Vanuatská republika a její ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Vanuatská republika a její ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno pět pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

V březnu 2015 bylo Vanuatu silně postiženo tropickou bouří Pam a muselo vyhlásit stav nouze. Tajfun Pam byl vyhodnocen jako jedna z nejničivějších přírodních katastrof v historii Vanuatu. Mezi nejhůře postižené oblasti patřilo i hlavní město Vanuatu Port Vila, kde byla poničena téměř celá infrastruktura a zničeno 90 % domů.

Tajfun si vyžádal dvě desítky obětí na životech a přinesl také značné škody celému souostroví (Vanuatská republika se skládá z 83 malých ostrůvků), a to ve výši 48,6 mld. VUV (Vanuatských vatů; 1 Euro = 120 VUV) neboli ve výši 64,1 % HDP. Vanuatu a další postižené pacifické státy opětovně upozorňují na nutnost vypracování programu prevence živelných katastrof pro malé pacifické státy.

Odhad růstu HDP pro rok 2015 byl kolem 2 %, ovšem následky tajfunu způsobily, že růstu HDP nebylo dosaženo a snížil se také příliv turistů na Vanuatu, kteří jsou pro Vanuatu největším zdrojem příjmů (cca 40 % HDP). V cestovním ruchu je na Vanuatu zaměstnána 1/3 obyvatelstva. I přes poměrně velkou zahraniční pomoc k odstranění následků tropické bouře musela vláda Vanuatu vynaložit také prostředky z vlastního rozpočtu a vládní výdaje tak meziročně stouply o 4 %.

Většina obyvatel Vanuatu žije ve venkovských oblastech, kde se věnuje rybolovu, pěstování zemědělských plodin (kava, kokos a kakaové boby) a chovu dobytka. Zemědělství bylo po řádění tropické bouře Pam také silně poškozeno, proto klesl i export zemědělské produkce, která je směřována především do Thajska, Japonska a Malajsie. Importuje Vanuatu zejména z Číny, Japonska, Singapuru a Austrálie. Z evropských zemí je Vanuatu vzhledem k historickým souvislostem (do samostatnosti bylo Vanuatu britsko-francouzským kondominiem) vázáno zejména na Velkou Británii a Francii.

Pro rok 2016 je předpokládán mírný růst, který by měl být podpořen zvyšujícím se počtem turistů a také díky vzestupné tendenci ve stavebnictví.

Inflace se v roce 2015 pohybovala kolem 2%.

Vanuatu je také závislé na rozvojové pomoci, jen z Austrálie, která je největším donorem, získalo v rozpočtovém roce 2014/2015 112 mil. AUD, pro rozpočtový rok 2015/2016 je v australském rozpočtu alokována částka 60,5 mil. AUD. Pracovní síla z Vanuatu je také v rámci programu sezónních prací zaměstnávána v Austrálii a na Novém Zélandu.

Vanuatu je díky téměř nulovým přímým daním považováno za jeden z daňových rájů. Kvůli značné odlehlosti a nepříliš vyspělým finančním službám není sice intenzivně využíván, nicméně offshore finanční služby (a registrace lodí a plavidel) přinášejí do státního rozpočtu Vanuatu také nemalé prostředky.

Vzájemná obchodní výměna mezi Vanuatu a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1-11/2014 14 0 14 14
1-11/2015 145 3 710 +3 565 3 855

Zdroj: MPO

TOP komodity českého exportu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn 3 510
Dalekohledy teleskopy přístr astronom aj rámy 161
Výr s krystaly tekutými jn přístr optické ost 25
Čočky hranoly zrcadla aj články opt zasazené 9
Výrobky ostatní z železa oceli 2
Příslušenství pro trouby trubky z mědi 2
Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj 1

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek