Velká Británie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 1. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory

Konkrétní příležitosti
HS 4 resp. služby CPC

Zdůvodnění ZÚ Londýn
a ZK CzechTrade Londýn

Automobilový, letecký průmysl, (kompozitní průmysl)

HS 8409 Části součásti pro motory pístové
HS 8483 Hřídele aj. převodové převody kola ozubené apod.

Stále lze pozorovat rostoucí trend poptávky v tomto oboru. České společnosti z tohoto odvětví se již etablovaly dodávkami především pro britský automobilový a letecký průmysl. Význam přímých dodávek dále vzroste v návaznosti na probíhající jednání o přímých dodávkách pro Jaguar Land Rover v návaznosti na jejich investici v našem regionu. Kromě britských výrobců jsou české společnosti stále více propojené s nadnárodními automobilkami, které též vyrábějí a vyvíjejí v UK (např. Honda UK). Pro české malé a střední společnosti představuje poptávka z britského sektoru automobilové výroby (včetně menších automobilových výrobců, kteří hledají specializované malosériové dodavatele)  klíčové příležitosti a také významné reference pro vstup na globální trhy. Nadějně se s poklesem významu dodávek Asie vyvíjí i situace v oblasti subkomponentů. Vývoz automobilů z UK vzrostl za poslední desetiletí na dvojnásobek (nyní činí 25 mld. GBP ročně), dále roste a hledá subdodavatele.
Z pohledu českého exportu bude do budoucna samozřejmě i nadále těžiště vývozu spočívat v položce HS 8703   Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob.
Rovněž v oblasti leteckého průmyslu nabízí britský trh potenciál, který ještě není zcela využit ze strany českých firem, a to zejména pokud jde o subdodávky a inovativní položky.

Obnovitelná energetika a nukleární energetika

HS 8413 Technologie/pumpy/kogenerační jednotky
HS 8415 Klimatizační a chladící zařízení
HS 8419 Výměníky tepla

Ačkoliv nová britská vláda v posledních měsících deklarovala snižování podpory pro výkupní tarify elektrické energie produkované z obnovitelných zdrojů a zároveň snížila podporu pro generaci tepla, stále platí, že stav britské energetické infrastruktury a to zejména v oblasti kapacity (do roku 2025 doslouží řada v současnosti funkčních jaderných i uhelných elektráren) je nedostatečný. V této souvislosti vláda plánuje výstavbu nových jaderných elektráren. Zároveň se neočekává plošné zrušení dotačních programů na energetiku, podle dosavadních informací by mělo jít o jejich nastavení jiným, úspornějším  způsobem. Stále větší akcent je kladen především na úsporná energetická/tepelná/chladícířešení jako například systémy pro úsporu tepla  - monitorovací zařízení, kogenerační jednotky, tepelné pumpy, výměníky tepla či úspornou chladící techniku. Toto budou perspektivní položky.

IT, software

CPC 84 Služby (Specifická IT/softwarová řešení včetně perspektivní oblasti kybernetické bezpečnosti)

Stále je zaznamenáván zvýšený zájem o založení poboček českých IT firem v UK. Londýn je pro tyto společnosti vnímán jako odrazový můstek pro jejich globální expanzi. Tímto způsobem se jim také otevírají možnosti pro dodavatelské/subdodavatelské příležitosti. Především  hlavní město Spojeného království a jižní Anglie skýtají velký potenciál jako jedno ze světových technologických center, které vytváří příznivé podmínky pro představení IT start-upů z oblasti hitech, mobilních technologií atd. České firmy zde mohou také snadněji identifikovat potenciální investory, kteří jim mohou pomoci i při následné expanzi na světové trhy. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, UK je v tomto odvětví světovou špičkou a britská vláda opakovaně nabídla sdílení zkušeností a poznatků. V ČR se kybernetická bezpečnost stává stále důležitějším tématem a zabývá se jí řada firem vyvíjejících inovativní konkurenceschopné produkty.

Potravinářský průmysl

HS 2203 Pivo ze sladu

V rámci českého exportu ještě nebylo dosaženo plné vývozní kapacity u českého piva, kde lze očekávat další růst. Velké české pivovary jsou na trhu již dobře etablovány přes své zahraniční matky, nicméně dobré jméno, které českému pivu vytvořily, mohou nyní využít i malé a střední pivovary, které vaří pivo tradičním způsobem. Významným, trendem v UK je totiž nyní konzumace neobvyklých druhů piv a poctivých tradičně vařených piv (tzv. craft piva). Kromě tradičního ležáku je v UK trh i pro svrchně kvašená piva. Toto je aktuálně růstový sektor.

Strojírenství/kovovýroba

HS 7610 Konstrukce hliníkové, části, desky, profily
HS 8425 Kladkostroje, zařízení zdvíhací, výtahy, rumpály apod.
HS 8428 Zdvihací zařízení
HS 7308 Kovové konstrukce

Pokud jde o strojírenské odvětví příp. kovovýrobu, mají potenciál růstu exportu „konstrukce hliníkové, části, desky, profily“ a „kladkostroje, zařízení zdvíhací, výtahy, rumpály apod.“. Obě tyto položky v českém exportu do UK z pohledu předchozích let zaznamenaly rostoucí finanční objem. Zároveň však ani jedna z nich nedosáhla loni hodnot, které již byly dříve zaznamenány. Příznivá situace pro české exportéry je v tom, že domácí produkce aluminia (desek apod.) na britských ostrovech v minulých několika letech rychle klesala (každoročně o 10%). Obecně je třeba konstatovat, že právě toto odvětví je z hlediska českých středních/malých firem klíčovým na britském trhu. Do této jednoznačně prioritní kategorie lze zahrnout kovoobrábění (včetně přesného), odlévání a tváření kovů – svařované konstrukce apod. Tento obor je a bude v následujících letech významný z následujících důvodů: předpokládané pokračování poměrně vysoké dynamiky britského hospodářství, snaha britské vlády podporovat průmyslovou výrobu, která byla dříve upozaděná na úkor služeb, snaha britských firem najít nové dodavatele z EU místo mnohdy nekvalitních /nespolehlivých/zdražujících asijských výrobců. Britové stále častěji spatřují alternativu asijských subkomponentů v oblasti střední a východní Evropy.

Sklo/design

HS 9405     Svítidla, reklamy, ukazatele apod. světelné
HS 8512     Přístroje elektrické osvětlovací
HS 7019     Vlákna skleněná a výrobky z nich
CPC 867    Služby (Architektonické služby a řešení spojená se sklem)

Londýn se stává světovým centrem designu, přičemž v této pozici vytěsňuje tradiční designérská centra (např. Miláno). Globální architektonická studia se sídlem v Londýně poptávají celou řadu řešení, včetně českého skla ať už pro jejich britské projekty, tak i pro projekty v jiných částech světa. Spotřebitelé/zákazníci/zadavatelé zakázek projevují silný zájem o kvalitní skleněnou produkcí ze zemí s dlouhou tradicí výroby a odklánějí se tak v poslední době od asijských výrobců, kde byla část evropské produkce outsourcována.

Stavebnictví

HS 6811 Zboží osinkocemebtové, buničitocementové atd.
HS 6815 Výrobky z kamene a jiných hmot nerostných
HS 6910 Výlevky, umyvadla, vany, bidety apod. keramické
CPC 54  Služby ve stavebnictví

Stavebnictví je oblast, která po roce 2008 zažila významný propad, který trval až do roku 2013. Aktuálně lze pozorovat významné investice do výstavby komerčních i rezidenčních budov. S tím souvisí poptávka po službách stavebních firem a české společnosti začínají být v tomto směru velmi aktivní. Dále s tím souvisí poptávka po produktech/materiálech stavebního průmyslu jako jsou izolační materiály. Ačkoliv nejnovější data nabádají k opatrnosti ohledně výhledu růstu, lze si jen těžko představit, že by poddimenzovanost stavebního sektoru byla v následujících 12 měsících vyřešena. Ministr výstavby Brandon Lewis oznámil, že během následujících pěti let bude postaven jeden milión obytných domů. Připravuje se též řada projektů výstavby kancelářských budov. Jen v Londýně je nyní schválena výstavba 260 výškových kancelářských staveb, které budou mít více než dvacet pater.

 

Další možnosti pro zvýšení českého exportu do UK jsou následující:

    • outsourcing dodávek zboží a služeb od britských firem;
    • rozvoj ekonomické spolupráce mezi regiony v ČR a UK (využití strukturálních zdrojů EU)

Aktuální sektorové příležitosti pro Velkou Británii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zdroje:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: