Byl zahájen projekt Rozvoj kapacit v oblasti přípravků na ochranu rostlin a rezidua pesticidů

25. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Za účasti velvyslanců ČR a UK, státního tajemníka srbského ministerstva zemědělství a britských a českých expertů proběhlo v Paláci Srbsko v Bělehradě slavnostní zahájení twinningového projektu, na kterém se díky Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ) podílí čeští experti. Projekt je realizován ve spolupráci s britským partnerem Health and Safety Executive.

Twinningový projekt je zaměřen na rozvoj kapacit příslušných orgánů státní správy a harmonizaci legislativy v oblasti přípravků na ochranu rostlin s evropskými standardy. Délka projektu byla stanovena na 2 roky, tzn. do konce roku 2018.

Po dokončení bude v Srbsku zavedený obdobný systém registrace a kontroly pesticidů, který bude splňovat standardy obvyklé v členských státech EU. Tento požadavek vychází z přístupových jednání a je nezbytný pro splnění požadavků v jedné z oblastí přístupové kapitoly č. 12 „Bezpečnost potravin a veterinární kontrola“.

Ambasáda se aktivně zapojila do podpory tohoto projektu již v době rozhodování o realizátorovi twinningu.  Úspěch ÚKZÚZ lze vnímat jako potvrzení kvality českého systému a zároveň jako příležitost pro české firmy, kterým se v segmentu přípravků na ochranu rostlin otevírá zajímavá možnost dodávek na významný srbský trh.

Foto ze zahájení projektu „Rozvoj kapacit v oblasti přípravků na ochranu rostlin a rezidua pesticidů“

Foto ze zahájení projektu „Rozvoj kapacit v oblasti přípravků na ochranu rostlin a rezidua pesticidů“

Foto ze zahájení projektu „Rozvoj kapacit v oblasti přípravků na ochranu rostlin a rezidua pesticidů“

Foto ze zahájení projektu „Rozvoj kapacit v oblasti přípravků na ochranu rostlin a rezidua pesticidů“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Pavel Svoboda, Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek