Velká Británie: Vztahy země s EU

19. 1. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

European Commission Representation in the UK
Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU
Head of Representation: Jacqueline Minor
Tel: 020 7973 1992
Fax: 020 7973 1900
E-mail: Jacqueline.minor@ec.europa.eu 
Web: ec.europa.eu/unitedkingdom/, ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_london/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Co se týká obchodu zboží a služeb, zůstává Evropská unie hlavním obchodním partnerem UK. Podíl EU na britském dovozu a vývozu se nicméně za poslední desetiletí snížil. V roce 2015 bylo 47 % britského zboží a služeb exportováno do EU (pro srovnání v roce 2006 to bylo 62%).

Členství UK v EU má vliv na britskou ekonomiku v mnoha ohledech. Nejdůležitější účinky vznikají prostřednictvím jednotného trhu (Single Market), programu ekonomické integrace. Dopad EU se ale projevuje také v jiných oblastech. EU má výlučnou pravomoc sjednávat obchodní a investiční dohody se zeměmi mimo Unii, byla zavedena celní unie se společným vnějším celním sazebníkem na dovážené zboží. Členství také velmi ovlivňuje obchodní vztahy UK s nečlenskými státy a má též na UK daňové důsledky, jehož výsledkem jsou příspěvky do rozpočtu EU. Stejně jako u ostatních členských států, je hrubý příspěvek UK do rozpočtu EU funkcí příjmů z DPH, hrubého národního důchodu (HNP), cla a produkce cukru. Jedinečně mezi členskými státy těží UK od roku 1985 ze slevy na svém příspěvku do rozpočtu EU. Ta se vypočítá podle vzorce, který sníží čistý příspěvek UK na 66 %.

Více informací o obchodních vztazích s EU.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V programu Evropské kohezní politiky pro období 2014-2020 je zakotvena pomoc pro Severní Irsko a to pomocí těchto nástrojů:

  • Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) – Program investic pro růst a pracovní místa. Tento program pravděpodobně započne v létě 2015. Z ERDF bude uvolněno přibližně 72 milionů GBP na podporu podnikání, pomocí investic.
  • Evropský sociální fond (ESF) – Program zacílený na zvyšování sociálního začlenění, snižování ekonomické neaktivity a boj s chudobou. Tři definované prioritní skupiny činností v rámci programu jsou 1) Podpora zaměstnanosti a pracovní mobility, 2) Podpora sociálního začlenění a 3) Investice do vzdělávání, rozvoje schopností a celoživotního vzdělávání. Předpokládané finanční zdroje jsou 457,5 milionů Eur.
  • Mírový program IV (Peace IV), Evropská územní spolupráce. Program zaměřený na podporu usmíření, zaměřený na podporu sdíleného vzdělávání, dětí a mládeže, sdílených prostor a služeb a budování dobrých vztahů na lokální úrovni. V rámci programu bude operováno s rozpočtem 229 milionů Eur. Program bude zahájen v průběhu jara 2015.
  • Interreg VA program, Evropská územní spolupráce. Jeden z šedesáti programů v rámci EU pro podporu přeshraniční spolupráce, příspěvek ERDF do tohoto programu je 240 milionů Eur.
  • Program rozvoje venkova (RDP) v rámci druhého pilíře Společné zemědělské politiky. Priority tohoto programu jsou rozvoj venkova, udržitelný management regionálních přírodních zdrojů a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Celkový rozpočet programu byl schválen na částku 623 milionů GBP, z čehož 186,5 milionů bude pocházet z evropských zdrojů, zbytek ze zdrojů Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, které navíc přislíbilo přidělení dalších 250 milionů GBP na financování Schéma zlepšení farmářského podnikání.
  • Účast na programech UK rybolovu pod hlavičkou Společné rybolovné politiky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: