Ve vedení největších firem v regionu je už téměř pětina žen, Česko zaostává

8. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Podíl žen ve vedení největších 500 firem v regionu střední a jihovýchodní Evropy se meziročně zvýšil z 12,2 % žen na 17 % žen. Zastoupení žen ve vedení největších firem v ČR je sice od roku 2001 výrazně vyšší, nicméně ve srovnání s posledními dvěma roky k žádné výrazné změně nedošlo.

V ČR došlo k výraznému posunu oproti roku 2001 (kdy například podíl žen v představenstvech největších firem činil jen 4,5%), nicméně v posledních letech míra zastoupení žen víceméně stagnuje. Mírně se podíl žen ve vedení firem v ČR zvýšil za poslední dva roky pouze u pozic členů představenstva. Zatímco v roce 2012 činil tento podíl 6,3 % a v roce 2013 7,17 %, v roce 2014 došlo k růstu na 8,73 %.

Podíl jednatelek v předních společnostech v ČR představoval v roce 2012 rovných 8 % a o rok později 11,25 %. V letošním roce došlo nicméně k mírnému poklesu na 10,31 %. V případě podílu žen v dozorčích radách došlo také k mírnému poklesu z 14,91 % v roce 2013 na 13,51 % v roce 2014. O dva roky dříve byl tento podíl 13,2 %. Prokuristek je v posledních třech letech přibližně stejný podíl, který činí okolo 22 %.

Ženy ve vedení společností v ČR (Czech Top 100)
Czech Top 100 2001 2012 2013 2014
Členky představenstva 4,5 % 6,3 % 7,17 % 8,73 %
Jednatelky 0 % 8 % 11,25 % 10,31 %
Členky dozorčí rady 8 % 13,2 % 14,91 % 13,51 %
Prokuristky 12,6 % 22 % 22,09 % 21,88 %

Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR (10/2014) s využitím žebříčku Czech TOP 100 2014.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek