Uzbekistán: Vztahy země s EU

19. 12. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

V dubnu 1996 byla podepsána dohoda mezi EU a Uzbekistánem o partnerství a spolupráci (PCA). V květnu 1999 byl ukončen ratifikační proces a dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 1999. PCA tvoří rámec pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem nejen v ekonomické, ale i v politické a kulturní oblasti. V rámci PCA byly ustaveny společné instituce, v jejichž rámci je udržován pravidelný politický dialog.

Vztahy Uzbekistánu s EU se rozvíjejí poměrně aktivně, o čemž svědčí zejména pravidelná jednání na platformě Výboru pro spolupráci (Cooperation Comittee EU-Uzbekistan). Uzbekistán potvrzuje svůj zájem o co nejširší spolupráci s EU, včetně spolupráce při ekonomických a  sociálních reformách a reformách justice. EU se podílí na rozvoji uzbeckého soudnictví a prokuratury a také na rozvojových projektech, zejména v oblasti vodních zdrojů a rozvoji venkova (Sustainable development in rural areas of Uzbekistan).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Uzbekistan
International Business Center, 107 B Amir Temur Str.
100084 Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 71 1201605
Fax: +998 71 1201608
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/index_en.htm
Facebook: http://www.facebook.com/eudeluzb

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Vývoz z Uzbekistánu do jednotlivých zemí EU (mln. USD; řazeno sestupně)

Dovozci z Uzbekistánu

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem všechny země světa

6 428,8

8 489,6

7 144,5

6 399,8

6 983,4

Celkem z EU 28

344,1

342,3

340,7

284,4

197,7

Francie

156,3

167,8

131,8

177,3

66,1

Polsko

31,4

25,8

  29,1

28,0

32,4

Německo

38,8

30,8

49,7

20,2

27,5

Itálie

13,7 23,4 47,1 5,8 15,8
Lotyšsko

8,5

12,2

11,9

10,1

8,9

Belgie

10,6

8,5

10,1

7,9

7,2

Španělsko

0,9

4,9

2,9

2,7

5,9

Nizozemsko 

3,8

4,7

9,5

3,8

5,7

Portugalsko 10,9 11,3 6,4 6,5 5,6

Česká republika

7,9

6,0

6,9

5,2

5,1

Litva

3,9

25,8

10,3

4,9

4,1

UK

42,2

12,3

1,6

2,7

2,9

Estonsko

1,0

0,8

1,1

1,0

2,2

Bulharsko

5,4

2,2

2,0

1,9

1,5

Dánsko

0,1

0,008

0,01

0,06

1,4

Rumunsko

4,4

2,0

1,5

2,6

1,2

Slovensko

0,2 0,5 0,4 0,4 1,2
Rakousko

1,2

2,1

3,2

1,9

1,1

Řecko

0,1

0,01

16,4

0,07

0,9

Slovinsko

0,02

0,1

0,5

0,08

0,3

Finsko

0,001

0,02

0,03

0,003

0,3

Mad'arsko

1,8 2,1

0,7

0,6

0,1

Švédsko

0,02

0,002

0,1

0,06

0,09

Irsko

0,03

0,006

0,1

0,07

0,09

Chorvatsko

0,4

0,5

0,02

0,08

0,7

Lucemburkso

0,001

0

0,002

0,002

0,003

Kypr

0

0

0

0

0,001

Malta

0

0

0

0,001

0

Vývoz z jednotlivých zemí EU do Uzbekistánu (mln. USD; řazeno sestupně)

Vývozci do Uzbekistánu

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem všechny země světa

10 965,8

12 882,9

13 580,3

10 486,4

9 163,1

Celkem EU 28

1 557,8

1 862,1

2 086,1

1 718,0

1 666,4

Německo

517,3

572,8

671,1

481,0

500,4

Itálie

141,7

121,5

197,7

154,7

195,2

Litva

 48,2

102,1

133,2

123,5

125,7

Francie 87,5 156,0 136,6 119,1 106,2

Lotyšsko

24,1

52,1

65,0

62,6

94,0

Polsko

119,8

147,9

136,5

111,4

87,3

Španělsko

16,7

21,1

34,3

78,5

79,3

Nizozemsko

67,1

82,5

120,9

92,9

75,3

Česká republika

78,9

84,5

77,3

61,4

68,1

Belgie

33,3

63,9

52,6

47,9

45,4

Velká Británie

69,9

66,0

41,5

30,4

44,3

Mad'arsko

66,1

73,1

66,3

46,3

42,3

Rakousko 105,5 81,1 96,5 85,9 40,6
Estonsko 19,5 21,3 39,5 22,2 28,1

Slovinsko

41,3

37,3

44,4

43,5

23,1

Finsko

36,7

27,8

30,3

18,0

21,4

Rumunsko

14,7

15,0

25,0

15,0

19,0

Irsko

1,9

4,3

11,5

9,9

18,7

Švédsko

21,8

63,8

19,0

18,2

14,7

Bulharsko

16,6

23,8

24,3

18,7

14,1

Dánsko

10,0

9,7 10,0

40,2

9,8

Slovensko

9,9

18,4

20,4

12,4

5,6

Lucembursko

3,3

4,6

3,5

2,9

5,3

Řecko

2,5

4,8

5,2

3,3

1,1

Chorvatsko

3,0

1,8

0,2

0,8

0,4

Portugalsko

0,4

0,3

0,6

0,09

0,4

Kypr

0,005

0,001

0,3

0,04

0,09

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci nového programovacího období projektů rozvojové spolupráce EU budou na roky 2014–2020 pro Uzbekistán alokovány finanční prostředky EU ve výši 168 mil. eur, z nichž má být 89 % vynaloženo na rozvoj venkova a 11 % na rozvoj občanské společnosti. Poskytování rozvojových fondů EU pro Uzbekistán je zaměřeno zejména na realizaci programů podpory venkova a vodních zdrojů.

V roce 2014 EU zahájila implementaci prvního odpovídajícího programu, jehož realizační náklady představují celkově 22 mil. EUR. Předmětné aktivity EU korespondují s vládní Strategií zlepšení blaha Republiky Uzbekistán na období 2015–2020 (Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013–2015). Rozvojový program EU je především zaměřen na dosažení efektivního využívání vodních zdrojů na venkově, tj. zejména snížení ztrát při využívání vody pro zemědělské účely.

Uzbekistán byl rovněž zařazen do evropského programu podpory vysokoškolského vzdělání ERASMUS+, jehož realizační náklady představují celkově 115 mln EUR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: