Vláda schválila rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob

28. 8. 2014 | Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti (MS)

motiv článku - Vláda schválila rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob Novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba trestně postižitelná. Doposud byly právnické osoby trestně odpovědné pouze za některé trestné činy, k jejichž postihu zavazovaly Českou republiku zejména mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie.

Nově má být právnická osoba trestně odpovědná za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to zákon výslovně vyloučí.

„Četnost stíhání právnických osob je od účinnosti zákona, tedy od ledna 2012, velmi nízká, a to zejména ve vztahu k množství zjištěných trestných činů. Tím, že rozšíříme okruh trestných činů, pro které bude možné právnickou osobu trestně stíhat, vytvoříme prostor pro efektivnější postih řady negativních společenských jevů, za nimiž stojí nikoliv pouze jednotlivci, ale instituce. Jedná se například o lichvu, poškozování spotřebitele, prostituci, šíření pornografie, týrání zvířat apod.,“ uvedla k důvodům zpřísnění trestní odpovědnosti právnických osob ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Místo dosavadního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, má zákon naopak obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat. Jde především o trestné činy, u kterých jejich spáchání právnickou osobou nepřichází vůbec v úvahu ani ve formě účastenství (opilství, vražda novorozeného dítěte matkou).

Anebo které jsou tak úzce navázány na pachatele-fyzickou osobu, že lze jen obtížně konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo jejím jménem (například vojenské trestné činy).

Návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim půjde následně k projednání do Poslanecké sněmovny. Při hladkém průběhu zbývajícího legislativního procesu by novela mohla nabýt účinnosti v polovině příštího roku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek