USA zvažují zavedení 50 či 100letých dluhopisů

27. 2. 2017

  • Země: US - Spojené státy americké
  • Datum zveřejnění: 27.02.2017

Podle Mnuchina by takové dluhopisy za patřičných podmínek dávaly smysl všem zúčastněným stranám a byly by zajímavé jak pro stát tak také pro investory. Podle Mnuchina by se s takovými splatnostmi prodávaly zcela nové dluhopisy a nešlo by pouze o prodloužení stávajících cenných papírů.

V současnosti je průměrná splatnost vydaných US dluhopisů v držení investorů kolem 63 měsíců, jinými slovy zhruba polovina dluhopisů se obměňuje každých 5 let. Letos budou maturovat dluhopisy těsně nad 1 bilión USD, v roce 2018 už to ale bude za 3,3 biliónu USD.

V lednu USA na úrocích platily v průměru 2 % oproti 4,9 % v roce 2007. Ve fiskálním roce 2016 USA na úrocích vydaly čisté náklady ve výši 233 mld. USD. V roce 2026 už to bude pravděpodobně 787 mld. USD, pokud půjde úročení 10letých bondů ze současných 2,39 směrem ke 4 %.

Prodej dlouhodobějších dluhopisů umožní zakonzervovat výnosy na delší dobu, což snižuje riziko z pohledu státu zvláště při současných stále ještě velmi nízkých sazbách.

100leté dluhopisy v poslední době vydaly a umístily například Irsko, Belgie a Mexiko, ale také Ford, Diney nebo Coca-Cola. Některé země jako například Velká Británie vydávají takzvané "nekonečné" dluhopisy, které běží dokud nebudou zrušeny.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Chiacagu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: