Velká Británie: Společnost BP k výhledu světové energetiky

25. 2. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Velká Británie: Společnost BP k výhledu světové energetiky Dne 10. února 2016 představila v Londýně společnost BP plc. (dříve British Petroleum) svoji zprávu o výhledu světové energetiky v příštích dvaceti letech. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími energetický vývoj jsou pomalejší hospodářský růst Číny a na něj navázaný pokles spotřeby energie v energeticky náročných průmyslových odvětvích, růst těžby z břidlic v USA a v Číně a snižující se ceny obnovitelných zdrojů energie.

Celosvětová spotřeba energie nadále poroste. Do roku 2035 se zvýší o 34 %, nicméně většina z tohoto nárůstu připadne na rozvíjející se ekonomiky, zatímco poptávka po energii v zemích OECD téměř neporoste. Globální meziroční růst spotřeby energie však zpomalil na 1,4 %, přičemž tato úroveň by měla pokračovat i v následujících 15 až 20 letech. Průměrný růst spotřeby energií za poslední desetiletí činil +2,3 %.

Poptávka po energii v Číně se postupně vyvažuje. Podíl Číny na celkové spotřebě světové energie klesá, ještě před deseti lety činil 60 %, nyní tato země spotřebovává 30 % globálně produkované energie. Nejdůležitějšími palivy globálně zůstávají i nadále paliva fosilní, které pokrývají energetickou poptávku z 80 % (ještě v roce 2014 pokrývaly tuto poptávku z 86 %).

Ropa

Celosvětová poptávka po ropě roste každoročně o zhruba 20 milionů barelů denně (Mb/d). Většina růstu poptávky pochází z rozvíjejících se ekonomik. Čína a Indie se dosud podílely na růstu poptávky z více než poloviny. Naproti tomu spotřeba ropy v zemích OECD klesla o 5 Mb/d. Růst světové spotřeby ropy je způsoben růstem spotřeby v dopravě a průmyslu. Samotná doprava se na růstu spotřeby podílela ze dvou třetin. Ve vyspělých zemích poptávka více méně stagnuje jednak v důsledku implementace úsporných technologií, ale také v důsledku pomalého hospodářského růstu.

Veškerý nárůst těžby ze zemí mimo OPEC pochází z amerického kontinentu – z USA, Brazílie a Kanady. OPEC si nadále udržuje svůj 40% podíl na trhu. Díky těžbě z břidlic se snižuje závislost severní Ameriky na dovozu ropy, během několika let se dá čekat, že se region stane naprosto soběstačným. Naproti tomu Asie se stává stále více závislou na dovozu ropy. Růst tohoto importu tvoří prakticky veškerý nárůst dovozu ropy celosvětové a tento trend bude pokračovat.

Zemní plyn

Poptávka po zemním plynu vzrostla oproti minulému roku o 1,8 %. Většina zvyšující se poptávky je z rozvíjejících se ekonomik. Čína a Indie se na růstu poptávky podílejí 30 %, Střední východ pak 20 %. U rozvíjejících se ekonomik pramení vyšší poptávka po plynu jak ze sektoru výroby elektřiny, tak z průmyslového sektoru. Naproti tomu v zemích OECD generuje vyšší poptávku po zemním plynu hlavně sektor výroby energií.

Celosvětová produkce zemního plynu vzrostla a rovnoměrně se na tom podílel jak růst konvenční produkce, tak růst produkce břidlicového plynu. Oproti minulému roku vzrostla produkce břidlicového plynu o 5,6 % a očekává se, že do roku 2035 se bude břidlicový plyn na celkové produkci zemního plynu podílet 25 % oproti současným 10 %.

V první polovině roku pocházela většina nárůstu produkce břidlicového plynu z USA. Ve druhé polovině však začala významně narůstat produkce břidlicového plynu v Číně. Očekává se, že do roku 2035 se bude Čína na růstu produkce břidlicového plynu podílet nejvíce.

Uhlí

V minulém roce výrazně zpomalil nárůst celosvětové spotřeby uhlí, spotřeba vzrostla o 0,5 %, což je mnohem méně než průměrný růst 3 %, který byl každoročně zaznamenán v předchozích dvaceti letech.

Pokles růstu spotřeby uhlí byl zapříčiněn hlavně změnou trendu poptávky po uhlí v Číně. Oproti minulému roku vzrostla v Číně poptávka po uhlí pouze o 0,2 %, což je mimořádně nízký růst v porovnání s průměrným ročním růstem 8 % za období 2000–2014. Tato změna odráží i vývoj v čínském energetickém mixu. I přes pokles v poptávce zůstává Čína stále největším spotřebitelem uhlí na světě, odebírá téměř polovinu světové produkce uhlí.

Výrazně vzrostla spotřeba uhlí v Indii a to o 435 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe), Indie tak předstihla ve spotřebě uhlí Spojené státy a stala se druhým největším spotřebitelem uhlí na světě.

Do budoucna se očekává, že poptávka po uhlí v USA a Evropě klesne až o 50 %, a to v návaznosti na přísnou legislativu chránící životní prostředí, nižší cenu obnovitelných zdrojů a také díky dostatečnému přísunu zemního plynu.

Jaderná energie

Celosvětová jaderná produkce vzrostla za minulý rok o 1,9 % a podobný meziroční růst je předpovídán i do budoucna v následujících letech. Velký nárůst zaznamenala jaderná produkce v Číně (11,2 %), kde bude každé tři měsíce v následujících dvaceti letech zahájena výstavba nového jaderného reaktoru.

Naproti tomu v zemích EU a v Severní Americe došlo k výraznému poklesu (29 % v EU a 13 % v Severní Americe), který byl způsoben hlavně vyřazením starých jaderných elektráren. EU postupně ztrácí expertní kapacity v oblasti výstavby jaderných reaktorů, zatímco Čína je velmi rychle buduje. Během příštích pěti let by měla být v Japonsku postupně obnovena činnost jaderných reaktorů, které by měly v roce 2020 dosáhnout úrovně 60 % produkce z roku 2010.

Hydroenergie

Celosvětová produkce energie z vodních zdrojů vzrostla za minulý rok o 1,8 %. Minulý rok je koncem období nezvyklého růstu výroby hydroenergie v Číně. Dříve rostla výroba hydroenergie o více než 10 % za rok, minulý rok však pouze o 1,7 %. Brazílie se v minulém roce stala druhým největším výrobcem hydroenergie a překonala tak Kanadu.

Další obnovitelné zdroje

S růstem 6,6 % za rok se obnovitelné zdroje stanou nejrychleji posilujícím zdrojem energie. Obnovitelné zdroje se na nárůstu produkce energie podílejí z jedné třetiny, do roku 2035 by tak jejich podíl na výrobě elektřiny měl vzrůst na 16 %. Rychlý nárůst obnovitelných zdrojů je také zapříčiněn výrazným snížením cen. V následujících dvaceti letech se očekává pokračování tohoto trendu, zejména pokud jde o solární panely, které budou mít zároveň mnohem vyšší účinnost než v současnosti.

Emise

Vzhledem ke všem zmíněným trendům se očekává, že růst uhlíkových emisí se zpomalí o více než polovinu vůči průměru za posledních 20 let, z 2,1 % za rok klesne na 0,9 % za rok. Růst světového HDP bude nyní pomalejší, než je historický trend. V příštích letech lze očekávat, že růst uhlíkových emisí přestane být přímo úměrný růstu světového HDP, jako tomu bylo v uplynulém období.

Perspektivy světové energetiky, které pravidelně zveřejňuje společnost BP, jsou velmi sledovanou událostí. Analytici a komentátoři trendy úzce sledují, protože mají přesah do řady průmyslových odvětví. Pro české exportéry může být velmi zajímavý trend růstu v oblasti obnovitelných zdrojů.

Pokud jde o možnou novou výstavbu jaderných reaktorů v Evropě, je nezbytné zachovat si expertní kapacity mezi výrobci. České společnosti mají v tomto směru ještě stále značné zkušenosti a nabízejí produkty využitelné na dalších trzích, určitě by neměly přehlédnout vývoj v Číně. Co se týká celkového hospodářského vývoje, ani tento energetický výhled nezastírá, že v následujících letech nelze očekávat rostoucí trend.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek