V Maďarsku investorům pomáhá agentura HIPA

27. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - V Maďarsku investorům pomáhá agentura HIPA Maďarsko se snaží vytvořit jedno z nejpříznivějších prostředí pro investice v celé Evropské unii. Při vstupu na tamější trh zahraničním firmám pomáhá maďarská Národní agentura pro investice.

Maďarsko je vynikající cílovou zemí pro investice. Za poslední čtyři roky udělalo velmi mnoho pro to, aby bylo v rámci Evropy právě v Maďarsku nejvhodnější a nejkonkurenceschopnější prostředí pro investice. K dosažení tohoto cíle vláda změnila daňový systém, zdokonalila a vytvořila jeden z nejpružnějších zákoníků práce, snížila administrativní zátěž pro firmy a reorganizovala systém vysokých škol.

Podle názorů firem, které se rozhodly investovat v Maďarsku, patřila mezi nejdůležitější aspekty v procesu rozhodování: strategická geografická poloha země, dostupnost a připravenost kvalitních a kvalifikovaných lidských zdrojů, konkurenceschopnost mezd, logistické podmínky země, kvalita středních a vysokých škol a odborných institucí, dále pak i profesionální přístup obcí, jakožto potenciálních míst pro investice.

Podpora je zdarma

Národní agentura pro investice HIPA (Hungarian Investment and Promotion Agency) je agenturou pro podporu investic, podřízenou ministerstvu vnějších ekonomických vztahů a zahraničních věcí. Jejím hlavním cílem je poskytnutí profesionální pomoci pro zahraniční firmy a společnosti, které se chystají v Maďarsku investovat. Tímto v podstatě napomáhá vytváření dalších pracovních míst a přílivu přímých zahraničních investic do země.

HIPA poskytuje všestrannou pomoc a poradenství všem firmám, které se zajímají o investiční možnosti v zemi, a to zcela zdarma. Podporuje je ve volbě strategicky nejvhodnějšího místa pro podnikání, poskytuje informace o možnostech státní podpory a o investičních pobídkách, vypracovává podmínky podpory na míru, dále také pomáhá při realizaci investičních projektů a vyřizování úředních formalit na jednotlivých úřadech.

Dalším velmi důležitým cílem agentury HIPA je, aby vytvořila co nejvhodnější podmínky pro domácí malé a střední podniky, aby se mohly podílet na dodavatelském řetězci pro danou zahraniční firmu.

Balíček s kompletní pomocí

HIPA poskytuje své služby pro firmy, které chtějí v Maďarsku investovat podle systému „one-stop-shop". Jako součást balíčku poskytovaných služeb je i všestranná pomoc v oblasti projektového řízení v případě investic, které jsou podporované vládou. V ostatních případech HIPA poskytuje různé informace a VIP servis.

Maďarská vláda prostřednictvím agentury HIPA poskytuje následující balíček podpory pro firmy, které chtějí v Maďarsku investovat: finanční pomoc, v rámci této pomoci přímá podpora podle Individuálního Vládního Rozhodnutí (EKD), dále také podpory spolufinancované Evropskou unií. Další formou podpory může být i daňové zvýhodnění inovací, podpora na vzdělávání, výstavbu a modernizaci stávajících dílen, daňové zvýhodnění v sociální oblasti a podpora na vytváření nových pracovních míst.

Firmy nebo podnikatelé, kteří chtějí získat více informací od maďarské Národní agentury pro podporu investic HIPA, mohou psát na e-mail investment@hipa.hu nebo zavolat na telefonní číslo +36 1 872 6520. Webové stránky agentury jsou www.hipa.hu.

Je možné také oslovit obchodního radu na maďarském velvyslanectví v Praze, pana Istvána Kolozsváriho, a to na e-mailu ikolozsvari@mfa.gov.hu nebo prostřednictvím českého telefonního čísla 220 317 217. Webové stránky ambasády jsou http://www.mfa.gov.hu/emb/prague.


Převzato z přílohy deníku E15: Maďarsko – obchodní partner ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek