V Peru byl slavnostně otevřen moderní prostor se zařízením pro montáž pistolí České zbrojovky

25. 8. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - V Peru byl slavnostně otevřen moderní prostor se zařízením pro montáž pistolí České zbrojovky V peruánském armádním závodě FAME v Limě proběhlo dne 24. srpna 2016 slavnostní otevření samostatných prostor pro montáž a opravy pistolí České zbrojovky Uherský Brod. Česká firma dodala moderní vybavení, nástroje a v minulých měsících vyškolila technický personál, čímž byla zahájena dlouhodobá výrobní a technologická spolupráce.

„Jedná se o první investiční spolupráci mezi českou a peruánskou firmou v perspektivním oboru obrana a o první případ zahájení technologické spolupráce firmy Česká Zbrojovka Uherský Brod v celém regionu Latinské Ameriky,“ vyzdvihla během svého zahajovacího proslovu obchodní ředitelka firmy pro Latinskou Ameriku Marcela Riosová. Výrobní spolupráce včetně dalších transferů know-how a licencí se má v následujících 15 letech postupně prohlubovat, přičemž přidaná hodnota vytvořená v Peru tak poroste až k 40 %.

Slavnostního zahájení se dále za peruánskou stranu zúčastnil generální ředitel FAME, náčelník generálního štábu pozemních a vzdušných sil, vrchní armádní inspektor, šéf pro vyzbrojování peruánské národní policie a ředitel národního úřadu pro kontrolu zbraní pro civilní účely (SUCAMEC). Za českou stranu byli kromě obchodního týmu a specialistů české firmy též přítomni pracovníci velvyslanectví; zástupkyně velvyslance Kamila Hrabáková a 2. tajemník Jan Vejmelka.

Generální ředitel peruánského partnerského závodu FAME, plukovník Armando Rincón Moretti, během svého proslovu přiblížil více než 30 přítomným čestným hostům historii jím vedené organizace, překonání minulých finančních výzev a nejnovější projekty mezinárodní spolupráce v celém spektru produktů, od palných zbraní po neletální prostředky pro sebeobranu. Zároveň velmi ocenil, že jeho podnik bude nyní moci kompletovat, poskytovat servis a realizovat odbyt proslulých českých zbraní na peruánském a následně i regionálním trhu.

„Zahájení výrobní spolupráce je významným momentem rozvoje bilaterálních vztahů v oblasti obrany a bezpečnosti, které se v posledních letech zároveň staly předmětem více strukturovaného dialogu mezi našimi zeměmi, přičemž úzká komunikace nyní probíhá též na úrovni ozbrojených sil,“ uvedl již dříve k české investici velvyslanec České republiky v Limě Pavel Bechný.

Obrana a bezpečnost jsou peruánskými institucemi i veřejností vnímány jako nejvyšší priorita, což dokládá loňský růst prodejů letálních zbraní o 38 % a neletálních zbraní o 25 %. Velvyslanectví České republiky v Limě proto obraně a bezpečnosti nadále věnuje pozornost jakožto perspektivnímu sektoru pro prohloubení a diverzifikaci české obchodní spolupráce ve vztahu k Peru.

Čeští výrobci a prodejci technologií pro obranu, bezpečnost, ale i vojenské letectví a civilní ochranu budou mít v příštím roce jedinečnou příležitost, se s potenciálem v Peru osobně seznámit, své produkty prezentovat a obchodní kontakty získat v případě účasti na významném vojenském veletrhu SITDEF, jehož 6. ročník proběhne v sídle velení pozemních sil v Limě ve dnech 18.–21. května 2017. Účast českých firem se chystá podpořit velvyslanectví CzechTrade i Ministerstvo obrany. Svůj zájem mohou české firmy avizovat a výstavní prostor rezervovat již nyní.

Více informací na webu MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek