Veletrh dotačních příležitostí: 14 institucí a stovka podnikatelů se svými záměry

8. 12. 2016 | Zdroj: Krajský úřad

motiv článku - Veletrh dotačních příležitostí: 14 institucí a stovka podnikatelů se svými záměry Nejrůznější podnikatelské záměry konzultovali v Jihlavě podnikatelé z celé Vysočiny. Na Veletrh dotačních příležitostí, který pořádala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Krajem Vysočina, dorazilo na sto zájemců, kteří se přišli poradit a zhodnotit možnost spolufinancování svých plánovaných projektů.

„Na jednom místě jsou koncentrováni odborníci z ministerstev a dalších organizací, které poskytují podporu podnikatelskému sektoru. Je to skvělá myšlenka a jsem rád, že jsme akci tohoto formátu uskutečnili,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionální rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal, který nad akcí přijal záštitu.

„Původní myšlenka byla přiblížit se klientům – žadatelům o dotace. Chtěli jsme, aby lidé nemuseli chodit ode dveří ke dveřím, ale mohli získat veškeré informace v jeden čas na jednom místě,“ okomentoval ředitel regionální kanceláře CzechInvest v Kraji Vysočina Adam Joura s tím, že pokud se pilotní projekt osvědčí, plánuje ho agentura aplikovat v dalších regionech.

Největší zájem ze strany návštěvníků byl o informace související s Operačním programem podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které poskytovala Agentura pro podnikání a inovace (API). Zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina konzultovali možnosti financování z Fondu Vysočiny, které se nejčastěji týkaly podpory pořízení výrobního zařízení nebo technologií, podpory spolupráce s vědecko-výzkumným sektorem, ale také podpory podnikání v oblasti cestovního ruchu.

„Pracuji pro agenturu, která se zabývá zpracováváním projektových dokumentací. I proto jsem si přijela pro informace spojené především s Operačním programem podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a s dotacemi Rozvoje venkova,“ prozradila Karolína Žáčková.

„Jsem z Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. Mým cílem není konzultovat konkrétní projekt, ale vzhledem k tomu, že komora poskytuje podnikatelům dotační poradenství, přišel jsem získat aktuální informace od organizací, které v oblasti podpory podnikání působí,“ odpověděl na otázku, proč na veletrh zavítal, Tomáš Prchal.

Na veletrhu bylo možné konzultovat operační programy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Zaměstnanost (OP Z) a OP Životní prostřední (OP ŽP). Dále bylo možno získat informace o programech Fondu Vysočiny, Programu rozvoje venkova, projektech Fondu dalšího vzdělávání, nástrojích Aktivní politiky zaměstnanosti, národních dotací Ministerstva průmyslu a obchodu, programech CzechInvestu, Technologické agentury ČR a CzechTradu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek