Velká Británie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

16. 1. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory

Konkrétní příležitosti
HS 4 resp. služby CPC

Zdůvodnění ZÚ Londýn
a ZK CzechTrade Londýn

Automobilový, letecký průmysl (kompozitní průmysl)

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou

 

HS 8409 Části součásti pro motory pístové


HS 8483 Hřídele aj. převodové převody kola ozubené apod.

V roce 2016 dosáhl britský automobilový průmysl svého 17 letého rekordu v počtu 1,7 milionů vozů, z nichž 1,3 mil. bylo exportováno, především na trh EU. V souladu s celosvětovým trendem směřování k tzv. "inteligent, connected car" (a z dlouhodobějšího hlediska k plně autonomním vozidlům) britská vláda podporuje využití nových technologií v automobilovém průmyslu, zejm. tedy technologie pokročilého infotainmentu včetně připojení k internetu, elektromobility, hybridního pohonu a prvků autonomního řízení. V současné době průměrný podíl britských dílů na novém voze vyrobeném v Británii dosahuje jen 41%, ač snahou posledních let je navyšování tohoto podílu ve prospěch domácích výrobců. V roce 2017 57% britských automobilek vyvíjí technologii autonomního řízení (a dalších 18% to plánuje) a 64% vyvíjí ultra nízkoemisní či elektrické vozy. Velké příležitosti budou i v oblasti dodavatelského řetězce v oblasti klasických spalovacích motorů – Británie je dlouhodobě evropskou špičkou v oblasti vývoje a výroby motorů a nové příležitosti mimo jiné vznikají i díky dlouhodobého programu rozvoje motorů Jaguar Land Rover typu Ingenium (aktuálně probíhá rozšíření motorárny Jaguar Land Rover). Z hlediska materiálů i britské automobilky ve stále větší míře využívají hliník coby lehčí konstrukční prvek. Tyto trendy znamenají příležitost pro výrobce komponent automobilového průmyslu, kteří dokáží včas přijít s inovativním řešením.

 

Civilní letecký průmysl: Z hlediska leteckého průmyslu je UK druhým největším producentem na světě, s širokým portfoliem produkovaných služeb a výrobků od designu a projektování, k výrobě křídel, motorů, přistávacích podvozků, palivových systémů, až po avioniku. Přes 90% obratu sektoru je přitom generováno exportem. Sektor vyrostl o 40% od roku 2010 (tj. 10% rychleji než zbytek UK trhu), přičemž hlavními výrobci na trhu zůstávají Airbus, Bombardier, BAE  Systems, AgustaWestland a Rolls Royce. V sektoru vesmírných technologií působí celá řada britských hi-tech firem, např. Surrey Satellite Technology, které se zaměřují zejména na aplikace pro telekomunikace, navigaci, meteorologii a pozorování země. Británie představuje nejdůležitějšího evropského dodavatele pro Boeing, který v létě 2016 uzavřel s britskou vládou partnerství s cílem dalších investic v zemi a plánuje otevření své první britské továrny v Sheffieldu. V severovelšském Broughton pak sídlí továrna Airbusu dodávající křídla pro všechny obchodní modely značky. Jelikož britský letecký sektor je především dodavatelem komponent a dílů pro letadla, ani případný po brexitový přechod na WTO standardy by neměl mít skokový dopad na ostrovní výrobce, neboť  WTO aplikuje 0% tarif na letecké díly (na rozdíl od např. celých aut) a přibližně 70% exportu britského leteckého průmyslu nadto směřuje mimo EU. Příležitosti pro české výrobce se nabízejí zejm. v subdodávkách pro britské firmy, např. v oblasti elektroniky včetně kabeláže, rychle se rozvíjejícího segmentu kompositních materiálů.

Obnovitelná energetika a nukleární energetika

HS 8413 Technologie/pumpy/kogenerační jednotky
HS 8415 Klimatizační a chladící zařízení
HS 8419 Výměníky tepla

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč separátorů

HS 2704 - Koks polokoks z uhlí černého hnědého rašeliny

Z hlediska energetického průmyslu je klíčovým krokem rozhodnutí britské vlády realizovat výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Hinkley Point C: v září 2016 byl podepsán kontrakt s francouzskou EDF a čínskou China General Nuclear na výstavbu dvou nových bloků ve výši 18 miliard liber. Další jaderné zdroje by mohly následovat v lokalitách Bradwell B a Sizewell C, rozhodnutí o nich se však očekává až v horizontu příštích 5 let. Kontrakty na dodávky pro Hikley Point se již rozbíhají, např. General Electric oznámil svou nabídku dodávky parních turbín a generátorů. Britská vláda rovněž v březnu 2016 vyhlásila soutěž na vývoj a dodávku malých modulárních reaktorů, přičemž na podporu projektu vyčlenila 250 mil. liber. O projekt se uchází mj. konsorcium britských firem vedené společností Rolls Royce (čítající dále spol. Amec Foster Wheeler, Nuvia, Arup a Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre). Navzdory nadcházejícímu rozvoji britské jaderné energetiky není pravděpodobný ani ústup UK od obnovitelných zdrojů, a i po Brexitu bude Británie, s ohledem na své závazky v oblasti ochrany klimatu, pravděpodobně výrazně preferovat nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie. Jakkoliv vládní podpora pro výkupní tarify z obnovitelných zdrojů bude pravděpodobně dále snižována, očekává se další růst sektoru a navyšování podílu energie z OZE (aktuálně představuje energie z větru, vln, vody, biomasy a slunce 7% britské elektřiny a do roku 2020 se očekává nárůst tohoto podílu na 20-25%). Zvažována je výstavba první přílivové elektrárny na světě ve velšském Swansea. Akcent bude kladen rovněž na akumulaci energie a úsporná energetická/tepelná/chladící řešení jako například systémy pro úsporu tepla  - monitorovací zařízení, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, výměníky tepla či úspornou chladící techniku. Příležitosti pro dodávky českých systémů i komponentů tedy představují, vedle tradičního energetického sektoru, zejména komponenty pro energetickou dimensi tzv. „smart energy“, včetně „smart homes“ a „smart cities“. V oblasti fosilních zdrojů energie britská vláda na podzim 2016 povolila průzkum těžby plynu frakováním břidlic (v oblastech Lancashire a North Yorkshire), dále připravuje kroky umožňující prodloužení využití ložisek ropy a plynu v Severním moři. 

IT, software

CPC 84 Služby (Specifická IT/softwarová řešení včetně perspektivní oblasti kybernetické bezpečnosti)

Británie v čele s Londýnem zůstává jedním z globálních center informačních a komunikačních technologií (ICT) a předním centrem evropským. Tuto skutečnost potvrzuje např. rozhodnutí konat prestižní výroční konferenci TechCrunch Disrupt, zaměřenou na ICT a start-upy, vedle San Francisca, New Yorku a Pekingu právě v Londýně; dokladem je i rozhodnutí společnosti Apple (učiněné až po referendu o Brexitu) umístit do Londýna sídlo jedné ze svých největších poboček mimo USA (od roku 2021 bude sídlit v adaptované Battersea Power Station). Také společnost Google po referendu oznámila, že rozšířením svého London Campus (o 3 tis. pracovních míst) vytvoří v UK své druhé největší vývojové středisko na světě, a společnost Facebook rovněž otevře své nové ústředí v Londýně. Pokračují také investice samotných britských společností do ICT, dle průzkumů 60% z nich očekává, že v příštím roce bude do této oblasti investovat více, než letos (zejm. do systémů řízení zásob, upgradů IT infrastruktury a systémů řízení výroby). Britská vláda na podzim 2016 ohlásila fond ve výši 400 mil. GBP na podporu rozvoje technologických firem. ICT sektor se úzce prolíná také se sektorem vesmírných technologií, především v oblastech šíření televizního a rozhlasového vysílání, telekomunikací a navigace. Londýn tak může i nadále sloužit jako nejbližší odrazový můstek pro české ICT firmy i inovativní start-upy k jejich globální expanzi.

Potravinářský průmysl

HS 2203 Pivo ze sladu

HS 0208 - Maso a droby jedlé, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí, ostatní

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce

HS 1207 - Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené

HS 3101 - Hnojiva živočišná rostlinná

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8438 - Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin

V potravinářském sektoru zejména dovoz českého piva nadále skýtá značný potenciál pro stále více rozmanitou českou pivní scénu – zatímco velké české značky svůj potenciál průběžně naplňují, je zde stále značný prostor pro malé a střední české pivovary s exportním potenciálem (tj. ty které mají potřebnou exportní kapacitu, trvanlivost piva, přičemž však stále vaří pivo tradičním způsobem s vícermutovým vařením a dvoufázovým kvašením). V kurzu je kromě tradičního ležáku plzeňského stylu i ležák tmavý/polotmavý, dále i svrchně kvašená piva včetně například piva pšeničného. Čím větší odlišnost od mainstreamu, tím lépe. Z dalších potravinářských oblastí je v UK potenciál pro navýšení tržního podílu moravských vín, destilátů a v sektoru sladu (pro výrobu destilátů). České firmy však musejí mít na paměti, že Británie vyžaduje moderní marketing a potenciální britští partneři očekávají aktivní přístup z české strany včetně spoluinvestic do společného úsilí dostat novou značku na trh.

Strojírenství a kovovýroba

HS 2607 - Rudy olovnaté koncentráty

HS 7301 - Štětovice z železa oceli profily aj svařované

HS 7308 Kovové konstrukce

HS 7310 - Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

HS 7315 - Řetězy řetízky jejich části z železa oceli

HS 7610 - Konstrukce hliníkové části desky profily

HS 8205 - Nástroje ruční jn svěráky kovadliny ap

HS 8428 Zdvihací zařízení

HS 8425 Kladkostroje, zařízení zdvíhací, výtahy, rumpály apod.

HS 9114 - Části součásti hodinářské ostatní

HS 9305 - Části příslušenství zbraní revolverů pistolí

HS 8609 - Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy

HS 8712 - Kola jízdní a jiná bez motoru

V oblasti strojírenství a kovozpracujícího průmyslu představují příležitosti pro český export zejména poptávky po obráběných komponentech, kovových a svařovaných konstrukcích, kontejnerech, jízdních kolech, výrobcích z hliníku, dále po komponentech pro těžbu ropy a dalších segmentech tzv. offshore průmyslu. Jakkoliv těžba plynu a ropy v Severním moři v posledních letech stagnuje, Británie se zřejmě vydá cestou těžby plynu z břidlic - v roce 2016 bylo schváleno několik testovacích projektů a těžba z břidlic má podporu vlády (viz odstavec „energetika“). Potenciál existuje i v sektoru výrobních technologií, např. vyspělá obráběcí centra, automatizované linky a robotizované provozy.

Sklo/design

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

Británie v čele s Londýnem patří ke světovým centrům architektonických, projekčních a designerských studií, která pro své zahraniční projekty často hledají zajímavá a inovativní řešení interiérů v podobě např. skleněných doplňků a osvětlení, keramických elementů či dřevěných předmětů apod.

Nábytkářský průmysl

HS 4414 - Rámy dřevěné na obrazy zrcadla ap předměty

HS 6502 - Šišáky formy kloboukové splétané nezformované

HS 9504 - Potřeby pro hry společenské stoly speciální

HS 9610 - Tabulky tabule břidlicové

HS 6301 - Přikrývky koberečky cestovní

HS 4103 - Kůže surové ostatní

 Importy nábytku do UK v poledních letech rostou. Příležitosti skýtají zejm. poptávky po dílčích komponentech nábytkářského průmyslu, včetně např. dřeva a dřevěných desek. Poptávka se rekrutuje ze dvou zdrojů: velkoobchody poptávají konkurenceschopné výrobce nábytku dle dokumentace; a britští interiéroví designeři poptávají výrobce luxusního nábytku na zakázku. Jednou z hlavních příležitostí k navázání kontaktů s designery je London Design Festival, který se každoročně koná v Londýně na podzim a sestává z více než B2B.

Obranný průmysl

viz Strojírenství a kovovýroba

Británie zůstává i nadále pátým největším světovým vývozcem zbraní a obranných technologií a příležitosti pro český export se nacházejí zejm. v subdodávkách komponent, včetně např. částí příslušenství, elektro, optiky, radarové techniky, zbraní a revolverů. Větší šance na navázání nové spolupráce s významnými britskými výrobci v obranném průmyslu jsou především v oblastech inovativních technologií, např. „360° situational awareness“, „future soldiers“, propojitelnosti, pokročilých materiálů, řídicích systémů a architektury software. Z tradičních oblastí lze očekávat příležitosti např. ve strojírenském sektoru a v oblasti hydrauliky v souvislosti s plánovanou výstavbou nových britských námořních bojových plavidel včetně 4 nových jaderných ponorek.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 6909 - Výrobky keram pro laboratoře chemický aj účel

HS 0510 - Ambra kastoreum cibet pižmo, žluč, žlázy sušené atd,

HS 7010 - Demižóny láhve baňky lékovky víčka aj ze skla

HS 9004 - Brýle (korekční ochranné aj) apod výrobky

HS 2808 - Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné

HS 3903 - Polymery styrenu v primárních formách

HS 4705 - Buničina dřevná polochemická

Farmaceutický a chemický průmysl představují po automobilovém průmyslu nejvýznamnější výrobní exportní sektory britské ekonomiky. Sektor zažívá dynamický růst, tažený především inovacemi. Pokud jde o zdravotnický průmysl, do prostředí státního systému veřejné zdravotní péče (NHS) jsou stále častěji zapojovány soukromé kliniky a nemocnice, u kterých NHS oursourceuje zdravotní služby. Nově se v sektoru prosazují také inovativní služby typu Babylon - virtuální návštěva lékaře prostřednictvím internetu, která těží z rychlé dostupnosti (včetně možnosti následného zaslání el. předpisu lékařem pacientovi do místní lékárny) na místo dlouhých čekacích dob objednání u standardních návštěv lékařů. Příležitosti pro české firmy představují především subdodávky substancí a komponent pro chemický, farmaceutický a zdravotnický průmysl, včetně vybavení laboratoří. Objemově zatím malým, ale rostoucím sektorem je v UK také oblast alternativních bylinných přípravků, a to jak kosmetických, tak potravinových doplňků.

Stavebnictví

HS 9406 - Stavby montované

HS 3925 - Výrobky stavební z plastů jn

HS 4410 - Desky třískové apod., ze dřeva a podobných materiálů

HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství, tesařství apod, ze dřeva

HS 6801 - Kostky obrubníky desky dlažební z kamene přír

HS 6810 - Výrobky z cementu betonu kamene umělého

HS 6904 - Cihly kameny podlahové tvarovky nosné apod

HS 6905 - Tašky krytinové nástavce trubkové komínové aj

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap keramické neglazované

HS 7016 - Dlaždice desky kameny cihly tašky aj skleněné

HS 2618 - Struska granulovaná z výroby železa oceli

Ačkoliv v roce 2016 britské stavebnictví poprvé po 4 letech růstu spadlo do mírné recese, pro dílčí dodávky stavebních materiálů, konstrukcí, i stavebních služeb z ČR zůstává v Británii otevřena řada příležitostí. Důvodem je nejen celková velikost britského stavebního trhu, ale zejm. skutečnost, že dle analýz chybí v Británii obrovské množství bytů. Zejména v osmimilionové oblasti širšího Londýna pak stavební ruch, týkající se především komerčních a rezidenčních budov, neustává i bez státní podpory. V Británii rovněž narůstá poptávka po montovaných stavbách.  Specifickou oblastí příležitostí ve stavebnictví je pak sektor dopravní infrastruktury, ve které je realizována či připravována řada projektů. Největší projekt, "Hight Speed II", usiluje o vybudování 335 mílí dlouhého vysokorychlostního železničního propojení mezi Londýnem, Birminghamem, Manchesterem, Sheffieldem a Leedsem. Cena projektu je plánována na 55 miliard liber, realizován má být vládou založenou společností "High Speed Two (HS2) Ltd", výstavba má začít v roce 2017, trať do Birminghamu zprovozněna 2026 a celý koridor by měl být dokončen v roce 2030. Připravovány jsou též projekty rozšíření letišť Heathrow a Stanstead, ve stádiu realizace již je rozsáhlý projekt Crossrail - modernizace a dostavba železnice v oblasti Londýna. 

Další možnosti pro zvýšení českého exportu do UK jsou následující:

    • outsourcing dodávek zboží a služeb od britských firem;
    • rozvoj ekonomické spolupráce mezi regiony v ČR a UK (využití strukturálních zdrojů EU)

Aktuální sektorové příležitosti pro Velkou Británii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Aktuální tendry a projekty ve Velké Británii

Aktuální poptávky ve Velké Británii

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zdroje:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: