Veřejné stavební zakázky: Měsíční objem v květnu vyhlášených investic má poprvé kladnou bilanci

27. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V prvních pěti měsících roku 2017 zadali veřejní investoři konkrétním stavebním firmám 1933 zakázek v hodnotě 43,9 miliardy korun, což meziročně představuje třetinový nárůst počtu a dvoutřetinový nárůst objemu.

Za měsíc květen bylo dále vyhlášeno 150 soutěží na stavební práce v celkové hodnotě 14,3 miliardy korun a za tento rok je to vůbec poprvé, kdy má měsíční aktivita investorů v přípravě nových investic z hlediska objemu meziročně kladnou bilanci. Významnou měrou k tomuto výsledku přispěly tři velké železniční infrastrukturní zakázky. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci května 2017.

V květnu letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno celkem 150 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 14,3 miliardy korun, což sice v meziročním srovnání představuje poloviční (52,2 procenta) pokles počtu vypsaných soutěží, avšak zároveň se jedná o dvoupětinový (38,1 procenta) nárůst hodnoty stavebních investic. Vůbec poprvé tak v letošním roce vykazuje měsíční objem ohlášených výběrových řízení oproti minulému roku kladnou bilanci.

Největší výběrové řízení měsíce května v hodnotě 6,24 miliardy korun vypsala Správa železniční dopravní cesty na modernizaci trati Sudoměřice–Votice. „Objem veřejných stavebních zakázek vyhlášených v květnu téměř dosáhl objemu veřejných zakázek za celé slabé první čtvrtletí. Mírné oživení na trhu je znát, ale není čas jásat předčasně, srovnáváme s rokem 2016, který byl v posledních letech úplně tím nejslabším,“ říká Michal Jurka, prezident Skanska Česká republika a Slovensko.

Za prvních pět měsíců roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 795 soutěží v celkové hodnotě 44,2 miliardy korun. To oproti srovnatelnému období loňského roku představuje bezmála poloviční (45,6 procenta) pokles počtu a čtrnáctiprocentní pokles objemu vypsaných výběrových řízení. Zatímco pokles počtu výběrových řízení zůstává již několik měsíců na stejné úrovni, objem investic se pozvolna začíná blížit loňským hodnotám. Velkou měrou se na tomto stavu podílí 7 velkých infrastrukturních zakázek Správy železniční dopravní cesty v souhrnné hodnotě 11,8 miliardy korun, přičemž 3 z nich byly vyhlášeny právě v květnu.

„Květnový nárůst vypsaných výběrových řízení prozatím potvrzuje předpovědi, že před volbami se výrazně projeví snaha nastartovat v oblasti veřejných stavebních zakázek co nejvíce projektů. Po velmi slabém začátku roku ovšem půjde jen o další z výkyvů z jednoho extrému do druhého, které v posledních letech svými důsledky celý sektor negativně ovlivňují,“ komentuje aktuální vývoj Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika.

„Podle mého názoru bude rok 2017 ve znamení růstu stavební výroby oproti roku 2016, a ne pouze symbolickému, protože základna pro porovnání z roku 2016 je velmi nízká. Navíc, díky levným finančním prostředkům a s tím souvisejícímu apetitu investorů a rozjezdem celé řady projektů v dopravní infrastruktuře, dochází ke skutečnému oživení a trh se začíná dostávat do problému s nedostatečnými výrobními kapacitami. Těžit z této situace budou firmy, které si udržely klíčové odbornosti a dokáží efektivně pracovat se svými zdroji a budou spolupracovat na zakázkách, kde není rozhodující pouze cena,“ predikuje Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2016 až 2017

Stavební zakázky Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 809 Ç +20,0 28 064 Ç +4,0
2. čtvrtletí 984 Ç +33,3 34 047 Ç +31,6
3. čtvrtletí 900 Ç +84,0 100 649 Ç +462,8
4. čtvrtletí 334 È -22,0 11 000 È -54,0
Rok 3 027 Ç +30,0 173 759 Ç +83,6
2017 1. čtvrtletí 477 È -41,0 18 878 È -32,7
Leden až květen 795 È -45,6 44 170 È -14,0

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním stavebním firmám 15 procent, což představuje 7 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 2,9 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 2,2 miliardy korun, což je přibližně o čtvrtinu (25 procent) nižší hodnota, než jaká byla při oznámení výběrového řízení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 39,5 miliardy korun. „Propad v objemu vyhlášených výběrových řízení ještě více vyhrocuje cenový boj a stavební firmy se v něm doslova zoufale snaží získat něco i z toho malého počtu vypsaných zakázek. Tato situace může negativně ovlivnit investiční i personální politiku firem,“ říká Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ.

Konkrétním dodavatelům bylo v období od ledna do května roku 2017 zadáno 1933 stavebních zakázek v celkové hodnotě 43,9 miliardy korun. To v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání významný nárůst o 31,3, respektive 62,6 procenta. Toto meziroční srovnání je však silně ovlivněno nízkou srovnávací základnou minulého roku, která pro objem činí 27 miliard korun, na rozdíl od stejného období roku 2015, kdy hodnota ukončených soutěží dosahovala 41,9 miliardy korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

„Myslím, že realita posledních měsíců jasně ukázala, že EIA není brzdou českého stavebnictví. A to i přesto, že se jedná asi o nejskloňovanější zkratku spojovanou právě s povolovacím procesem. Aplikace nové legislativy z roku 2015 odhalila řadu jiných klíčových faktorů, které stojí za zdržením velkých staveb. Navíc, v Poslanecké sněmovně v těchto dnech prošla naše novela zákona EIA. Ta snižuje počet záměrů, které procesem EIA budou muset projít, zkracuje délku samotného procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, a to na standard srovnatelný se západoevropskými státy. Troufám si říct, že novela zákona EIA, spolu s novelou stavebního zákona, který zavádí koordinované řízení, nepochybně výrazně zkrátí a zrychlí přípravu a realizaci projektů v ČR,“ tvrdí Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2016 až 2017

Stavební zakázky Počet Hodnota
Počet Meziroční změna v % mil. Kč Meziroční změna v %
2016 1. čtvrtletí 693 È -36,2 13 015 È -39,0
2. čtvrtletí 1 208 È -23,7 20 811 È -40,1
3. čtvrtletí 1 389 È -26,5 25 455 È -31,0
4. čtvrtletí 979 È -34,6 18 902 È -13,2
Rok 4 269 È -29,5 78 183 È -31,9
2017 1. čtvrtletí 1 196 Ç +72,6 24 865 Ç +91,1
Leden až květen 1 933 Ç +31,3 43 874 Ç +62,6

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research, s.r.o.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek