Vietnam: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Diplomatické vztahy mezi EU a Vietnamem byly navázány v říjnu 1990 a v současné době je Vietnam jedním z nejvýznamnějších parterů EU v JV Asii. Diplomatická reprezentace EU byla otevřena v Hanoji v roce 1996. Široké spektrum spolupráce je řešeno mezi EU a Vietnamem od politických témat a globálních výzev až po obchod a rozvojovou spolupráci.  Hlavním cílem EU je podpora udržitelného ekonomického rozvoje ve Vietnamu a zlepšení životních podmínek chudých, povzbuzení integrace Vietnamu do světového hospodářství a obchodního systému podporou ekonomických a sociálních reforem, podpora vietnamského přechodu k otevřené společnosti na základě správného vedení, vlády práva a respektu k lidským právům a v neposlední řadě zvýšení profilu EU ve Vietnamu.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Vietnam
24th floor, West wing, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai street, Ba Dinh district, Hanoi
Tel.: +844 3941 0099 Fax: +84 4 39461701
E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

FTA EU - Vietnam

Dne 2. prosince 2015 ministr průmyslu a obchodu Vietnamu Vu Huy Hoang podepsal v Bruselu společně s EU komisařkou pro obchod Cecilií Malmström dokument o oficiálním ukončení rozhovorů o EU – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). Svědky podpisu byl vietnamský premiér Nguyen Tan Dung a předseda EK Jean-Claude Juncker. K podpisu došlo po 14 kolech oficiálních rozhovorů a třech letech intenzivních jednání v roce, kdy EU slaví 25. výročí od navázání diplomatických vztahů. Po tomto oficiálním aktu bude následovat právní prověrka dokumentu a překlad do oficiálních jazyků EU a vietnamštiny. Poté Evropská komise předloží návrh dokumentu Radě ministrů ke schválení a k ratifikaci v Evropském parlamentu. Smlouva by měla vstoupit v platnost počátkem roku 2018.

Smlouva zahrnuje ucelenou škálu okruhů v oblasti obchodu a investic, od pravidel původu a celních záležitostí a sanitárních a fytosanitárních opatření po státní zakázky, práva duševního vlastnictví, právní a institucionální témata a konkurenceschopnost až k ochraně investic a řešení sporů v této oblasti. Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro jeho výrobky jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva, zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky.  Obě strany eliminují přes 99% tarifních linek a pro zbývající budou stanoveny celní kvóty nebo částečná snížení celních tarifů.

Vzájemný obchod a investice

V současné době je EU druhým největším obchodním partnerem Vietnamu. Podle vietnamských statistik vzájemná výměna zboží v roce 2010 dosáhla objemu 17,75 mld. USD, zatímco v roce 2014 dvojnásobek v objemu 32,8 mld. USD a v roce 2015 dokonce objemu 41,4 mld. USD (nárůst o 26%). V roce 2015 vývoz z EU do Vietnamu činil 10,4 mld. USD, dovoz 30,9 mld. USD a obchodní deficit v neprospěch států EU 20,5 mld. USD. Největším vývozcem i dovozcem bylo Německo, které se na vzájemném obchodu EU – Vietnam podílelo 21,6%. ČR byla ve vývozu do Vietnamu na 15. místě mezi státy EU se 77,4 mil. USD, v dovozu na stejném místě s 171,0 mil. USD a podílela se 0,6% na vzájemné výměně zboží mezi EU a Vietnamem.

Podle evropských statistik za rok 2014 činila vzájemná výměna zboží mezi EU a Vietnamem 28,3 mld. EUR, z toho vývoz do Vietnamu 6,2 mld. EUR a dovoz 22,1 mld. EUR.

V polovině roku 2015 28 členských států EU investovalo v zemi celkem 38,4 mld. USD ve více než 2100 projektech; jen v roce 2015 se jednal o objem 1,3 mld. USD, což řadí EU na třetí místo podle objemu přímých zahraničních investic.

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Indikativní víceletý program rozvojové spolupráce EU ve Vietnamu (Multi-annual Indicative Programme for Vietnam 2014–2020/MID) zahrnuje zejména podporu sektoru energetiky a dále posílení vládnutí a úlohy práva v zemi. Celkem bylo na program vyčleněno 400 mil. EUR, z čehož na energetiku půjde 346 mil. EUR (50 mil. EUR přístup k energii v odlehlých oblastech, 256 mil. EUR obnovitelné zdroje energie a zvýšení efektivity, zejména podpora rozpočtu a technická pomoc k zavádění tržních přístupů při aplikaci čisté a efektivní energie, 40 mil. EUR rozvoj infrastruktury). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: