Vláda schválila věcný záměr novely zákona o ochraně spotřebitele

18. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem spravedlnosti předložilo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele s cílem posílení zajištění ochrany práv spotřebitelů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem spravedlnosti předložilo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele s cílem posílení zajištění ochrany práv spotřebitelů.

„Uzákonění spotřebitelského práva je nezbytné. Dojde k odstranění roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy, zajištění vyšší míry vymahatelnosti práva a k celkovému posílení právní jistoty,“ upřesnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Největším přínosem novely zákona bude soustředění práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu. Nová úprava bude více přehledná, jasná a srozumitelná. Dojde i ke zvýšení ochrany spotřebitelů v celé řadě oblastí a k posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně.

„Nový zákon by měl zvýšit ochranu spotřebitelů a posílit jejich práva především tam, kde se dnes setkávají s problémy. Měl by být i praktickou pomůckou, kterou spotřebitelé a profesionálové využijí k řešení běžných záležitostí souvisejících s uzavíráním smluv a jejich plněním při každodenním nakupování,“ dodal ministr Havlíček.

Základní cíle zákona o ochraně spotřebitele:

  • zvýšení ochrany spotřebitelů: zejm. v oblasti uzavírání smluv po telefonu (nově budou takové smlouvy pro spotřebitele závazné, až když je podepíše), zakotvení zákazu předem zaškrtnutých políček (spotřebiteli už nebude moci být podsunuto objednání plnění, které si objednat nechce), nové informační povinnosti v případě smluv uzavíraných na dálku elektronickými prostředky, např. povinnost výslovně upozornit spotřebitele, že se objednávkou zavazuje k zaplacení, v rámci úpravy formulářových smluv,
  • zakotvení povinností a sankcí na jednom místě,
  • posílení veřejnoprávní ochrany tam, kde v současné době chybí, ale je potřeba: např. v případě zneužívajících ujednání ve formulářových smlouvách, řádného poskytování předsmluvních informací spotřebitelům, zejména v oblasti elektronického obchodu a prodeje finančních služeb na dálku,
  • odstranění nedostatků v transpozici evropského práva.

Koncentrace spotřebitelských zákonů do jednoho samostatného právního předpisu umožní také pružnou reakci na potřebu implementace nové evropské legislativy, např. v souvislosti s digitálním prostředím, online prodejem, apod.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek