Vláda versus centrální banka: Mezi Skyllou a Charybdou

18. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

O tom, jaké by měly být vztahy mezi dvěma politikami, které jsou klíčové pro hospodářský rozvoj každé země, probíhá mezi ekonomy i politiky letitá diskuze. Střípkem do této mozaiky je 2. ročník konference Evropský fiskální dialog, která proběhne v pátek 20. května v Praze.

Fiscal D.O tom, zda dát přednost fiskální nebo měnové politice, rozhodovaly po druhé světové válce nejen okolnosti hospodářského vývoje, ale především přesvědčení politiků a ekonomů o účinnosti jejich nástrojů.

Zatímco v praxi vznikaly a byly realizovány koncepce založené buď na jedné anebo na druhé z těchto dvou politik, na poli ekonomické teorie se vedly a dodnes vedou četné diskuze.

Nedávná krize ukázala v celé nahotě, jak moc propojený je svět a jak moc bezmocné mohou být v určitých okamžicích postupy vlád a centrálních bank. Žádná z těchto institucí totiž není osamoceným ostrovem v oceánu ekonomických událostí.

Jaký by měl být mix fiskální a měnové politiky? Jaké jsou jejich dopady na národní hospodářství a ekonomický růst? Co lze v této oblasti očekávat do budoucna? To jsou otázky, na které budou hledat odpovědi domácí a zahraniční odborníci a reprezentanti obou politik na 2. ročníku konference z cyklu Evropského fiskálního dialogu.

„Jako v bájné starořecké mytologii a v legendách o argonautech a plavbách Odyssea se úspěšné proplutí národního hospodářství na cestě k ekonomické prosperitě rovná zkoušce mořeplavců, kteří se ocitli mezi dvěma příšerami – Skyllou a Charybdou,“ uvádí tisková zpráva Newton College, které je s Evropským hnutím v ČR pořadatelem akce.

V posledních letech je v centru pozornosti především strategie ČNB v otázce stability koruny. Také v oblasti fiskální a rozpočtové politiky je aktuální dění v tuzemsku  zajímavé, což dokazuje například hodnocení České republiky Mezinárodním měnovým fondem.

Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše v sídle CERGE-EI v ulici Politických vězňů v Praze, a to v pátek 20. května. Vstup pro účastníky je zdarma.

Více informací najdete na stránkách www.efid.cz

Redakčně upravená tisková zpráva Newton College

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek