Úspěšné ekonomické semináře v Québecu a Britské Kolumbii v Kanadě

28. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Úspěšné ekonomické semináře v Québecu a Britské Kolumbii v Kanadě Podnikatelská delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR navštívila – jakou druhou kanadskou destinaci – Montreal, kde se 21. 3. 2017 konalo podnikatelské fórum a jednání s québeckými partnery. Mise se následně přesunula do Vancouveru na západním pobřeží Kanady. I zde se v rámci ekonomického semináře dne 23. 3. 2017 uskutečnily B2B jednání.

V rámci semináře se konala schůzka prezidenta J. Hanáka s představiteli Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ředitelkou Erandi Motte Cortés a Louise Lauzon). Tato komora je nejvýznamnější hospodářskou institucí v Montrélau, která úzce spolupracuje se zahraničními partnery. V závěru fóra byl představen zajímavý a úspěšný případ spolupráce české firmy Ixtent CZ, spol. s r. o. Praha s québeckou společnosti Montrium, Inc. v oblasti sofistikované softwarové správy dokumentů.

Ve Vancouveru ministr L. Zaorálek jednal s ministryní mezinárodního obchodu provincie Britská Kolumbie Teresou Wat (jako vhodná se jeví spolupráce v oblasti leteckého průmyslu, informačních technologiích a aktuálně i v oblasti chytrého průmyslu). Uskutečnila se rovněž schůzka s novými honorárními konzuly ve Victorii (James Reed a Lenka Storzer, honorární vice-konzulka) a ve Vancouveru Karlem Večeřou-Gallandem.

Vlastní seminář ve Vancouveru zahájil ministr L. Zaorálek. Ve svém vystoupení zdůraznil roli ekonomické diplomacie, která je jednou z hlavních zaměření české zahraniční služby. Zmínil význam organizování podobných obchodních misí ústavních činitelů při navazování a prohlubování obchodních a investičních kontaktů. Letošní mise a podnikatelské fórum je vůbec první akcí, která se na západním pobřeží Kanady konala. Místní firmy a podnikatelé projevovaly zájem o spolupráci s českými partnery z perspektivních oblastí, jako jsou informační technologie, letecký průmysl a life sciences.

Obě dobře hodnocené akce byly zorganizovány Velvyslanectvím ČR v Ottawě ve spolupráci s kanadskými partnery. Další informace můžete nalézt ve článku o podnikatelském fóru v Ottawě a o ekonomickém fóru v Torontu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek