V červnu pokračoval růst stavebnictví, výkon průmyslu zpomalil

7. 8. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Stavební produkce v červnu 2017 reálně meziročně vzrostla o 8,5 %. Průmyslová produkce v červnu po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 3,8 %. Vyplývá to ze statistik ČSÚ.

Růst stavební produkce pokračoval díky pozemním stavbám

Stavební produkce v červnu 2017 reálně meziročně vzrostla o 8,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 21,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 26,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 28,5 % bytů více.

Stavební produkce v červnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,2 %. Meziročně se zvýšila o 8,5 %. Červen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 13,7 % (příspěvek +9,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 2,2 % (příspěvek -0,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2017 meziročně snížil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 34 352 Kč.

Stavební úřady v červnu 2017 vydaly 7 226 stavebních povolení a jejich počet se meziročně snížil o 0,1 %.Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 21,4 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2017 meziročně vzrostl o 26,2 % a dosáhl hodnoty 2 617 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 15,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 63,6 %.

Počet dokončených bytů se v červnu 2017 meziročně zvýšil o 28,5 % a činil 2 498 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech rostl o 1,4 %, v bytových domech se zvýšil o 65,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,6 %. Údaje za červen 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 8. 2017.

„Stavebnictví se blýská na lepší časy, i když o plně rozvinutém boomu zatím nemůže být řeč,“ uvádí ve svém komentáři k výsledkům stavebnictví ekonom UniCredit Pavel Sobíšek a dodává: „Celý rozmach odvětví ale stojí jen na jedné noze – pozemním stavebnictví, zatímco inženýrské stavby pokračují v propadu. K obratu v nepříznivém trendu inženýrských staveb nicméně může dojít už v letních měsících, jak vyplývá z vývoje zakázek veřejného sektoru.“

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2017

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání s 1. čtvrtletím 2017 vyšší o 4,0 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,1 %, bez očištění se zvýšila o 5,9 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 2. čtvrtletí 2017 o čtyři pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 10,7 % (příspěvek +7,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 4,5 % (příspěvek ‑1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 2,3 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,9 % a činila 34 676 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 1,9 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 16 891. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 9,2 % a činila 53,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 23,5 mld. Kč (růst o 2,3 %) a na inženýrském stavitelství 30,0 mld. Kč (růst o 15,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,2 mil. Kč a byla meziročně o 7,1 % vyšší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 20,8 tisíc zakázek (růst o 1,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 143,7 mld. Kč (pokles o 2,5 %).

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2017 vydaly 21 935 stavebních povolení a jejich počet se meziročně snížil o 1,5 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 84,0 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 klesla o 1,4 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2017 činila 1 521 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 10,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 18,3 %, nebytových budov klesla o 34,2 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 16,1 % a činil 8 498 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 11,1 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 50,0 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 15,2 % a činil 6 982 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 1,5 %, v bytových domech vzrostl o 33,4 %.

Průmyslová produkce meziročně: +2,2 %

Průmyslová produkce v červnu po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 3,8 %. Meziročně průmyslová produkce vzrostla reálně o 2,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,8 %.

Průmyslová produkce byla v červnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 3,8 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 2,2 %. Červen 2017 měl stejný počet pracovních dnů jako červen 2016. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,7 procentního bodu, růst o 3,3 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 7,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,1 %).Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,5 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 25,2 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 16,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2017 meziročně vzrostly o 4,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 7,7 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,87 p.b., růst o 19,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,85 p.b., růst o 8,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek +0,80 p.b., růst o 15,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků  (příspěvek -0,04 p.b., pokles o 3,8 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2017 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2017 meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 31 092 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červen 2017 Eurostat zveřejní 14. 8. 2017 v 11.00 h.

„Za o něco horšími červnovými daty stojí jak nižší tempo růstu produkce v automobilovém sektoru a ve strojírenství, tak pokles výroby ostatních motorových vozidel v kombinaci s poklesem produkce v těžbě a v energetice. Červnová data sice příliš nepřesvědčila, rozhodně z nich však nelze dělat negativní závěry o výkonu českého průmyslu směrem k druhé polovině roku,“ uvádí ke  zveřejněným číslům analytik Miroslav Novák.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2017

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2017 v porovnání s 1. čtvrtletím 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně vyšší o 1,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla o 6,2 %, bez očištění vzrostla o 2,6 %. Ve 2. čtvrtletí 2017 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o čtyři pracovní dny méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 5,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,9 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 3,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2017meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2017meziročně vzrostla o  8,0 % a činila 31 863 Kč.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek