V Praze proběhl historicky první Smart Business Festival

22. 10. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery uspořádalo ve středu 21. října 2015 v pražské Vozovně Střešovice I. ročník Smart Business Festivalu. Akce festivalovou formou prezentovala chytrá řešení v marketingu, efektivních personálních službách, logistice a podnikání obecně. Akce se zúčastnilo téměř 300 subjektů z řad českých malých a středních podniků.

Svým úvodním slovem akci zahájil člen řídicí rady sdružení CzechInno Pavel Švejda, který celý Festival odstartoval slovy: „Smart znamená v překladu „bystrý, svěží, chytrý, řízný nebo šikovný“ – přejeme účastníkům našeho Festivalu, aby přesně takové bylo i jejich podnikání, k čemuž chceme přispět i touto naší akcí. Naším cílem je umožnit jim zde maximálně různorodou výměnu informací o nových řešeních a posunout tak zúčastněné firmy blíže ideálu inovačního podnikání.“

Mezi řečníky, kteří Smart Business Festival zahájili, nechyběl ani náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací a investičních pobídek Tomáš Novotný, který celou akci okomentoval slovy: „MPO, česká vláda i Evropská unie považují podporu malých a středních podniků a inovací za svoji nejvyšší prioritu. Mezi řadou oblastí, jak usnadnit podnikání, vnímáme jako klíčovou roli finanční podpory a stimulů, jejichž prostřednictvím chce MPO podpořit inovační podnikání.“

Evropskou komisi reprezentoval vedoucí jejího zastoupení v České republice Jan Michal: „Tato akce podporuje inovační myšlení v malých a středních firmách – ty totiž mají obrovský inovační potenciál, avšak nevyužívají jej dostatečně, což je škoda a je třeba je k tomu povzbudit,“ uvedl ve svém úvodním slovu. „Jsem rád, že se v České republice konají události, jako je Smart Business Festival, protože podle mého názoru mohou jisté inovační oživení ve firmách navodit,“ uvedl dále Jan Michal.

Technologické centrum Akademie věd ČR jako nositele sítě Enterprise Europe Network a současně i jednoho z hlavních partnerů Festivalu akci zahájil koordinátor sítě Petr Hladík, který uvedl: „Rád bych poděkoval sdružení CzechInno za uspořádání tohoto Festivalu i za kreativitu, s kterou přistupuje k všestranným formám podpory malých a středních podniků. Naše síť na nich již pravidelně participuje a propojuje je se svými dalšími aktivitami, které vyvíjí v dnešní době již ve více než 60 zemích světa.“

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků reprezentoval místopředseda jejího představenstva a současně vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou Karel Dobeš. „Naše asociace již dlouhou dobu, v příštím roce tomu bude již 15 let, podporuje malé a střední podnikání v České republice, je proto přirozené, že se jako partner zúčastňujeme Smart Business Festivalu. Jsme toho názoru, že MSP jsou nositeli dravé, tzv. narušitelské inovace, která je motorem růstu, a rádi bychom napomohli jejímu sdílení.“

Ekonomika podniku

V programovém bloku Ekonomika podniku se prezentovaly Komerční banka, zastoupená Janem Hanušem, Ministerstvo průmyslu a obchodu reprezentované ředitelem odboru podpory finančních nástrojů Petrem Očkem, Úřad průmyslového vlastnictví reprezentovaný jeho místopředsedou Josefem Dvornákem a společnost Redeggs, kterou zastupoval Jan Lamser.

Blok se zaměřil na popis inovativních nástrojů financování podniku formou nedotační podpory a využití finančních nástrojů jako jsou státem a Evropskou komisí podpořené půjčky, záruky a investiční pobídky, podporu aktivity firem v oblasti ochrany průmyslových práv jako potenciálního zdroje příjmů firmy a integrované platební nástroje jako novou formu kontaktu firmy s bankovním světem.

Efektivní lidské zdroje

V bloku Efektivní lidské zdroje byli zastoupeni Fond dalšího vzdělávání reprezentovaný odborným garantem projektu Stáže ve firmách Zdeňkem Vršníkem, Česká společnost pro jakost, za kterou prezentovala Danuše Fišerová a společností Profima Effective reprezentovanou její jednatelkou Janou Márovou. Prezentující se shodli, že chytrá řešení v oblasti HR jsou taková, která firmě pomohou pružně zajistit lidské zdroje pro realizaci svých aktivit, k čemuž je však třeba v oblasti HR vyvinout a aplikovat firemní plány jeho rozvoje.

Úspory zdrojů

V panelu Úspory zdrojů prezentovali své nápady na chytré podnikání Zdeněk Rudolský, spoluzakladatel společnosti Impact Hub, která nabízí začínajícím firmám sdílený pracovní prostor a podporu formou seminářů a přednášek, Jiří Kůs, majitel firmy nanoSPACE a předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, který prezentoval vizionářské možnosti úspor zdrojů prostřednictvím nanotechnologií.

Dále jednatel společnosti ELKO EP Jiří Konečný, který představil svůj systém chytrých energetických úspor prostřednictvím využití principu internetu věcí a smart homes/smart offices a jednatel a zakladatel firmy 3Dsimo David Paškevič, který účastníkům přiblížil novinky v oblasti ručního 3D tisku, resp. 3D psaní, kreslení, řezání či pájení prostřednictvím 3D pera, které společnost vyvinula.

Digitální řešení v marketingu

Blok Digitální řešení v marketingu hostil zástupce O2 Česká republika Martina Dolejše, přednášejícího Samsung Electronics Czech and Slovak Františka Švihlíka, reprezentanta IBM Česká republika Pavla Hrabinu, jednatele společnosti Turistika.cz Jiřího Pilnáčka, zástupce agentury MEDIAN Josefa Fišera a Daniela Lupinskeho z firmy NetDirect.

Účastníci Smart Business Festivalu se v něm dozvěděli, jak mohou cílit své marketingové kampaně přesně co do formy i obsahu na cílovou skupinu svých klientů, jak spravovat marketing firmy v cloudu, efektivně stavět firemní e-shop a nebo i např. jak svou malou a střední firmu z regionů propagovat prostřednictvím turistického portálu za využití nejnovějších technologií mapování terénu.

Smart služby a logistika

Poslední blok s názvem Smart služby a logistika pak přiblížil možnosti využití služeb, které poskytují Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, jež ústy svého ředitele Petra Kostíka nabídla možnost využití nových prostor pro kanceláře a výzkumná pracoviště firem ve VTP a v BIOLOGY PARKU Brno, síť EuroCollectNet, která nabízí agregované služby advokátních kanceláří ve více než padesáti státech světa.

Zastoupena byla advokátem Tomášem Rašovským, společnost ACCON managers & partners, která poskytuje svým klientům sdružené a tím i efektivní multioborové poradenství a kterou reprezentovala Veronika Hynková, portál Agent Anděl, který má ambice stát se novým českým „eBay na služby“ a který prezentovala Veronika Rolincová nebo společnost DFC systém, který nabízí firmám komplexní správu vozového parku a zastoupena byla Václavem Krátkým.

Expoziční část festivalu

Celým dnem se prolínal i program na expoziční části Smart Business Festivalu, na níž účastníci mohli na prezentačních místech více než 30 vystavovatelů chytrá řešení a služby na vlastní kůži vyzkoušet a dozvědět se o nich více. V doprovodném programu nechyběla show molekulárního cateringu či italská káva servírovaná z pouličního Piaggia.

Více informací o průběhu a programu akce včetně všech prezentací a fotogalerie jsou k dispozici na www.smartbusinessfestival.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva agentury pro podporu inovací CzechInno.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek