Venezuela: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Venezuela

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR

27 956

20 881

13 329

11 427

7 060

Dovoz do ČR

6 491

1 646

864

6 713

1 774

Obrat

34 447

22 527

14 193

18 140

8 834

Saldo

21 465

19 235

12 465

4 714

5 286

Údaje jsou v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz do ČR za rok 2015:

 • Nápoje lihové
 • Reaktory, kotle
 • Ovoce, ořechy
 • Optické přístroje
 • Textilní výrobky
 • Kožené výrobky
 • Součástky na letadla
 • Hračky
 • Oděvní doplňky
 • Přístroje pro el. záznamy zvuku

Vývoz z ČR za rok 2015:

 • Přístroje pro el. záznamy zvuku
 • Plastové výrobky
 • Reaktory, kotĺe
 • Součástky na letadla
 • Netkané textílie
 • Farmaceutické výrobky
 • Papír, papírové výrobky
 • Chemické organické výrobky
 • Nábytek, lůžkoviny
 • Sklo, skleněné výrobky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky ve Venezuele neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 25. 10. 1983
 • Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 3. 11.1988
 • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót, č. j.448/1991 Sb., z 11. 7. 1991
 • Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a vzájemné ochraně investic, č. 99/1998 Sb., podepsána v Caracasu dne 27. 4. 1995, v platnost vstoupila 23. 7. 1996
 • Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmu a majetku, č. 6/1998 Sb. podepsána v Praze dne 26. 4. 1996, v platnost vstoupila 12. 11. 1997.
 • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela, č. 128/2004 Sb. mezinárodních smluv, Praha ze 4. 11. 2002

Rozpracované smlouvy:

 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a Venezuely, první expertní jednání mezi oběma ministerstvy proběhlo v březnu 2006.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Venezuelou žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce, ani žádné v dohledné době neplánuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: