V Pardubickém kraji se konal historicky první Den klastrů

5. 5. 2016 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

motiv článku - V Pardubickém kraji se konal historicky první Den klastrů Dne 28. 4. 2016 proběhl historicky první Den klastrů, který poprvé hostil Pardubický kraj a město Pardubice. Nechyběly nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí.

Spoluorganizátory akce tedy byl Hi-Tech inovační klastr, Nanoprogres, Klastr ETIK z.s a Národní klastrová asociace. Dále zde své exponáty a výsledky výzkumných projektů vystavovaly také excelentní klastrové organizace z jiných regionů, jako jsou Moravskoslezský automobilový klastr, CREA Hydro & Energy, Klastr českých nábytkářů a Český a moravský sklářský klastr.

Akce, která nemá v České republice obdoby, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, primátora Pardubic, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. Partnerem akce bylo i Technologické centrum AV ČR. Součástí akce byl workshop, který umožnil prezentaci zúčastněných klastrových organizací, networkingová setkání a diskuze společných oblastí pro budoucí spolupráci, které budou přínosné pro rozvoj zaměstnanosti, inovací a regionální konkurenceschopnosti.

Den klastrů byl také o přednáškách, kde zástupci klastrů představili své aktivity a aktuální projekty. Rovněž vystoupili zástupci institucí, které aktivně spolupracují s klastrovou komunitou v ČR, a to například Technické univerzity v Liberci na téma přípravy nanovláken pomocí střádavého proudu, Technologického centra Akademie věd ČR na téma podpory klastrů z evropských programů a Technologické agentury ČR s projektem INKA (inovační kapacita ČR). Tisková zpráva z této akce je k vidění na webových stránkách Pardubického kraje, z akce vznikla taktéž krátká televizní reportáž do Východočeských zpráv TV1.

Manažerka pro vědu, výzkum a inovace se zabývá v rámci sítě Enterprise Europe Network poradenstvím k dotačním programům a jiným zdrojům financování a vyhledává projektové partnery do programů mezinárodní spolupráce vám ráda zodpoví dotazy týkající se proběhlé akce. Kontaktujte: Mgr. Anna Macounová, macounova@tc.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek