Venezuela: Vztahy země s EU

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba).
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ve Venezuele se nachází akreditovaná Delegace Evropské unie a rezidentní velvyslanectví Belgie, Francie, Itálie, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Španělska a Velké Británie.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemné vztahy mezi EU a Venezuelou nemají žádný bilaterální právní rámec. V roce 2012 se země stala plným členem MERCOSUR a vstoupila tak do sjednávacího procesu Asociační dohody EU-MERCOSUR.

EU je pro Venezuelu 4. nejdůležitějším obchodním partnerem s objemem 7,178 mld. EUR za rok 2014. Nejvýraznější položkou dovozu do EU je ropa a její deriváty, do Venezuely se naopak dováží strojírenská zařízení, dopravní prostředky, produkce chemického průmyslu a zemědělské výrobky.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Oblast spolupráce na bilaterální úrovni je založena na memorandu o porozumění z r. 2009, které coby prioritní vytyčilo tyto oblasti: 

  • modernizace
  • diverzifikace ekonomiky

Na období let 2007-2013 alokovala EU Venezuele 40 miliónů EUR.

Nejúspěšnějších výsledků dosáhla podpora pozemkového registru (CARCAVEN projekt) a projekt proti obchodování s drogami (DROGASTOP).

Do geografických programů mohou zainteresované subjekty vstoupit prostřednictvím výběrových řízení publikovaných Delegací Evropské unie ve Venezuele. Do tematických programů DCI je možné vstupovat i přes výběrová řízení publikovaná na EuropeAid.

Vedle výše uvedené spolupráce se Venezuely týkají i regionální programy s širším záběrem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: