Veřejné zakázky: Do prvního října postupují zadavatelé dle stávajícího zákona

6. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - Veřejné zakázky: Do prvního října postupují zadavatelé dle stávajícího zákona Ve Sbírce zákonů byl dne 29. 6. 2016 publikován zákon č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce. To tedy znamená, že zákon nabývá účinnosti 1. 10. 2016.

Postup zadavatele je tak i nadále, tj. po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, regulován zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Tento stav potrvá až do nabytí účinnosti nového zákona (č. 134/2016 Sb.) dne 1.  října 2016.

Zadavatelé tedy do 1. 10. 2016 budou zahajovat zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle této právní úpravy také zahájená zadávací řízení dokončí. Účinnost nového zákona je stanovena až od 1. 10. 2016 z toho důvodu, aby zadavatelé a dodavatelé měli dostatečný prostor na seznámení se s novou úpravou.

Povinnost postupovat v zadávacích řízení do 1. 10. 2016 podle dnes účinného zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se vztahuje také na veřejné zakázky, které jsou spolufinancované z evropských fondů.

Celé znění stanoviska naleznete na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

V případě nejasností či dotazů je vám k dispozici:
Odbor práva veřejných zakázek a koncesí
Tel: + 420 234 154 045, e-mail: opvzk@mmr.cz 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek