VIETNAM: Předseda vlády naléhavě vyzývá Ministerstvo plánování a investic, aby změnilo zemi na „nového asijského tygra“

16. 1. 2018

  • Země: VN - Vietnam
  • Datum zveřejnění: 16.01.2018

Předseda vietnamské vlády Nguyen Xuan Phúc požádal ministerstvo plánování a investic, aby nabídlo vládě řešení, která podpoří hospodářský rozvoj a změní Vietnam na "nového asijského tygra".
Stalo se tak na ministerské konferenci k provádění úkolů v roce 2018, kdy premiér naléhal na uvedené ministerstvo, aby pečlivě sledovalo sociálně-ekonomický vývoj a připravilo opatření na splnění cílů růstu v letošním roce.
Ministr plánování a investic Nguyen Chí Dung uvedl, že socioekonomický vývoj v roce 2017 vytvořil impuls pro vstup země do nového období růstu, který bude efektivnější, udržitelný a inkluzívnější.
V roce 2018 se ministerstvo zaměří na tvorbu zákonů, jako je zákon o zvláštních správních a hospodářských jednotkách, novelizaci zákonů o veřejných investicích a podnikání a vytvoření právního rámce pro investiční spolupráci veřejného a soukromého sektoru (Public-Private-Partnership - PPP).
V tomto roce se nicméně očekává, že vietnamské hospodářství bude čelit velkým obtížím díky nejistotám vývoje globální ekonomiky, návratu protekcionismu, změnám klimatu, mezinárodní integraci a čtvrté průmyslové revoluci.
Nicméně příležitostí je vzhledem k úsilí vlády podporovat inovace spojené s průmyslem 4.0 a zvýšit produktivitu a národní konkurenceschopnost mnoho.
Vietnam jako rozvojová země se usilovně snaží snižovat rozdíly s rozvinutými ekonomikami v regionu a ve světě. K dosažení tohoto cíle musí dosahovat ročního tempa růstu HDP nejméně 8-10 %.
V roce 2017 dosáhl Vietnam cílů stanovených pro všech 13 socioekonomických ukazatelů a dosáhl růstu hrubého domácího produktu ve výši 6,81 %, což je více, než plánovaných 6,7 %. V minulém roce též země zaznamenala rekord ve vzniku 127 nových firem.

Zdroj: Vietnam News
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: