Uruguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance (v USD)

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Export

12 593 000

8 939 000

9 417 000

25 288

6 330 000 

Import

12 244 000

20 738 000

20 278 000

14 020

13 346 000 

Saldo

349 000

-11 799 000

-10 861 000

11 268

- 7 016 000 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Urugaye za rok 2016 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

4011

Pneumatiky nové z pryže

741 000

2918

Kyseliny karboxylové s kyslíkatou funkcí

557 000

9503

Tříkolky, hračky

338 000

8517

Přístroje telef.ost přístroje pro vysílání

336 000

3917

Trouby trubky hadice z plastů

286 000

8429

Buldozery srovnávač rypadla apod.

251 000

8411

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

222 000

8536

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna

222 000

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

220 000

2939

Alkaloidy rostlinné soli estery deriváty aj

208 000

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Urugaye za rok 2016 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

5101

Vlna nemykaná nečesaná

3 727 000

4703

Buničina dřevná sulfátová

3 177 000

5105

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

2 916 000

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

994 000

3303

Parfémy vody toaletní

898 000

0409

Med přírodní

554 000

0805

Plody citrusové čerstvé sušené

539 000

0810

Ovoce ostatní čerstvé

95 000

0202

Hovězí maso mrazené

49 000

2204

Víno z čerstvých hroznů

36 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

Bilance výměny služeb mezi Uruguayí a Českou republikou byla v posledních letech pozitivní. V letech 2006-13 stavěla firma Hutní montáže Vítkovice celulózku v Punta Pereira. Jednalo se o kontrakt za několik set milionů korun.  Ze strany Uruguaje v současnosti nejsou poskytovány žádné služby.

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby.

Jediné dovezené služby z ČR do Uruguaje byly poskytnuty firmou Hutní montáže a.s. v oblasti montáže - montáž ocelové konstrukce a montáž regeneračního kotle.

Vyhodnocení poptávky po českých službách

V uplnulém roce žádné české služby poptávány nebyly.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh

Jedinou možnou barierou proniknout na trh českým poskytovatelům služeb je vzdálenost mezi oběma zeměmi, jiné překážky neexistují.

Perspektivy českých firem v oblasti služeb

V Uruguayi se počítá s dalšími zahraničními investicemi v oblasti výstavby celulózek, proto je možné počítat se zájmem o služby v oblasti montáže a stavebnictví. V Uruguayi se dává vždy přednost firmám , které již mají v zemi reference

V současné době nedochází mezi Českou republikou a Uruguayí k žádné výměně v oblasti služeb, vše se odehrává pouze v oblasti výměny zboží.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem se na uruguayském trhu v minulých letech nejvíce uplatňovala prostřednictvím místního zástupce firma Omnipol Praha. V oblasti železniční techniky úspěšně působila brněnská firma Lokotrans. Jediné zastoupení formou majetkové účasti („Škoda Uruguaya“) měla do roku 1995 a.s. Transakta Praha, od té doby nemá v Uruguayi své sídlo žádná firma s českou majetkovou účastí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000)

Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním príávem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012.

V roce 2003 česká strana z důvodu vstupu do EU vypověděla platnost Obchodní dohody (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 2. 12. 1998, platnost skončila ke dni 2. 12. 2003).

Vedle Dohody o ochraně a podpoře investic jsou mezi subjekty obou států uzavřeny tyto dohody ekonomického charakteru:

  • Dohoda o spolupráci LATU a Czech Trade (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Dohoda o spolupráci LATU a Hospodářské komory ČR (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Protokol o vzájemném porozumění (podepsaný v roce 1997 Státní veterinární zprávou ČR a Generálním ředitelstvím služeb chovu zvířat ČR na jedné straně a Generálním ředitelstvím pro rybolov Ministerstva pastevectví, zemědělství a rybolovu Uruguaye na straně druhé).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech nebyla vládou České republiky poskytnuta Uruguayi žádná rozvojová ani humanitární pomoc, ani v plánech na příští rok se s rozvojovou a humanitární pomocí do Uruguaye nepočítá. Ani Uruguayská východní republika neposkytla České republice žádnou rozvojovou či humanitární pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: