V Praze proběhlo jednání evropských rozvojových bank

8. 12. 2016 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

motiv článku - V Praze proběhlo jednání evropských rozvojových bank Českomoravská záruční a rozvojová banka se po dvou letech opět stala hostitelskou společností workshopu a jednání stálé pracovní skupiny NEFI, tj. Sítě evropských finančních institucí zaměřených na podporu malého a středního podnikání. Setkání rozvojových bank proběhlo ve dnech 1. – 2. prosince 2016 v Praze a předmětem diskuse se staly především finanční nástroje.

Dvoudenního jednání, jež zahájil generální ředitel ČMZRB pan Jiří Jirásek, se zúčastnili členové NEFI ze 13 evropských zemí a společně sdíleli své zkušenosti s přípravou finančních nástrojů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Z diskuse vyplynulo, že implementace strukturálních fondů je výrazně komplikovanější než např. implementace nástrojů spolufinancovaných v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu. Nicméně i přes obtíže spojené s nastavením procesních pravidel již řada zemí úspěšně využívá finanční prostředky z programovacího období 2014 – 2020 prostřednictvím finančních nástrojů. Nejvyšší podíl (10 %) na využívání prostředků strukturálních fondů se předpokládá v Maďarsku.

Další jednání členů NEFI proběhne v polovině února 2017 v Bruselu, hostitelskou bankou bude tentokrát německá KfW.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek