V Chorvatsku se konal odborný seminář na téma Vodní hospodářství v komunálním sektoru ČR

12. 4. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V Chorvatsku se konal odborný seminář na téma Vodní hospodářství v komunálním sektoru ČR Dne 11. dubna 2017 se konal v Záhřebu pod patronací Chorvatské společnosti na ochranu vod (Hrvatsko družstvo za zaštitu voda) ve spolupráci se státní organizací Chorvatské vody (Hrvatske vode) odborný seminář s názvem „Vodní hospodářství v komunálním sektoru České republiky“.

Za chorvatskou stranu účastníky pozdravila zástupkyně vedení Ministerstva životního prostředí a energetiky, dále předsedkyně vedení Chorvatské společnosti pro ochranu vod, náměstek generálního ředitele společnosti Chorvatské vody a český velvyslanec jehož doprovázel i obchodní rada a vedoucí kanceláře Czechtrade v Záhřebu.

Za českou stranu se odborné části semináře zúčastnil zástupce Sdružení vodovodů a kanalizací (SOVAK) a Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a dále zástupci českých firem Eutit, Redrock a Provod. Za českou stranu seminář připravila a organizovala firma Exponex. Zájem o tento obor z chorvatské strany potvrdila vysoká účast místních odborníků. Dle údajů organizátora se semináře zúčastnilo více než padesát zájemců z chorvatských lokálních a regionálních komunálních vodohospodářských podniků.

Odborné prezentace českých firem byly zaměřené na následující témata:

  • aktuální situace v zásobování vodou v ČR,
  • systémový průzkum objektů pražské kanalizační sítě a možnosti sanačních opatření při zvýšeném zatížení komunikací,
  • možnosti použití trvanlivých čedičových výrobků při rekonstrukcích kanalizační sítě,
  • vývoj a výroba různých stavebních materiálů pro využití sanace kanalizační sítě,
  • obnova historických kanalizačních systémů na příkladu města Terezín.

Seminář úspěšně rozšířil aktivity českých firem v oboru komunálního vodního hospodářství a kanalizací v Chorvatsku a navázal na každoroční účast českých podnikatelských subjektů na odborné konferenci s názvem „Aktuální problematika ve vodním hospodářství a kanalizaci“, jejíž letošní ročník se bude konat ve dnech od 4. do 8. října 2017 ve městě Vodice, opět s českou oficiální účastí v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a s podporou zastoupení agentury Czechtrade.

Velvyslanec ve svém úvodním vystoupení také pozval účastníky semináře na 20. jubilejní ročník výstavy Vodovody – kanalizace (VOD-KA), která se koná od 23. do 25. května 2017 v Praze. Tato výstava v mnoha směrech navazuje na tento seminář a navíc poskytuje komplexní obraz českého vodohospodářského sektoru.

Závěrem lze konstatovat, že seminář potvrdil prioritní postavení oboru Vodohospodářství a odpadního průmyslu v nedávno aktualizované Mapě oborových příležitostí (MOP) pro Chorvatsko. Tento obor má rozhodně potenciál dalšího rozvoje, spojeného s možným zvýšením českého vývozu zařízení pro úpravu a čištění vod.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Bohuslav Zavadil, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek