VIETNAM: HCMC usiluje o investice do projektů nakládání s odpady

28. 11. 2017

  • Země: VN - Vietnam
  • Datum zveřejnění: 28.11.2017

Podle Lidového výboru Hočiminova města je jednou z  největších výzev současnosi nalezení účinného způsobu nakládání s pevným odpadem, jehož objem se exponenciálně zvyšuje. V současnosti město denně produkuje 8 700 tun pevného odpadu; 76 % z tohoto množství je uloženo na skládky, 14,7 % je přeměněno na kompost a 9,3 % je spáleno.
Dosavadní nízký stupeň recyklace je přitom důsledkem nedostatku třídění odpadu u zdroje.
Město dále produkuje denně 1 500 až 2 000 tun průmyslových a nebezpečných odpadů a 22 tun nemocničního odpadu.
Při současném nárůstu by se objem průmyslového a nebezpečného odpadu do roku 2030 zvýšil o 1000 tun denně a lékařský odpad by se více, než zdvojnásobil.
Využití nových technologií však nabízí optimistický scénář, kdy obrovské objemy odpadu mohou znamenat potenciálně významný zdroj energie.
Město si stanovilo za cíl snížit podíl skládkovaných odpadů o 50 % do roku 2020 a o 80 % do roku 2025, kdy by odpad měl být zpracováván za použití nových technologií k výrobě elektřiny.

Zdroj: Vietnam News
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: