Uruguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance (v USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Export

15 681 000

12 593 000

8 939 000

9 417 000

25 288

Import

17 619 000

12 244 000

20 738 000

20 278 000

14 020

Saldo

-1 938 000

349 000

-11 799 000

-10 861 000

11 268

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Urugaye za rok 2015 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

8406

Dráty tyčky aj k pájení sváření

12 946 000

8537

Rozvaděče panely rozvodné stoly aj. rozváděcí

1 273 000

2918

Kysliny karboxylové s kyslíkatou funkcí

894 000

4011

Pneumatikynové z pryže

559 000

8703

Auta os aj vozidlamotorová pro přepravu osob

565 000

8602

Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

453 000

8538

Části přístroje k ochraně apod. obvodů rozvaděčů aj.

403 000

7304

Trouby duté profily apod. bezešvé ze železa, oceli

394 000

7307

Příslušenství pro trouby trubky z železa oceli

354 000

9026

Přístroje měření kontroly průtoku tlaku

373 000

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Urugaye za rok 2015 (v USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

5101

Vlna nemykaná nečesaná

6 958 000

4703

Buničina dřevná nátronová sulfátová

5 016 000

5105

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

4 731 000

201

Maso hovězí čerstvé chlazené

1 175 000

805

Plody citrusové čerstvé sušené

651 000

409

Med přírodní

520 000

304

Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené

291 000

5501

Kabel z hedvábí syntetického

278 000

504

Střeva měchýře žaludky celé části ne z ryb

155 000

5107

Příze vlněná česaná neupravená pro prodej

68 000

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

Bilance výměny služeb mezi Uruguayí a Českou republikou byla v posledních letech pozitivní. V letech 2006-13 stavěla firma Hutní montáže Vítkovice celulózku v Punta Pereira. Jednalo se o kontrakt za několik set milionů korun.  Ze strany Uruguaje v současnosti nejsou poskytovány žádné služby.

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby.

Jediné dovezené služby z ČR do Uruguaje byly poskytnuty firmou Hutní montáže a.s. v oblasti montáže - montáž ocelové konstrukce a montáž regeneračního kotle.

Vyhodnocení poptávky po českých službách

V uplnulém roce žádné české služby poptávány nebyly.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh

Jedinou možnou barierou proniknout na trh českým poskytovatelům služeb je vzdálenost mezi oběma zeměmi, jiné překážky neexistují.

Perspektivy českých firem v oblasti služeb

V Uruguayi se počítá s dalšími zahraničními investicemi v oblasti výstavby celulózek, proto je možné počítat se zájmem o služby v oblasti montáže a stavebnictví. V Uruguayi se dává vždy přednost firmám , které již mají v zemi reference

V současné době nedochází mezi Českou republikou a Uruguayí k žádné výměně v oblasti služeb, vše se odehrává pouze v oblasti výměny zboží.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem se na uruguayském trhu v minulých letech nejvíce uplatňovala prostřednictvím místního zástupce firma Omnipol Praha. V oblasti železniční techniky úspěšně působila brněnská firma Lokotrans. Jediné zastoupení formou majetkové účasti („Škoda Uruguaya“) měla do roku 1995 a.s. Transakta Praha, od té doby nemá v Uruguayi své sídlo žádná firma s českou majetkovou účastí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi upravuje v současné době pouze jedna mezistátní dohoda:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 29. 12. 2000)

Česká strana vyjednala všechny sporné body smlouvy, které byly v rozporu s komunitárním príávem a po souhlasu obou stran renegociace smlouvy nabyla platnosti 9. února 2012.

V roce 2003 česká strana z důvodu vstupu do EU vypověděla platnost Obchodní dohody (podepsána 26. 9. 1996, v platnost vstoupila 2. 12. 1998, platnost skončila ke dni 2. 12. 2003).

Vedle Dohody o ochraně a podpoře investic jsou mezi subjekty obou států uzavřeny tyto dohody ekonomického charakteru:

  • Dohoda o spolupráci LATU a Czech Trade (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Dohoda o spolupráci LATU a Hospodářské komory ČR (podepsána při oficiální návštěvě ministra zahraničí ČR Šedivého v Uruguayi v květnu 1998)
  • Protokol o vzájemném porozumění (podepsaný v roce 1997 Státní veterinární zprávou ČR a Generálním ředitelstvím služeb chovu zvířat ČR na jedné straně a Generálním ředitelstvím pro rybolov Ministerstva pastevectví, zemědělství a rybolovu Uruguaye na straně druhé).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V posledních letech nebyla vládou České republiky poskytnuta Uruguayi žádná rozvojová ani humanitární pomoc, ani v plánech na příští rok se s rozvojovou a humanitární pomocí do Uruguaye nepočítá. Ani Uruguayská východní republika neposkytla České republice žádnou rozvojovou či humanitární pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: