V Ukrajině vstoupil v platnost zákon „O trhu s elektrickou energií“

22. 6. 2017

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 22.06.2017

91360323-web.jpgDle ustanovení nového zákona funguje trh s elektřinou na zásadách konkurence, s výjimkou činností subjektů přirozených monopolů, s jistými omezeními. Pro zajištění fungování trhu s elektrickou energií se uzavírají příslušné obchody. 

Co se tyče tvorby cen, zákon stanoví, že některé z cen a tarifů podléhají státní regulaci včetně sazeb za přenos, za distribuci energie a dispečerské řízení; v některých případech se regulují státem ceny za univerzální služby, sazby poplatků za připojení kapacit a sazby za lineární část připojení, „zelený tarif“ atd.

Metodiky tvorby cen, tarifů a sazeb na trhu s elektrickou energií stanoví regulátor ne méně než 30 dnů před jejich uplatněním a zveřejněním na internetových stránkách regulátora.

Regulátor určuje seznam ukazatelů kvality zásobování elektrickou energií a způsob kompenzace za jejich nedodržování v plné míře.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjevě.

Zdroj: https://www.epravda.com.ua

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: