Veletrh EEA Airventure potvrdil výraznou pozici českých výrobců malých letadel na trhu USA

3. 8. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Projekt ekonomické diplomacie podpořil zastoupení českých výrobců malých sportovních letadel na veletrhu EAA Airventure Oshkosh ve státě Wisconsin koncem července 2017. Českým výrobcům malých sportovních letadel se od počátku vzniku této letecké kategorie v roce 2005 v USA mimořádně daří a dlouhodobě drží pětinový až čtvrtinový podíl na tomto vysoce konkurenčním trhu. Z tohoto pohledu se jedná o jedinečný fenomén českého exportu do USA.

Realizace projektu ekonomické diplomacie na podporu prodeje malých sportovních letadel byla finančně podpořena ministerstvy zahraničí a průmyslu a obchodu a jeho příprava byla konzultována s Leteckou amatérskou asociací České republiky. Projektu se zúčastnili všichni hlavní výrobci malých sportovních letadel z ČR pod firemním názvem používaným v USA: Czech Sport Aircraft, Evektor-Aircraft, JMB Aircraft, Aeropilot USA, SportairUSA (firmy TL-ultralight a Zlín Aviation) a Bristell Aircraft (firma BRM Aero).

Postavení českých výrobců na trhu USA

Kategorie malých sportovních letadel do 600 kg váhy (tzv. kategorie LSA v USA) od svého vzniku v dubnu 2005 naplňovala velká očekávání výrobců, která se nicméně po více než 12 letech nepodařilo zcela naplnit.

Již od počátku kategorie LSA patřilo výrobcům z ČR na trhu USA významné postavení a to si udrželi až do dnešních dnů. Z doposud 3300 registrovaných letadel na trhu USA jich bylo vyrobeno v ČR zhruba 700. V celkových statistikách tedy výrobci z ČR zaujímají na trhu USA druhé místo hned za domácími producenty s 22 % podílem a náskokem přibližně 200 letadel před výrobci z Německa. Výroba se postupně koncentruje, 80% veškerých prodejů v kategorii LSA na trhu USA je realizováno pouze 15 výrobci. Naštěstí jsou mezi nimi i dvě české firmy: Czech Sport Aircraft s letadlem Sport Cruiser a firma Evektor s letadlem Evektror Sportstar. Nicméně úspěšných českých firem na trhu USA je mnohem více.

Očekávání dalšího rozvoje trhu USA

Z diskuse se zástupci českých výrobců vyplynulo, že se neočekává výrazný nárůst prodejů v kategorii LSA. V posledních letech se prodeje stabilizovaly na 200 – 250 letadlech ročně. Důvody pro nepříliš pozitivní vyhlídky jsou zřejmé – fenomén létaní prochází v USA krizí ve srovnání se zlatým obdobím 70. a 80. let, je vydáváno mnohem méně leteckých průkazu, a také existuje stále velký počet zachovalých letadel. Dle pana V. Kotka, zástupce firmy Evektor Aircraft, „Za výrazným propadem prodejů oproti předkrizovému období let 2006 a 2007, kdy se na trhu USA dařilo prodávat až 600 letadel této kategorie ročně, stojí především horší finanční situace amerických firem a domácností oproti předkrizovým rokům“. Stejné argumenty zazněly i z úst amerických prodejců českých letadel na veletrhu. Aktuální prodejní čísla nicméně naznačují, že se českým výrobcům daří a v tomto roce statistiku prodejů v USA opět vylepší.

V rámci projektu si zástupci českých firem a amerických distributorů vyměnili názory na další vývoj kategorie LSA v USA a přítomným zástupcům Generálního konzulátu v  Chicagu sdělili své představy o podpoře jejich aktivit státem v USA v nadcházejících letech.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: Tomáš Trnka, konzul pro obchodně-ekonomické otázky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek