V listopadu 2016 proběhne v brazilském São Paulo druhý ročník veletrhu zaměřeného na nanotechnologie

2. 2. 2016

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 01.02.2016

Ilustrační obrázekOd 22. do 24. listopadu 2016 proběhne v São Paulo druhý ročník brazilského veletrhu zaměřeného na nanotechnologie, NanoTradeShow, http://www.nanotradeshow.com.br/. V minulém roce se na veletrhu představilo více než 70 vystavovatelů, místních i mezinárodních výrobců, výzkumných center a univerzit. Jejich cílem bylo nabídnout inovativní technologie brazilským společnostem, které chtějí využít nanotechnologie ve svých výrobcích.

Nanotechnologie byly donedávna v Brazílii neznámým pojmem, teprve před několika lety se staly součástí technického vzdělávání a až v roce 2015 se v zemi konal vůbec první veletrh věnovaný tomuto sektoru – NanoTradeShow. Vládou podpořený veletrh zaznamenal 1729 návštěvníků a 396 účastníků souběžně probíhajícího kongresu. Výše dojednaných obchodů činila 11 milionů BRL.

40 % vystavovatelů bylo z průmyslového sektoru, 10 % z výzkumných pracovišť, 14 % univerzit a 5 % z laboratoří. Oborově byl nejvíce zastoupen chemický průmysl (13 %), kosmetika (5 %), farmaceutický průmysl (6 %) a elektronika (7 %). Portugalsko, Izrael, Nizozemsko a Kanada měly na veletrhu své národní stánky.

Během veletrhu uspořádala Kanada také jednodenní workshop, kde zástupci kanadského výzkumu představili své projekty a nabídli spolupráci brazilským partnerům. Odhadovaná výše uzavřených kontraktů během kanadského workshopu, dosahuje, dle neformálních informací, 22 milionů BRL. Také Nizozemí představilo své výzkumné programy v nanotechnologiích a možnosti pro zapojení brazilského výzkumu. Projekty přítomných zástupců nizozemské vědy byly podrobněji představeny v následujících dnech během workshopů. Akce obou zemí byly medializovány veletrhem v mediích a odborném tisku.

V současnosti zhruba 100 brazilských společností pracuje s nanotechnologiemi v různých sektorech výroby od agroprůmyslu, přes textilní a potravinářský průmysl, plasty, gumárenský průmysl, barviva,  ropný a plynárenský průmysl, zdravotnictví, kosmetiku, keramiku, balící a automobilový průmysl, domácí elektroniku až po letecký průmysl.

Mezi vystavovateli v minulém roce byl i Biomolekulární institut federálního státu Paraná (Instituto de Biologia Molecular do Paraná, IBMP, http://ibmp.org.br), který se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti biotechnologií, představil na veletrhu svůj KIT NAT, sadu pro detekci virusu HIV a žloutenky typu C a B. Díky dosaženým výsledkům si institut IBMP vybralo brazilské ministerstvo zdravotnictví jako partnera při zavádění molekulárních kontrol metodou NAT (nepřímý antiglobulinový test) do brazilské krevní banky. Institut dále představil technologie pro převoz látek, proteinů či nukleových kyselin, bez nutnosti jejich zamražení při pokojové teplotě.

Jedna čtvrtina brazilských společností podnikajících s nanotechnologiemi pochází z federálního státu Santa Catarina. Místní cluster API.nano, (Arranjo Promotor de Inovação em Nanotecnologia do Polo Tecnológico da Grande Florianópolis, http://www.apinano.org.br) z hlavního města Florianopolisu zastřešuje většinu z nich. Mezi členy clusteru API.nano patří také společnost Nanovetores (http://www.nanovetores.com.br) nabízející nanokapsule, které našly své uplatnění nejdříve v kosmetice a nyní také v textilním průmyslu. Společnost má 25 zaměstnanců a v roce 2014 dosáhla obratu 2,5 miliónu BRL.

Podle Institutu výzkumu aplikované ekonomiky (IPEA), se během let 2000- 2007 investice federální vlády do nanotechnologií v Brazílii pohybovaly pouze na úrovni 195 mil. BRL, přičemž 2/3 prostředků se koncentrovaly ve státech São Paulo, Rio de Janeiro a Rio Grande do Sul. Celková částka představovala přibližně 5 % celkových investic na výzkum v Brazílii, z celkového počtu 12 969 podpořených projektů již v nanotechnologiích bylo pouze 504 (3,89 %).

V roce 2011 Brazílie otevřeně přiznávala, že počty výrobků užívajících nanotechnologie v Brazílii nekopírují světový trend a že brazilské podniky nevědí, co se děje v akademickém sektoru v oblasti vývoje. Teprve tehdy federální vláda označila nanotechnologie jako prioritní oblast svých investičních nabídek, přičemž za jedněmi z prioritních sektorů, které nanotechnologie užívají, se stalo zdravotnictví a automobilový průmysl (odolnější plastové materiály).

V roce 2012 brazilské ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace vytvořilo národní síť nanotechnologických laboratoří (Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, SisNANO, http://www.sisnano.ufv.br), většina z nich se Nano TradeShow také účastnila. V průběhu veletrhu se uskutečnila také mezinárodní konference o nanotechnologiích a inovacích, Conferência Internacional de Nanotecnologia e Inovação.

Brazílie se v roce 2014 připojila do evropského programu NANOreg, http://nanoreg.eu, který si klade za cíl usnadnit využití nanomateriálů (Manufactured Nano Materials, MNMs) pomocí mezinárodní standardizace jejich regulace, respektive posouzení jejich dopadů na bezpečnost, zdraví a životní prostředí (EHS, Environmental Health and Safety). Tato iniciativa zahrnuje 64 institucí z 16 evropských zemí, Austrálie, Kanady, Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Projekt NANoREG je podporován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

Dodržování standardů projektu NANoREG bylo schváleno 26. srpna 2014 na zasedání Mezirezortní komise pro nanotechnologie (Comitê Interministerial de Nanotecnologia - CIN). Závazek dodržovat standardy NanoReg je prvním krokem směrem k regulaci tohoto odvětví v Brazílii. Odpovědnost za projekt v Brazílii ponese CIN, která je koordinována Ministerstvem pro vědu, technologie a inovace (MCTI). Vědecko-technické zastoupení bude mít Národní institut metrologie, kvality a technologie (INMETRO).

Úspěch loňského ročníku i potřeba většího angažmá Brazílie v nanotechnologiích vedla nejen k rozhodnutí pokračovat v roce 2016 v projektu veletrhu, ale i rozšíření nabídky na mise brazilské strany na akce v Portugalsku a Izraeli, NanoPortugal a NanoIzrael.

Brazilský sektor nanotechnologií nyní nabízí velký potenciál i pro české firmy – jak pro dodavatele výrobků užívající nanotechnologie, tak pro dodavatele souvisejících technologií a spolupráci při výzkumu.

CzechTrade pro případné zájemce nabízí zprostředkování účasti na veletrhu NanoTradeShow a související asistenční služby.

Link na prezentaci veletrhu https://www.youtube.com/watch?v=er--31iEplQ

Zdroj: NanoTradeShow
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sao Paulu.

 

Tisknout Vaše hodnocení: