Vision 2050 – dlouhodobá strategie pro Vlámsko

30. 10. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Vlámská vláda připravila program Vision 2050, který identifikuje strategické příležitosti v oblastech nových technologií, digitalizace, logistiky, vzdělaní, zdravotnictví, nízkouhlíkové energetiky, ekologických a nízko-energetických staveb. Vlámsko bude vytvářet pracovní příležitosti pro cizince. Chce zajistit jejich snadnou ekonomickou integraci doplněnou o flexibilizaci trhu práce prostřednictvím celoživotního vzdělávání.

V rámci megatrendu stárnoucí populace chce podpořit také seniory a více přizpůsobit zdravotnictví individuální asistenci díky digitalizaci. Vlámsko se bude zaměřovat na cirkulární ekonomiku, kde bude více využívat recyklovaného materiálu. Vlámská vláda představila strategii rozvoje Vlámska na konci září 2015. K prioritním oblastem rozvoje, bude nyní probíhat další expertní diskuze.

Prioritní oblasti

Pracovní trh a modernizace školství

Podle VISION 2050 se bude vlámská vláda zaměřovat na nové pracovní příležitosti pro cizince prostřednictvím práce se vzděláním, talentem a praxí. Plánuje modernizaci školství, tak aby se cizinci mohli lépe integrovat do ekonomiky. Jedním z významných nástrojů budou programy celoživotního vzdělávání.

Custumizované zdravotnictví

Vlámsko je vhodným místem pro start mladých lidí po dokončení studií, ale s ohledem na megatrend stárnoucí populace bude zdravotnický sektor „custumizován“ s ohledem na společenské potřeby (vzdálená péče robotů a jiných nových technologií), které pomůžou s optimální zdravotní asistencí tak, aby byla dostupná.

Využití oběhové ekonomiky

Vlámsko využívá přírodní zdroje velmi intenzívně. V horizontu 2050 proto bude rozvíjet podmínky pro sběr, třídění a recyklaci odpadu, a přechod na cirkulární ekonomiku, která sebou nese inovační příležitosti pro podnikatele v zemědělském, potravinářském, vodním a výrobním průmyslu a v oblasti poskytování služeb.

Logistika

Vlámsko jako jeden z klíčových logistických „hubů“ Evropy se bude zaměřovat na ekologickou osobní i nákladní dopravu a na větší propojenost a inovaci logistického systému (auta, plavidla, dálnice apod.)

Realizace dodávky energie

Vlámsko investuje do přechodu na nízko-uhlíkový energetický systém (zahrnující skladování obnovitelné energie a další inovace), chce vyvinout infrastrukturu založenou na chytré a propojené energetickou síti; využití budovaných energetických parků; nízko-energetických staveb, apod.).

Vlámsko patří nejen mezi nejrozvinutější regiony na větě, ale také mezi regiony s vysokou hustotou subjektů zaměřených na vysoké technologie, výzkum a inovace. Jako někdejší kolébka průmyslové revoluce má současná vláda ambice být opět o krok před ostatními. Investuje do zvětšení kapacity již tak nejhustější sítě vysokorychlostního internetu na světě a hledá další příležitosti.

Vision 2050 zahrnuje megatrend stárnutí populace a poměrně výrazně staví na fenoménu migrace, jejího zvládnutí a zapojení do ekonomiky vč. její znalostní části. V této oblasti čekají Belgii jako celek velké úkoly. Dnes je Belgie hodnocena (viz nedávná studie OECD) velmi slabě co se týče úspěšnosti integrace cizinců.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek