V Ukrajině byla schválena strategie rozvoje malého a středního podnikání na období do roku 2020

22. 6. 2017

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 22.06.2017

obchodovani_500253178-120.jpgDle údajů státní statistiky působí na Ukrajině téměř 2 miliony malých a středních podniků a fyzických osob podnikatelů, což je 99,8 % podniků v zemi, které vytváří 59 % HDP. Rovněž tak funguji zde 423 velké společnosti, které mají neúměrně velký podíl na ekonomice (41 % HDP) a odvádějí zhruba 60 % daní.

Nová státní strategie rozvoje malého a středního podnikání, kterou v květnu schválila ukrajinská vláda, je zaměřena zejména na vytváření příznivého prostředí pro rozvoj toho typu podniků, zjednodušení jejich přístupu k finančním prostředkům, vylepšení procedury spravování daní.  Společná slabina pro všechny bez výjimky malé a střední podniky je nyní omezený přístup k levnému financování, což brzdí jejich rozvoj a zavedení inovačních technologií.  Ta skutečnost je hlavní příčinou poměrně nízké efektivity práce v tom segmentu domácího hospodářství. Vedení malých podniků je rovněž tak zastoupeno především majiteli bez příslušného vzdělání a odborných dovedností, proto často nedokážou rychle reagovat na časté změny v oblasti místního podnikání. Dle autorů nové strategie rozvoje má nový dokument přispět k vyřešení vyjmenovaných problémů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjevě.

Zdroj: https://dt.ua/

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: