V Estonsku nově otevřeno Obranné investiční centrum spravující státní zakázky v oblasti obrany

17. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V Estonsku nově otevřeno Obranné investiční centrum spravující státní zakázky v oblasti obrany Dne 2. ledna 2017 zahájilo v Estonsku svou činnost Obranné investiční centrum (ECDI), které nově sdružuje pod jednotnou správu všechny státní veřejné zakázky týkající se obrany a infrastrukturních projektů. ECDI plánuje v roce 2017 realizovat více než 430 veřejných zakázek v celkové hodnotě 159 milionů eur.

Každým rokem by se tato částka měla navyšovat a v roce 2020 by pak měla dosáhnout výše až 200 milionů eur.

ECDI logo

ECDI logo

O zřízení Obranného investičního centra, které by spravovalo veškeré tendry v oblasti obrany, bylo rozhodnuto již na podzim roku 2015. Důvodem bylo zdvojnásobení množství veřejných zakázek v oblasti obrany za posledních pět let. Jejich výše v současnosti tvoří téměř polovinu obranného rozpočtu. Kromě veřejných zakázek bude ECDI jednotně spravovat i kompletní infrastrukturu a know-how v oblasti stavebnictví s cílem rozvíjet obrannou infrastrukturu, plánování, výstavbu a správu nemovitostí.

Hlavní část veřejných zakázek budou tvořit mj. pozemní vozidla, munice, zbraně, komunikační a výpočetní technika, simulátory, zdravotnická zařízení, stany pro polní kuchyně i zaměstnance, lékařské vybavení, letecké navigace a komunikační systémy.

Oblast veřejných zakázek je v Estonsku upravena Zákonem o veřejných zakázkách. Odpovědnou institucí za politiku zadávání veřejných zakázek, vypracování zákonů, poskytování dohledu a poradenství je estonské ministerstvo financí. Většina tendrů je v současnosti zveřejňována online v centrálním Státním registru veřejných zakázek (State Public Procurement Register) a informace o veřejných zakázkách jsou rovněž zveřejňovány na portálu EU „Tenders Electronic Daily“, který je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazený pro evropské veřejné zakázky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tallinnu (Estonsko). Autorka: Ing. Alena Teznerová, zástupkyně velvyslankyně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek