V České republice se v roce 2015 realizovalo 185 transakcí v celkovém objemu 7,2 miliard USD

30. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - V České republice se v roce 2015 realizovalo 185 transakcí v celkovém objemu 7,2 miliard USD V celosvětovém měřítku byl rok 2015 z pohledu fúzí a akvizic nejlepším rokem v historii. Realizované transakční násobky již překonaly rok 2007, firmy se tak dnes prodávají za vyšší cenu než v dobách těsně před krizí.

Český trh fúzí a akvizic k tomu měl v prvním pololetí také nakročeno, nakonec se ale rok 2015 v ČR rekordním nestal. Objem trhu fúzí a akvizic v Česku meziročně klesl o 9 % (ze 7,9 na 7,2 miliard USD).

I přes mírný pokles v objemu trhu i v počtu uzavřených fúzí a akvizic (z 221 na 185) byl rok 2015 v České republice v kontextu několika posledních let transakčně silným rokem.  V rámci regionu střední a jihovýchodní Evropy obsadila Česká republika jak v objemu trhu, tak v počtu transakcí třetí místo za Tureckem a Polskem.

V regionu střední a jihovýchodní Evropy se celkově realizovalo 1281 transakcí v objemu 43,1 miliard USD. Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly v ČR služby, v regionu pak IT. Z pohledu hodnoty se největší fúze či akvizice uskutečnily v ČR ve výrobě a v regionu v bankovních a finančních službách.

  • Češi byli v regionu společně s Turky nejaktivnějšími investory směrem do zahraničí
  • Česká republika se umístila na 3. místě v regionu střední a jihovýchodní Evropy v počtu ohlášených transakcí i v objemu transakčního trhu, hned po Turecku a Polsku
  • V Čechách významně vzrostl zájem o transakce v potravinářství, naopak překvapivě klesly nemovitosti

„Hlavním důvodem pokračujícího globálního trendu je koordinovaná snaha mnoha centrálních bank o vyvolání inflace na spotřebitelských cenách pomocí tištění dalších a dalších peněz. Je ovšem otázkou, na jakém typu aktiv se tato snaha nakonec projeví. Vidíme, že násobky zisku nabízené za kupované společnosti již překonaly rok 2007, takže firmy se dnes oceňují a prodávají dráž než v dobách těsně před krizí. Pro majitele firem je to v každém případě dobrá zpráva,“ popisuje situaci na trhu Petr Kříž, výkonný ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

V roce 2015 uskutečnili investoři v České republice celkem 185 transakcí v objemu 7,2 miliard USD. Největší transakcí loňského roku se v České republice stala akvizice švédské společnosti Trelleborg, která koupila předního výrobce pneumatik a průmyslových polymerových řešení ČGS Holding za cca 1,3 miliard USD.

Nejaktivnějším investorem byl však Energetický a průmyslový holding miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, který uskutečnil až 8 významných transakcí. Skupina CTP Invest spol. s r.o. Radovana Vítka pak byla s 5 obchody nejaktivnějším investorem v oblasti nemovitostí.

V mezinárodním srovnání vychází Česká republika opět jako silný regionální investor. Čeští a turečtí investoři uskutečnili v porovnání s investory z ostatních zemí střední a jihovýchodní Evropy nejvíc investic v zahraničí (shodně po 38).

Zahraniční investoři nopak uskutečnili v ČR 58 transakcí, což představuje ve srovnání s rokem 2014 pokles o 31 %. Domácí investoři cílili v zahraničí již tradičně do sousedního Slovenska (10 transakcí), Polska (5 transakcí), Německa (4 transakce) a Rumunska (4 transakce).

„Česká republika se udržela v trojici transakčně nejsilnějších trhů v regionu. I přesto má stále kam růst. Prvním pilířem růstu bude v dohledné době pokračující prostředí nízkých úrokových sazeb, druhým relativně podhodnocená česká koruna a zejména fakt, že ačkoliv se transakční násobky v ČR v poslední době zvýšily, stále jsou v porovnání s násobky ve světě atraktivní. Zatímco ve světě se v roce 2015 prodávaly společnosti v průměru za cca 11x zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA), v České republice byl tento násobek zhruba o 2-3 roční zisky nižší,“  vysvětluje Michal Hrmo, konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.

Největší podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci ČR (48 %), následovány investicemi směřujícími do ČR ze zahraničí (31 %). Oproti minulému roku narostl počet transakcí českých subjektů v zahraničí o 15 %.

Vysoký zájem o společnosti v ČR byl patrný u amerických (11 transakcí), britských a německých investorů (po 5 transakcích). Aktivní byli se čtyřmi transakcemi také investoři z Francie a Švýcarska.

Meziročně se v České republice snížila aktivita jak finančních, tak strategických investorů. Významně klesl počet transakcí finančních investorů, a to téměř o polovinu –  z 63 v roce 2014 na 32 transakcí v roce 2015. U strategických investorů už nebyl pokles tak výrazný – ze 158 na 153.

Zastoupení odvětví na trhu fúzí a akvizic – nejsilnější služby, naopak výrazný pokles u nemovitostí

Počet transakcí významně vzrostl v odvětví potravinářství (o 250 %), zemědělství (o 200 %), v oblasti médií a telekomunikací (o 150 %) a v energetice a těžbě (o 129 %). V absolutním počtu proběhlo v loňském roce nejvíce transakcí ve službách (35 oproti loňským 32).

Naopak překvapil pokles transakční aktivity v nemovitostech, které byly v uplynulých letech na předních místech transakčního žebříčku, a také v zábavním a chemickém průmyslu.

„Česká republika si v posledních letech vybudovala pověst solidního „bezpečného přístavu“ pro nemovitostní investice. Díky své poloze, stabilitě a množství zajímavých nemovitostí je oblíbenou destinací západních i (zejména v poslední době) východních investorů. V uplynulých dekádách tuzemský nemovitostní trh vychoval několik silných investičních skupin, které jsou rok od roku aktivnější v zahraničí,“  vysvětluje Michal Hrmo, konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.

Žebříček Top 10 největších transakcí v roce 2015 v České republice

 

Cílová společnost

(% podíl)

Stát Kupující Stát Hodnota transakce v mil. USD
1 ČGS Holding a.s. Česká republika Trelleborg AB Švédsko 1 262
2 Uhelné a plynové elektrárny E.ON Italia Itálie Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republia 592
3 Slovenské elektrárne, a.s. Slovensko Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republika 407
4 Heureka.cz a Netretail Holding Česká republika Rockaway Capital SE Česká republika 201
5 Hamé s r.o. Česká republika Orkla ASA Norsko 192
6 255 000 m2 logistického parku v Praze Česká republika AEW Europe Francie 168
7 Pivovary Lobkowicz Group (79,4 %) Česká republika CEFC China Energy Co. Čína 108
8 Projekt Savarin Česká republika Crestyl Real Estate s r.o. Česká republika 93
9 Bucharest West Industrial Park Rumunsko CTP Invest spol. s r.o. Česká republika 66
10 Kancelářská budova Corso Court Česká republika Invesco Real Estate USA 61

Zdroj: EY M&A Barometr

Rok 2016 ve znamení úspěšných prodejů

 „Rok 2016 může být ve znamení úspěšných odprodejů aktiv některých lokálně silných finančních skupin. Aktuální cenové nabídky jsou na takové úrovni, že to přinejmenším některé z nich bude motivovat k prodeji,“ říká Petr Kříž, výkonný ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy

V regionu střední a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) bylo v roce 2015 oznámeno 1 281 realizovaných transakcí (1 304 v roce 2014 a 1 467 v roce 2013) s odhadovanou celkovou velikostí 43,1 miliard USD (38,5 miliard USD v roce 2014 a 39,4 miliard USD v roce 2013).

Celková hodnota trhu tak vzrostla v meziročním srovnání o 12 % i přesto, že počet transakcí klesl oproti roku 2014 o 1,8 %.

Nejvíce transakcí se uskutečnilo v Turecku (312), na druhém místě s 278 transakcemi skončilo Polsko. Česká republika se se 185 transakcemi udržela v první trojici nejaktivnějších zemí.  

I když celkově v regionu střední a jihovýchodní Evropy klesl počet transakcí, až šest zemí zaznamenalo růst aktivity (Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko). Nejvýznamnější pokles transakční aktivity byl naopak v Rumunsku a Chorvatsku, a to v meziročním srovnání o více než 30 %.

Co se týče objemu transakčního trhu, žebříček vede Turecko (10,8 mld. USD), následuje Polsko (7,6 mld. USD) a Česká republika (7,2 mld. USD).

Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly IT (184 transakcí), výroba (167 transakcí) a služby (121 transakcí).

49 % všech transakcí provedli v regionu střední a jihovýchodní Evropy domácí investoři. Transakce domácích investorů byly nejvíc populární v Bulharsku (62 %), Maďarsku (60 %) a Srbsku (60 %). V zahraničních investicích byly z regionu nejaktivnější Češi (38 transakcí) a Turci (také 38 transakcí), následováni Polskem (30 transakcí).

78 % investorů tvořili strategičtí investoři. Nejvíce finančních investorů bylo v Maďarsku (38 %) a Bulharsku (30 %). Meziročně mírně vzrostl počet transakcí s hodnotou přes 100 milionů dolarů, celkem o 5,4 %. Průměrná hodnota takových obchodů dosáhla 361 milionů dolarů.

Vůbec největší transakcí v regionu byla akvizice turecké Finansbank katarskou Qatar National Bank v hodnotě 2 940 milionů USD. Na druhém místě v žebříčku TOP největších transakcí skončila největší česká miliardová transakce, kdy švédská společnost Trelleborg koupila předního výrobce pneumatik a průmyslových polymerových řešení ČGS Holding za 1 262 mil. USD.

Top 10 největších transakcí v roce 2015 v regionu střední a jihovýchodní Evropy

  Cílová společnost Stát Kupující Stát Hodnota transakce v mil. USD
1 Finansbank Turecko Qatar National Bank Qatar 2 940
2 ČGS Holding a.s. Česká republika Trelleborg AG Švédsko 1 262
3 Slovak Telekom a.s. Slovakia Deutsche Telekom AG Německo 1 025
4 Kumport Limani (Subsidiary of Fina Liman) Turecko COSCO Pacific, China Merchants Holding International, CIC Capital Čína 940
5 UniCredit Tiriac Bank Rumunsko UniCredit SpA Itálie 771
6 Danube Foods Group Srbsko Mid Europa Partners LLP Velká Británie 657
7 Pharmathen S.A. Řecko BC Partners Limited Velká Británie 643
8 S&B Industial Minerals SA Řecko Imerys SA Francie 634
9 TVN SA Polsko Scripps Networks Interactive Inc. USA 613
10 Uhelné a plynové elektrárny E.ON Italia Itálie Energetický a průmyslový holding, a.s. Česká republika 592

Zdroj: EY M&A Barometr

Redakčně upravená tisková zpráva EY M&A barometr

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek