Velké brazilské společnosti nejvíce investovaly v ICT do bezpečnosti a síťových řešení

2. 1. 2015

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 31.12.2014
  • Zdroj: Convergência Digital

Společnosti působící v Brazílii nejsou moc zkušené s využíváním ICT. To je jeden z výsledků studie Brazílie IT Snapshot 2014, který zahrnoval 211 společností s příjmy nad 100 mil. BRL v Brazílii a mapoval stupeň využití ICT ve velkých brazilských společnostech. Již druhou edici studie vypracovali společnosti PromonLogicalis a Intel. Studie se zaměřila na čtyři témata: mobilita, cloud computing, bezpečnost informací a kontinuitu podnikání.ilustrační foto

Oproti roku 2013 došlo k podstatné změně v profilu investic do informačních a komunikačních technologií v Brazílii. V letošním roce se nejvíce investovalo do bezpečnosti (25 %) a do sítí (20 %), zatímco datová centra a aplikace/software, které v loňském roce dosáhly úrovně nad 40 %, se v letošním roce umístily až na třetí pozici (19 %). Studie ukazuje, že v 61 % společností se na rozhodování ohledně investic do ICT podílí více oddělení (nikoliv pouze IT oddělení).

Z průzkumu vyplývá, že záměrem společností je posílit ICT a zvýšit investice do tohoto segmentu. V letošním roce by mělo dojít k nárůstu investic do ICT o 14 % v porovnání s rokem 2013.  Z dotazovaných společností jich 49 % odpovědělo, že použijí více prostředků než v loňském roce, a to zejména v obchodu a službách.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Brazílii.

Tisknout Vaše hodnocení: