Vláda schválila aktualizaci Exportní strategie České republiky 2012 – 2020

28. 11. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Vláda schválila aktualizaci Exportní strategie České republiky 2012 – 2020 Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem předložili vládě ke schválení Aktualizaci Exportní strategie České republiky 2012 – 2020.

Aktualizace využívá efektivnějších nástrojů proexportní politiky, precizněji specifikuje cíle a způsoby jejich dosažení, využívá kooperace proexportně zaměřených organizací státu a předpokládá průběžnou komunikaci s firemními reprezentacemi a sociálními partnery.

"Cílem aktualizace je zefektivnit činnost zahraničních ekonomických diplomatů a kanceláří CzechTrade, CzechInvest a Českých center, nastavit pravidla spolupráce proexportních institucí, zatraktivnit nabídku služeb a posílit obchodní oddělení zastupitelských úřadů odborníky zejména v mimoevropských zemích", komentoval aktualizaci ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Jedním z důvodů pro aktualizaci Exportní strategie je doplnění teritoriálního přístupu přístupem oborovým, kdy jsou klíčové trhy určovány na základě zjištěných oborových příležitostí.

Jednotná zahraniční síť je doplňována diplomaty zaměřenými na zemědělství, potravinářství a návazné technologie a také specialisty s působností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Změny se dotknou i pilířů Exportní strategie, aby lépe odpovídaly zaměření aktualizované Exportní strategie a významu, který mají jednotlivé oblasti podpory pro podnikatele:

  • Pilíř 1: Finanční nástroje,
  • Pilíř 2: Informace a rozvoj služeb exportérům,
  • Pilíř 3: Rozvoj obchodních příležitostí.

Aktualizace vychází z Akčního plánu vlády z prosince 2014, z Koncepce zahraniční politiky České republiky a navazuje na Národní inovační strategii a na záměry Průmyslu 4.0.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek