Veřejné zakázky: Dodavatelům pomůže sebevědomí a rychlá akce

19. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pokud se dodavatelé domnívají, že podmínky byly pro někoho nastaveny a bylo to dopředu domluvené, měli by se bránit. A to už ve chvíli, kdy dostanou do ruky zadávací dokumentaci. To je ten okamžik, kdy musí začít bojovat, říká o možnostech firem bránit se veřejným zakázkám ušitým na míru Lucie Žilková, právnička společnosti Otidea.

Na co si firmy a podnikatelé stěžují nejvíce? Co jim nejvíce otravuje život?
Nejvíce si stěžují na složitost zadávacích podmínek. Často se setkáváme s tím, že dodavatelé nerozumí tomu, co po nich zadavatelé chtějí, případně z jakého důvodu po nich požadují některé dokumenty. Dalším problémem je, že dodavatelé nerozumí tomu, proč byli vyloučeni ze zadávacího řízení, a nevědí, jak se proti tomu bránit, případně zda se vůbec bránit mohou a jestli to má smysl.

Problémem jsou nízké nabídkové ceny. I podle průzkumu Otidea bylo přes 80 % dodavatelů přítomno u zakázky, kterou vyhrála nabídka s mimořádně nízkou cenou. Jak si to vysvětlujete?
Problém je na jedné straně u zadavatelů, kteří se z nějakého důvodu bojí připravit kvalitní podmínky tak, aby nesoutěžili pouze na cenu, ale zohlednili i jiná kritéria. A samozřejmě problém je i u dodavatelů, kteří pokud chtějí být konkurenceschopní, musí jednoduše dávat nízké až mimořádně nízké ceny. Největší problém pak podle mého názoru vzniká pro malé a střední firmy, které tento trend nemohou dlouhodobě ustát.

Jak s tím lze bojovat? Jak se může dodavatel bránit proti mimořádně nízké ceně konkurence?
Dodavatelé by v první řadě, tedy pokud se chtějí bránit a mají pocit, že konkurence dala velmi nízkou cenu, měli požádat o nahlédnutí do dokumentace k veřejné zakázce. Existují konkrétní dokumenty, do kterých mají právo nahlížet, a pokud nahlédnou do zprávy o posouzení a hodnocení, tak se dozvědí, jestli zadavatel posuzoval otázku mimořádně nízké nabídkové ceny. A pokud ano, tak jakým způsobem. Pokud zjistí, že to zadavatel neudělal, mohou podat námitky.

Z průzkumu také vyšlo, že celých 95 % firem se stále setkává se zakázkami ušitými na míru. To je alarmující. Jak lze změnit tuto praxi?
To číslo je sice stále vysoké, ale situace se zlepšuje, a to především díky transparentní novele, která vedla k tomu, že se uveřejňuje velké množství informací – myslím si, že v tuto chvíli už se ani více informací zveřejnit nedá. Na druhé straně je to velmi nepřehledné. Z velké části si dodavatelé myslí, že zakázka byla ušitá na míru, z toho důvodu, že nevyhráli a nevědí proč. Například zákonná podmínka zrušit výběrové řízení při jedné podané nabídce určitě nepřispěla k tomu, aby se firmy například nedomlouvaly mezi sebou a nepodávaly dvě nabídky.

Jak se proti tomu mohou firmy bránit?
Pokud se dodavatelé domnívají, že podmínky byly pro někoho nastaveny a bylo to dopředu domluvené, měli by se bránit. A to už ve chvíli, kdy dostanou do ruky zadávací dokumentaci a nelíbí se jim podmínky. To je ten
okamžik, kdy musí začít bojovat.

Kdy se dodavateli vyplatí podat návrh Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?
Podmínkou je, že dodavatel musí námitky nejdříve podat k zadavateli, a až pak se může bránit u ÚOHS. Pokud to dodavatel neudělá, nebude se úřad takovým návrhem zabývat. Je také nutné mít návrhy kvalitně zpracované, včetně důkazů a argumentací zákona, případně rozhodovací praxe. Prostě je nutné tam toho napsat co nejvíce. Bohužel mám pocit, že dnes někteří dodavatelé používají návrh k úřadu jako nekalý soutěžní blok.

Setkala jste se s takovým postupem?
Ano, mám konkrétní příklad z praxe, kdy firma podáním návrhu k úřadu zablokovala probíhající soutěž, ale protože byla aktuálně poskytovatelem služby, o kterou se soutěžilo, zajistila si tím její prodloužení.

Pomůže v tom novela zákona o veřejných zakázkách, která by měla začít platit odledna 2015?
Řekla bych, že zásadně. Pokud projde v současné podobě, měla by být skládaná kauce u ÚOHS vyšší a zároveň by se část kauce stala příjmem do státního rozpočtu. O tuto část by byla kauce zkrácená i v případě, že by byl návrh stažen zpět. Jde vlastně o formu poplatku za řízení před úřadem.

Jak se konkrétně kauce navýší?
Horní hranice kauce by měla narůst ze dvou na deset milionů. Její krácení se zvažuje v rozsahu pěti až patnácti procent.

Častý problém je, že zadavatel poptává zboží, které vyrábí jen jedna společnost. Soutěž se pak musí opakovat, vše se prodlužuje s nejasným výsledkem. Co stím?
Toto je třeba rozdělit do dvou problémů. První nastává ve chvíli, kdy zadavatel chce konkrétní plnění, například konkrétní počítač. Pokud je to běžný počítač na trhu, je takový požadavek ze strany zadavatele neoprávněný. Nemůže si diktovat, že chce konkrétní plnění, ale musí stanovit minimální parametry. Pochopitelně tyto minimální parametry nesmí odpovídat jednomu jedinému počítači. Druhá situace nastává, pokud chce zadavatel poptávat plnění, které na trhu skutečně existuje jen jedno. Pak tuto možnost má, ale musí postupovat tzv. jednacím řízením bez uveřejnění. Pokud bychom brali jako relevantní trh pouze Českou republiku, tak takovou možnost nemá. A protože nemůže obdržet pouze jednu nabídku, dostává se tady zadavatel do bludného kruhu rušení a vyhlašování poptávky. To by měla novela zákona odstranit.

Jak se dodavatel může bránit, když poněm chce zadavatel něco, co mu zákon neumožňuje? Například originály dokladů?
Opět je zásadní začít to řešit včas, tedy ve chvíli, kdy dodavatel obdrží zadávací podmínky. Nelze to řešit ve chvíli, kdy podá nabídku a zadavatel ho vyzve k doplnění nějaké kvalifikace nebo nějakého dokumentu. To už je pozdě. Pokud to napadne včas, může námitkovat, že například daná kvalifikace není k plnění zakázky vůbec potřeba. Pak se dodavatel může domáhat změny zadávacích podmínek. Dodavatelé se také mohou setkat s tím, že zadavatel chce originály dokladů, které přitom chtít nesmí. V tu chvíli může podat dodavatel námitky, a pokud mu zadavatel nevyhoví, je jedinou možností podat návrh směrem k ÚOHS. Ten bych doporučila podat vždy, protože zadavatel na to jednoduše nemá právo.

Častým příkladem je požadavek položkového rozpočtu…
Ano, setkáváme se s tím, že zadavatelé chtějí rozpoložkovat něco, co se takto rozdělit nedá nebo je to běžně dodáváno v kompletu a rozpoložkování tak nemá smysl. Dodavatel je v této situaci v roli odborníka a měl by říci, že to takto nejde.

ŽilkováMgr. Lucie Žilková

Na pozici právničky ve společnosti OTIDEA, a. s., pracuje již tři roky. Zabývá se komplexní právní agendou v oblasti veřejných zakázek, zaměřuje se na poskytování poradenství dodavatelům. Aktivně přednáší a školí dodavatele i zadavatele. OTIDEA je poradenská společnost, která se zaměřuje na administraci, audit a vzdělávání v oblasti veřejných zakázek.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miroslav Honsů

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek