Vláda schválila změny v oblasti podpory elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

24. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Vláda schválila změny v oblasti podpory elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie Vláda schválila změny v nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie. Novela má za cíl zajistit zpětnou výplatu podpor výrobcům elektřiny nebo tepla po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti této podpory s právem Evropské unie.

Nařízení vlády umožňuje operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, a to na základě již vydaných cenových rozhodnutí Evropským regulačním úřadem.

"Vycházíme ze skutečnosti, že právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu účinností zákona. Praktická realizace práva je ale možná až po splnění odkládací podmínky, tedy po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie", vysvětlil ministr Havlíček.

Nepřijetím legislativních úprav by byla v řadě případů reálně ohrožena návratnost vložených finančních prostředků do projektů. Provozovatelé těchto výroben elektřiny při plánování nemohli odhadovat dobu potřebnou k procesu řízení notifikace podpory Komisí. Negativní vlivy spojené s nevyplácením podpory značně dopadaly na výši příjmů z tržeb výrobců elektřiny. Přijetím nařízení vlády se odstraní negativní aspekty dopadající na provozovatele a výrobce z podporovaných zdrojů. U řady z nich jde o výrobny, které dodávají teplo dalším spotřebitelům včetně domácností. Pokud povinně vykupující uhradil výrobci za dodanou elektřinu cenu za silovou elektřinu, předpokládá se na základě změny nařízení, že dojde k vyplacení rozdílu mezi již vyplacenou částkou a výkupní cenou.

Úprava nařízení má pozitivní vliv na sociálně ekonomickou stabilitu, jelikož zabrání značnému negativnímu ekonomickému dopadu na investory a provozovatele výroben energie z podporovaných zdrojů energie. Ti mohou nárokovat zpětně provozní podpory za období od uvedení těchto výroben energie do provozu až po získání kladného rozhodnutí Komise.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek