Vláda schválila změnu v používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

18. 11. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministr průmyslu a obchodu Mládek předložil na aktuální schůzi vlády novelu Nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Cílem úpravy je zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními tak, aby byla účelně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob a ochrana životního prostředí.  

Omezení v užívání postihne všechny produktové skupiny včetně velkých a malých spotřebičů pro domácnosti k datu 22. 7. 2019.  Výjimku tvoří dvě skupiny elektrozařízení: Zdravotnické potřeby a dále řídící přístroje včetně průmyslových, pro které se bude omezení vztahovat až od 22. 7. 2021 z důvodu větších pořizovacích nákladů.

"Důvodem dlouhé zaváděcí lhůty je připravit výrobce a dovozce elektrozařízení, aby se mohli přizpůsobit, a nepoužívali a nedováželi nebezpečné látky v elektrozařízeních ze třetích zemí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Dosavadní seznam šesti nebezpečných látek se rozšíří o čtyři nové ftaláty: Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), enzyl butyl ftalát (BBP), Dibutyl ftalát (DBP) a Diisobutyl-ftalát (DIBP).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek