Vladimír Bärtl prezentoval v Bruselu postoje k rizikovému kapitálu, sdílené ekonomice a ocelářství

29. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Přístup podniků k rizikovému kapitálu, možnosti přijímání dalších opatření v ocelářském průmyslu či zkušenosti se sdílenou ekonomikou byly hlavními tématy formálního zasedání Rady pro konkurenceschopnost 29. září v Bruselu. Delegaci za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vedl náměstek ministra Vladimír Bärtl.

namestek vladimir bartlO přístupu evropských podniků k financování se diskutovalo v rámci tzv. „prověrky konkurenceschopnosti", tedy jakési kontroly stavu evropské reálné ekonomiky. „Česká republika plánuje mimo jiné spuštění tří projektů z evropských strukturálních fondů (ESIF), které by měly umožnit malým a středním podnikům přístup k financování jejich podnikatelských záměrů, spolupráci s výzkumnými organizacemi či napomoci s budováním sítě kontaktů. Jsou jimi projekty Expanze, Rizikový kapitál a Proof-of-Concept," přiblížil náměstek Vladimír Bärtl.

Rada se dále věnovala perspektivám spolupráce a otázce regulace sdílené ekonomiky. Česká republika podobně jako Evropská komise považuje za nejvhodnější posuzovat každý sektor tohoto ekonomického odvětví odděleně. Zároveň vnímá jako nezbytné nastavit také obecný evropský právní rámec pro kolaborativní ekonomiku jako celek. Česká delegace proto znovu apelovala na plnou implementaci směrnice o službách, která některá obecně využitelná pravidla stanovuje.

Představitelé členských států rovněž diskutovali o možnostech přijímání dalších opatření v ocelářském průmyslu, zejména na ochranu tohoto sektoru proti nekalým obchodním praktikám a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Náměstek Vladimír Bärtl k tomuto tématu uvedl: "Vidíme řešení nejen v probíhajících dílčích úpravách společné obchodní politiky a v efektivní revizi systému obchodování s emisními povolenkami, ale i ve snižování vysokých cen energií nebo ve využívání výhod, které poskytuje oběhové hospodářství."

V rámci pracovního oběda se poté účastníci věnovali i aktuální situaci ve stavebnictví. Česká republika společně s dalšími členskými státy podporuje opatření, která pomohou zvýšit investiční aktivitu v tomto sektoru a pomohou přispět k ekonomickému růstu i tvorbě dalších pracovních míst, včetně zavádění a uplatňování chytrých technologií či včasné aktualizace harmonizovaných norem pro stavební výrobky.

Náměstek Vladimír Bärtl také v rámci zasedání Rady podepsal za Českou republiku Společnou standardizační iniciativu, kterou v červnu prezentovali evropská komisařka Elžbieta Bieńkowská a nizozemský ministr hospodářství Henk Kamp.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek