Úspěch české stavební společnosti Subterra a.s. na švédském trhu

12. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 11. května 2016 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení sochy svaté Barbory, patronky horníků a dělostřelců a ochránkyně při rizikových povoláních, která nyní bdí nad bezpečností pracovníků Subterry razících dva podzemní tunely, které jsou součástí budovaného stockholmského dálničního obchvatu.

Kamenná socha svaté Barbory, která je originálním dílem českého výtvarníka Ing. Dalibora Čenčíka, je umístěna ve výklenku mezi oběma tunely tak, aby symbolicky bděla nad všemi, kteří do tunelu vejdou. Jedná se o dlouholetou tradici, již česká společnost Subterra dodržuje u všech podzemních staveb.

Během slavnostního ceremoniálu vystoupil před cca 100 hosty vedle ředitele švédské dceřiné společnosti Subterry Patricka Mareliuse a manažera Trafikverketu pro stockholmský obchvat Johanna Brantmarka velvyslanec ČR Jiří Šitler, který měl kromě svého projevu i čest vyzvat kněze Švédské církve k zahájení slavnostního aktu vysvěcení.

Subterra a.s., jež je 100% dceřinou společností Metrostavu, vyhrála u švédského dopravního úřadu Trafikverket výběrové řízení na vybudování dvou přístupových tunelů v délce více než půl kilometru v roce 2014. Přípravné práce na hloubených částech tunelů v městských částech Skärholmen a Sätra byly zahájeny v květnu 2015. Samotné razící práce započaly v únoru 2016, kdy byl proveden první odpal v oblasti tunelu Skärholmen.

Oba tunely v jižní části Stockholmu se budou během výstavby městského obchvatu používat pro odvoz horniny rozvolněné odstřelem. Součástí vysoutěžené zakázky je i zřízení provizorního přístavu na jezeře Mälaren pro odvoz vytěžené horniny. Pro ražby tunelů je používána tzv. skandinávská metoda, kdy se při ražbě postupuje s pokud možno minimálním počtem zajišťovacích prvků a stabilita je zajišťována svorníky a nástřikem drátkobetonu.

Práce na přístupových tunelech ve Stockholmu by měly být dokončeny v závěru roku 2016. Češi jsou zastoupeni zejména v dělnických profesích, ale působí zde i řada českých specialistů, kteří spolupracují se švédským managementem na stavbách.

V rámci výběrového řízení v roce 2014 uspěla česká společnost Subterra v konkurenci dalších devíti společností, včetně švédské firmy Skanska nebo španělské společnosti Acciona. V návaznosti na tuto vyhranou zakázku zřídila Subterra ve Švédsku dceřinou společnost SBT Sverige AB. Stavební zakázku v předpokládaném objemu cca 480 mil. CZK realizuje společně se slovenskou společností STI, se kterou vytvořila společné konsorcium.

Společnost Subterra považuje získanou zakázku za první projekt na švédském území a má zájem o pokračování svého působení v teritoriu. V jejím hledáčku jsou další místa ve Švédsku jako např. budování kolektorového systému ve švédském hlavním městě nebo plánovaná výstavba úložiště jaderného odpadu u jaderné elektrárny Forsmark ve východní části země.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek