméno. V plánu je modernizace více než 750 km tratí a zvýšení přepravního výkonu z aktuálního 1 milionu tun na 5 milionů v roce 2020. Předpokládané investice do železnic mají v příštích letech dosáhnout 570 milionů USD.

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej.

Energetika

 

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj. 8538 Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj. 8504 Transformátory el měniče statické induktory 8538 Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj.

Uruguay je zemí s rostoucí energetickou spotřebou, o čemž svědčí nárůst spotřeby energií v období 2004-2012, během nejž se ztrojnásobila. Podle Strategie Národního energetického úřadu na léta 2015-2030 budou do energetiky v následujících letech investovány vysoké částky. V letech 2011-2015 bylo investováno 7,1 mld. USD, tj. 3 % HDP ročně (5x více než průměr zemí LA). Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny je v současné době následující: vodní 55 %, větrná 28 %, biomasa 10 %, plyn 7 %. Cílem je úplná soběstačnost země, která má být dosažena zvýšenou efektivitou využívání elektrické energie a navyšováním zdrojů. Hlavními zdroji by měly být obnovitelné zdroje jako větrná energie (aktuálně 1.300 MW instalovaného výkonu), biomasa (včetně kogenerace), solární energie. Nepočítá se s výstavbou uhelných elektráren, zájem je i o snížení podílu plynových elektráren. Politikou státu je nedotovat žádné zdroje energie, a to ani z obnovitelných zdrojů. Současné výkupní ceny jsou 62-64 USD/MWh.

 

8644 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj.

Strojírenství

8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

Přestože hlavním výrobním sektorem v zemi je zemědělství, průmyslová výroba je důležitým sektorem ekonomiky. Hlavním průmyslovým sektorem je produkce celulózy a papíru a potravinářský průmysl. Velikost trhu odpovídá množství obyvatel, kterých je přes 4 miliony.

8419 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

8438 Stroje pro . přípravu výrobu potravin

8482 Ložiska kuličková válečková jehlová

Aktuální sektorové příležitosti pro Uruguay

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Perspektivní obory:

Železniční přeprava

Železniční přeprava je v zemi v katastrofálním stavu, osobní doprava prakticky neexistuje a funguje jen několik set kilometrů nákladních tratí. Vláda chce železniční přepravu obnovit prostřednictvím PPP. V první fázi chce modernizovat 422 km tratě do města Rivera (hranice s Brazílií – napojení na Porto Alegre), poté dalších 330 km trati do města Salto (hranice s Argentinou). Celkové náklady na modernizaci těchto dvou tratí se odhadují na 210 mil. USD. Podle náměstka ministra dopravy J. Seteliche má Uruguay zájem o dieselové lokomotivy a nákladní vagóny (na přepravu sypkých materiálů, cementu, dřeva).

Dále potřebuje Uruguay koupit více než 530 km kolejí, což by mohla být šance pro Třinecké železárny a DT-Výhybkárnu.

Energetika

UY usiluje o citelné navýšení obnovitelných zdrojů ve svém energetickém mixu. Chce se stát zemí s nejvyšším podílem větrné energie na hlavu, kromě toho hodlá posilovat solární energetiku a spalování biomasy. Od roku 2020 by navíc měla být v provozu přečerpávací elektrárna.

Dosavadní instalovaná kapacita se pohybuje kolem 3 000 MW (pro srovnání, v případě ČR jde o takřka 22 000 MW). Elektrická energie (vč. obnovitelných zdrojů) není v UY s výjimkou absolutně nejchudší vrstvy obyvatel subvencována.

Veškeré zakázky na výstavbu nových elektráren a nákupy součástí jsou zveřejňovány na internetových stránkách UTE, a to vždy s předstihem před vyhlášením samotného výběrového řízení, na jednotlivé tendry je tedy možné se dopředu připravit a české firmy by mohly uvažovat o pozici dodavatelů nebo pravděpodobněji subdodavatelů. V nejbližší době je v plánu výstavba závodu na spalování biomasy o kapacitě mezi 20 a 60 MW, zatím není určena konkrétní lokalita.

Tramvaje

V současné době se o výstavbě tramvajové dopravy v Montevideu nejedná, ale nový starosta o ní uvažuje. Elektrické dopravě obecně se nicméně věnuje speciální pracovní skupina na UY ministerstvu průmyslu, s kterou je možné se spojit prostřednictvím místopředsedy Česko-uruguayské obchodní komory Gustava Havránka a informovat se o případných možnostech spolupráce. E-mail na pana Havránka: ghavranek@weigelhaller.com.uy

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve dnech 21.-22.6.2017 proběhne v Montevideu I. Fórum evropských investic. Více podrobností na: http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/actividad/1o-foro-de-inversion-europea-en-uruguay-2017/

Seznam všech výstav a veletrhů v Uruguayi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: