V Itálii se uskuteční Fórum obchodních zástupců

12. 9. 2016 | Zdroj: CzechTrade

motiv článku - V Itálii se uskuteční Fórum obchodních zástupců Ve dnech od 24. do 26. listopadu 2016 se v Itálii uskuteční B2B akce, v rámci které se společnosti potkávají a vybírají obchodní zástupce. Letošní setkání bude již v řadě pátou edicí tohoto úspěšného fóra pořádaného v Miláně. Role obchodního zástupce má v Itálii dlouhodobou tradici v rámci obchodních vztahů a je tedy jedním z vhodných nástrojů uvedení zboží na lokální trh.

Zahraniční zastoupení CzechTrade Itálie připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české firmy. Nabízí účast na společné expozici, kde vám po celou dobu konání veletrhu bude k dispozici zástupce zahraniční kanceláře.

Kdo je obchodní zástupce?

Obchodní zástupce je osoba, která přijme pověření jedné nebo více firem dlouhodobě a za odměnu zprostředkovávat a/nebo uzavírat obchody ve stanovené geografické oblasti. Úkolem zástupce je zprostředkovat styk mezi podniky a zákazníky. Obchodní zástupce vykonává také přípravnou činnost (analýzu situace na trhu, reakce na nabízený výrobek), kterou předkládá zastupované společnosti, a která se nakonec odráží ve výběru vhodných produktů pro trh.

Obchodní zástupce vzhledem k tomu, že má výbornou znalost daného teritoria, je tudíž tím nejlepším nástrojem, jak získat nové zákazníky na lokálním trhu. Je důležité zdůraznit, že obchodní zástupce pro podnik nepředstavuje náklady ani výdaje. Veškerý marketing je hrazen v rámci provize, jež zástupci náleží až po vlastním prodeji zboží.

Cíl prezentace:

 • navázat na úspěšné české expozice na Fóru zástupců 2014 & 2015;
 • nabídnout českým firmám možnost efektivní a rychlé varianty nalezení obchodního zástupce pro italský trh na jediné akci svého druhu orientované na obchodní agenty;
 • rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CT pro české firmy v oblasti obchodního zastupování na italském trhu;
 • optimalizace nákladů a časová úspora pro české firmy oproti přípravě na vlastní samostatnou prezentaci v rámci veletrhů a výstav;
 • představení ČR a služeb státu pro italské firmy - získání exportních příležitostí.

Co je Fórum obchodních zástupců?

Fórum obchodních zástupců je jediný veletrh kompletně věnovaný vyhledávání a výběru obchodních zástupců. Veletrh trvá dva dny, během nichž probíhají pohovory mezi obchodními zástupci hledajícími nové možnosti a společnostmi, které chtějí nalézt obchodní zastoupení na italském trhu. Fórum obchodních zástupců není sektorově vymezeno, firmy se mohou představit jak s průmyslovým, tak se spotřebním zbožím, či službami.

Loňské edice Fóra se účastnily společnosti jako například Henkel Italia SpA, TomTom, Volkswagen Group Italia Spa, apod. Mezi sektory byl zastoupen především: oděvní průmysl, automobilové doplňky, zdravotnická technika, potravinářství, šperky a bižuterie, papírnické zboží, chemický průmysl, nábytkářský průmysl, kosmetika, ekologické technologie, stavebnictví, tiskařské služby a nakladatelství, domácí spotřebiče, energetika, průmyslové stroje a zařízení, osvětlení, obaly, zahradnická technika, telekomunikace, atd.

V rámci loňské edice Forum Agenti Milano se prezentovalo 414 vystavovatelů (z čehož 70 zahraničních) a 3 332 obchodních zástupců z celé Itálie hledající nové mandáty. V rámci kolektivních účastí se představily společnosti ze Slovinska, Polska, Rakouska, Španělska, České republiky, atd.

Jak vypadá účast firmy na fóru?

 • společnost si zarezervuje své místo na veletrhu (podrobnosti o stánku v příloze)
 • personál CzechTrade domluví detaily účasti (loga, katalog, vzorky, atd.)
 • personál Fóra informuje obchodní zástupce o tom, jaké firmy budou na veletrhu přítomny
 • obchodní zástupci se dostaví na veletrh a přímo kontaktují společnosti, které mají zájem zastupovat
 • personál CzechTrade a ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Římě poskytne během Fóra svou asistenci (tlumočení, asistence při jednáních, atd.).

Propagace firmy:

 • zveřejnění profilu společnosti a jejích obchodních nabídek v oficiálním katalogu
 • zveřejnění informací o firmě v rozsahu 1 strany na www.forumagenti.it
 • zveřejnění profilu společnosti a jejích nabídek v 3 newsletterech, odeslaných obchodním zástupcům e-mailem
 • zveřejnění profilů firem na webových stránkách CzechTrade Itálie.

Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro český pavilon s limitovanou kapacitou, na kterém Vaši firmu rádi uvítáme. Připravili jsme pro vás výhodnou variantu účasti a doprovodných asistenčních služeb.

Podmínky účasti na veletrhu

 • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky.
 • Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem zaslána zálohová faktura).
 • Včasné doručení požadovaných materiálů.

Přihlášku je nutné zaslat gestorovi akce do 31. října 2016.

Kontakt na gestora akce:
Zuzana Jesenská
CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 907 566
mob.: +420 702213109
e-mail: zuzana.jesenska@czechtrade.cz

Kontakt na ZK Itálie:
Ivana Třosková
CzechTrade Itálie
Via G.B. Morgagni 20, Milán
tel.: +39 02 295 32 109
mob.: +39 328 36 30 394
e-mail: milano@czechtrade.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek