Venezuela: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba).
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Venezuela

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR

14 115 13 376 11 505 7 017

5 344

Dovoz do ČR

1 283 859 6 391 1 768

3 401

Obrat

15 399 14 235 17 896 8 785

8 745

Saldo

12 832 12 517 5 114 5 248

1 943

Údaje jsou v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR za rok 2016:

Kód HS4 Zboží Množství (kg) Hodnota (tis. USD)
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 108 326 1 967
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 2 157 702
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 27 572 373
8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj 9 001 226
8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 200 200
8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,‹1000V;konekt.pro opt.vlákna 5 038 177
3002 Krev lidská živočišná antisera látky očkovací 291 146
2939 Alkaloidy rostlinné soli estery deriváty aj 50 143
8432 Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap 23 610 122
9032 Přístroje regulační kontrolní automatické 142 117

 

Dovoz do ČR za rok 2016:

Kód HS4 Zboží Množství (kg) Hodnota (tis. USD)
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 236 691 2 981
2939 Alkaloidy rostlinné soli estery deriváty aj 50 149
3102 Hnojiva minerální chemická dusíkatá 503 100 126
801 Ořechy kokosové para akužové čerstvé sušené 4 520 40
1202 Oříšky arašídové nepražené jinak neupravené 9 250 13
1207 Semena plody olejnaté ostatní i drcené 4 000 9
2905 Alkoholy acyklické deriváty 24 032 7
2713 Koks živice petrolejové aj zbytky olejů 23 360 5
6815 Výrobky z kamene aj hmot nerostných jn 2 000 4
8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů 132 2

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistické informace týkající vzájemné výměny v oblasti služeb včetně její struktury nejsou k dispozici. V podstatě lze konstatovat, že k vzájemné výměně v oblasti služeb přispívá zatím pouze individuální cestovní ruch. Potenciál se týká případných českých investic v oblasti pohostinství a turistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné společné podniky ve Venezuele neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled bilaterálních dohod:

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 25. 10. 1983
  • Základní dohoda o technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Venezuelské republiky z 3. 11.1988
  • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót, č. j.448/1991 Sb., z 11. 7. 1991
  • Dohoda mezi ČR a Venezuelou o podpoře a vzájemné ochraně investic, č. 99/1998 Sb., podepsána v Caracasu dne 27. 4. 1995, v platnost vstoupila 23. 7. 1996
  • Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmu a majetku, č. 6/1998 Sb. podepsána v Praze dne 26. 4. 1996, v platnost vstoupila 12. 11. 1997.
  • Memorandum o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela, č. 128/2004 Sb. mezinárodních smluv, Praha ze 4. 11. 2002

Rozpracované smlouvy:

  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy životního prostředí ČR a Venezuely, první expertní jednání mezi oběma ministerstvy proběhlo v březnu 2006.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Venezuelou žádné rozpracované ani dokončené projekty rozvojové spolupráce, ani žádné v dohledné době neplánuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: