Uzbekistán: Vztahy země s EU

26. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce, v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně spolupráce při ekonomických a  sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable development in rural areas of Uzbekistan).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Vývoz z Uzbekistánu do jendotlivých zemí EU (mln. USD; řazeno sestupně)

Dovozci z Uzbekistánu

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem všechny země světa

7 036,7

6 108,4

8 210,5

7 137,7

5 641,3

Celkem z EU 28

565,1

343,1

339,1

340,7

278,3

Francie

157,0

155,4

166,9

130,5

175,3

Polsko

43,2

31,2

24,8

  27,8

24,2

Německo

45,6

38,8

30,8

49,7

20,0

Lotyšsko

9,6

8,5

12,2

11,9

10,1

Belgie

14,4

10,6

5,4

10,1

7,9

Portugalsko

14,4

10,9

11,3

6,4

6,7

Itálie

96,4

13,7

23,4

47,1

5,8

Česko

10,2

7,9

6,0

6,9

5,2

Litva

4,6

3,9

25,8

10,3

4,9

Nizozemsko

73,9

3,6

4,7

9,5

3,8

Španělsko

4,6

0,94

4,9

2,9

2,7

UK

54,6

42,2

12,3

1,6

2,7

Rumunsko

14,4

4,4

2,0

1,5

2,5

Bulharsko

4,7

5,4

2,2

2,0

1,9

Rakousko

4,3

1,9

2,1

3,2

1,9

Estonsko

1,8

1,0

0,78

1,0

1,0

Maďarsko

8,3

1,8

2,1

0,65

0,6

Slovinsko

0,32

0,16

0,46

0,36

0,4

Slovensko

0,92

0,02

0,16

0,5

0,9

Chorvatsko

1,1

0,4

0,6

0,02

0,08

Irsko

0,4

0,006

0,006

0,11

0,07

Řecko

0,09

0,1

0,01

16,4

0,07

Dánsko

0,5

0,9

0,008

0,01

0,06

Švédsko

0,007

0,02

0,002

0,12

0,06

Finsko

0,002

0,1

0,06

0,06

0,02

Lucembursko

0

0,001

0

0,002

0,002

Malta

0

0

0

0

0,001

Cyprus

0,002

0

0

0

0

Vývoz z jednotlivých zemí EU do Uzbekistánu (mln. USD; řazeno sestupně)

Vývozci do Uzbekistánu

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem všechyn země světa

9 760,2

10 964,9

12 870,7

13 524,9

9 788,5

Celkem EU 28

1 795,7

1 556,3

1 862,1

2 086,1

1 718,0

Německo

675,1

517,9

572,8

671,8

481,0

Itálie

160,8

141,7

121,5

197,7

154,7

Litva

 31,1

 48,2

102,1

133,2

123,5

Francie

188,9

87,5

156,0

136,6

119,1

Polsko

114,3

119,8

147,9

134,5

111,4

Rakousko

72,6

110,9

90,6

116,9

105,6

Nizozemsko

88,2

70,7

84,9

124,5

94,0

Španělsko 

72,8

16,7

21,1

34,3

78,5

Lotyšsko 

16,6

24,1

52,1

65,0

62,4

Česko

57,4

78,9

84,5

77,3

61,3

Mad'arsko

49,7

66,1

73,1

66,3

46,3

Belgie

43,4

33,4

58,0

52,5

44,2

Slovinsko

32,5

41,3

37,3

44,4

43,5

Dánsko 

4,8

10,0

9,7

10,0

40,2

UK 

61,3

69,9

66,0

41,5

30,4

Estonsko

18,6

19,5

21,3

39,5

22,5

Bulharsko 

11,4

16,6

23,8

24,3

18,7

Švédsko 

25,3

21,8

63,8

19,0

18,2

Finsko

23,3

36,7

27,8

30,3

18,0

Rumunsko 

17,9

14,6

14,9

25,2

15,0

Slovensko

14,2

9,9

18,4

20,4

12,4

Irsko

1,4

1,9

4,3

11,5

9,9

Řecko

11,3

2,5

4,8

5,2

3,3

Lucembursko

0,4

3,3

4,5

3,5

2,9

Chorvatsko

0,6

0,4

0,3

0,6

0,8

Portugalsko 

0,01

0,005

0,001

0,3

0,09

Kypr

1,5

3,0

1,8

0,2

0,04

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22 mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období 2013–2015 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání vody pro zemědělské účely.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: